Util pentru absolvenţi: cât timp au la dispoziţie şi ce acte le trebuie pentru a se înscrie la şomaj

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Din start trebuie spus că nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care nu s-au inregistrat ca persoane in cautarea unui loc de munca in termenul de 60 de zile de la data absolvirii studiilor si cei care, la data solicitarii, urmeaza o forma de invatamant.

Absolvenţii  instituţiilor de învăţământ, promoţia 2015, se pot înregistra în evidenţa agenţiei ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire, pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru absolvenţii de liceu, termenul de 60 de zile, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, începe cu data de 30 mai 2015, având în vedere Ordinul nr. 3637/19.06.2014 privind structura anului şcolar 2014-2015, a Ministrului Educaţiei Naţionale în care este specificată data de 29 mai 2015 pentru încheierea cursurilor claselor terminale din învăţământul liceal. În cazul persoanelor care au corijenţe şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile începe de la susţinerea şi promovarea examenului de corijenţă. 

Pentru absolvenţii de liceu care promovează examenul de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe tot cu data de 30 mai 2015 şi nu cu data promovării examenului de bacalaureat

Pentru absolvenţii de studii superioare, termenul de 60 de zile se calculează de la finalizarea studiilor anului terminal (data promovării ultimului examen), indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de licenţă.  

Pentru absolvenţii de studii superioare care promovează examenul de licenţă, termenul de 60 de zile se calculează tot de la finalizarea studiilor anului terminal (data promovării ultimului examen) şi nu de la data promovării examenului de licenţă.

Înregistrarea absolvenţilor că persoane în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul AJOFM Galaţi, str. Domnească nr. 191 şi la sediul ALOFM Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu nr. 60, Bl. A 2, parter, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul absolvenţii, pe baza actului de studii, în original şi copie, a actului de identitate, la fel, în original şi copie şi a adeverinţei medicale din care să rezulte faptul că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale. 

Absolvenţii în vârstă de minim 16 ani care în intervalul de 60 de zile de la data absolvirii nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor, pot beneficia, la cerere, de îndemnizaţie de şomaj, egală cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acesteia, pentru o perioadă de şase luni, dacă cererea este înregistrată în termen de maxim 12 luni de la expirarea celor 60 de zile.

Menţionam că indemnizaţia de şomaj se poate acordă de la expirarea celor 60 de zile de la absolvire (începând cu 29 iulie 2015 pentru absolvenţii de liceu), în situaţia în care cererea va fi înregistrată în termen de 10 zile de la expirarea celor 60 de zile de la absolvire (28 iulie-06 august 2015), sau de la data înregistrării cererii de acordare a îndemnizaţiei de şomaj, dacă aceasta este înregistrată după expirarea celor 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data expirării perioadei de 60 de zile.

Nu beneficiază de îndemnizaţie de şomaj absolvenţii care nu s-au înregistrat ca persoane în căutarea unui loc de muncă în termenul de 60 de zile de la data absolvirii studiilor şi cei care, la data solicitării, urmează o formă de învăţământ.

GalaţiPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite