Primăria le acordă nevoiaşilor din Galaţi „ajutoare de urgenţă pentru masa de Paşti”

0
Publicat:
Ultima actualizare:
La fel ca şi ajutoarele alimentare ale UE, şi cele acordate de Primărie, pentru masa de Paşti sunt bine-venite. Foto:Adevărul/arhivă
La fel ca şi ajutoarele alimentare ale UE, şi cele acordate de Primărie, pentru masa de Paşti sunt bine-venite. Foto:Adevărul/arhivă

Beneficiarii, care trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, vor primi, prin poştă, tichete cu valoarea de 100 de lei. Acestea vor putea fi utilizate doar pentru cumpărarea de alimente, nu şi de băuturi alcoolice.

Până vineri 19 aprilie, persoanele nevoiaşe din Galaţi pot depune cereri pentru acordarea unui ajutor de urgenţă, constând în tichete cu valoarea de 100 de lei care pot fi folosite pentru cumpărarea de alimente pentru masa de Paşti.

Pot solicita acordarea acestor tichete: pensionarii singuri sau familiile de pensionari fără aparţinători legali sau ai căror susţinători legali nu au posibilităţi financiare; familiile cu mulţi copii în întreţinere (pentru care trebuie să facă dovada că merg la şcoală); familii confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acestora, care reprezintă cazuri sociale; persoanele cu handicap de gradul I, II, III;

Pentru a solicita bonurile valorice pentru masa de Paşti, potenţialii beneficiat mai trebuie să împlinească următoarele condiţii: să locuiască singuri, să nu aibă susţinători legali sau alte persoane obligate prin lege la întreţinere (obligaţie legală de întreţinere, contract de întreţinere sau de habitaţie viageră, etc ); venitul net lunar pe membru de familie să fie sub salariul minim pe economie/ ţară/ lună/ membru de familie; să nu deţină în proprietate, în afara domiciliului, o altă locuinţă, autoturism, teren în municipiul Galaţi sau în alte localităţ; spaţiul de locuit să nu depăşească exigenţele minimale pentru locuinţe prevăzute în Legea nr. 114/ 1996 ( Legea locuinţei.

„Verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de către beneficiari se va face prin anchetă socială, de către Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi. Tichetele sociale sunt destinate exclusiv pentru achiziţionarea de bunuri alimentare, cu excepţia băuturilor alcoolice. La încheierea procedurilor legale, vom anunţa şi lista unitătilor comerciale în care vor putea fi utilizate tichetele”, a declarat Mihai Costache, purtătorul de cuvânt al primăriei municipiului Galaţi.

Cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului de urgenţă sub formă de tichet social vor fi completate de persoana singură sau unul din membrii familiei, cu capacitate deplină de exerciţiu, curatorul sau tutorele persoanei îndreptăţite şi vor conţine date privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii şi vor fi insoţite de acte doveditoare, în copie ( actul de identitate al solicitantului/ membrilor familiei, certificate de naştere ale copiilor, certificatul de căsătorie/ de deces al soţului- soţiei, adeverinţe de elev/ student, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

De asemenea, în dosar vor mai fi cuprinse acte doveditoare ale veniturilor familiei, în copie – cupon pensie, cupon indemnizaţie handicap, adeverinţă de salariu, cupon  VMG, alocaţie sau/ şi o declaraţie pe proprie răspundere pentru persoanele care nu realizează venituri; acte medicale din care să rezulte starea de sănătate precară/ certificatul de încadrare în categoria persoanelor cu handicap, în copie, şi acte privind spaţiul de locuit, în copie ).

Formularele pentru cereri se pot obţine şi depune ulterior, completate, în patru puncte de primire:

Serviciul Public de Asistenţă Socială, strada Fraternităţii nr. 1, pentru cartierele Centru, Port, zona Gării CFR, Piaţa Centrală, Valea Oraşului;

Parohia Pogorârea Sf Duh, din strada Saturn, pentru cartierele Mazepa I şi II, Tiglina I, II şi III;

Asociaţia Filantropică Sf Antonie cel Mare, bulevardul Dunărea nr. 70, pentru cartierele Micro 16, 17, 18, 19, 20, 21, cartierul Barboşi, Centură, cartierul Dimitrie Cantemir

Fundaţia “Împreună”,  în strada Aviatorilor nr. 1, bloc U10, apartament 1, pentru cartierele Siderurgiştilor Vest, Aurel Vlaicu, Micro 13B, 14, 38, Fileşti, Micro 40, 39A, 39B şi 39C.

Tichetele vor fi expediate prin Poştă, înainte de 1 mai.

Galaţi



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite