De ce acte avem nevoie atunci când ne vindem casa sau apartamentul

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Contractul poate fi încheiat la orice notar public din ţară, însă sunt necesare o serie de documente, dar şi plata unor taxe. Foto: Sever Gheorghe
Contractul poate fi încheiat la orice notar public din ţară, însă sunt necesare o serie de documente, dar şi plata unor taxe. Foto: Sever Gheorghe

Un contract de vânzare-cumpărare pentru un apartament sau pentru o casă se poate încheia în 3-4 zile în regim normal sau în 2 zile în regim de urgenţă.

Acest tip de contract poate fi încheiat la orice notar public din România. Pentru a încheia însă o tranzacţie imobiliară, proprietarul trebuie să deţină o serie de documente. În primul rând, Actul de proprietate asupra imobilului. Fie că este vorba despre un contract de vânzare-cumpărare, de un contract de donaţie, de o sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, de un titlu de proprietate sau de un certificat de moştenitor, obţinut în urma succesiunii la notar şi intabulat în cartea funciară, acest document este obligatoriu pentru a se realiza tranzacţia.

De asemenea, mai este nevoie şi de un Certificat fiscal. Acest act este eliberat de Administraţia Financiară unde se plăteşte impozitul anual pe imobilul în cauză. Certificatul atestă faptul că proprietarul nu are datorii către Stat. Dacă există mai mulţi coproprietari, autorităţile emit certificat fiscal pentru fiecare dintre aceştia. Certificatul fiscal se obţine prin depunerea unei cereri la registratura organul fiscal competent. Cererea poate fi trimisă şi prin poştă (scrisoare recomandată) sau poate fi înregistrată prin intermediul serviciului online “Spaţiul privat virtual”. Documentul este eliberat într-o perioadă de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii. Atenţie! Certificatul fiscal este valabil doar până la sfârşitul lunii în care este emis.

Documentaţie cadastrală  

Documentaţia de cadastru şi intabulare trebuie şi ea alăturată dosarului. Aceasta poate fi întocmită doar de către un expert cadastral autorizat. Lista experţilor autorizaţi poate fi consultată pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Tot aici găseşti şi datele lor de contact. În medie, documentaţia cadastrală costă 400 de lei pentru un apartament cu 2 camere, sumă la care se adaugă o taxele percepute de Oficiul Cadastral şi de Publicitate Imobiliară (OCPI) de la nivel local. 

Extras de carte funciară

Acest act poate fi obţinut prin intermediul biroului notarial. Pentru a-l obţine ai nevoie de actul de identitate, de o cerere de eliberare a extrasului de autentificare şi de o copie de pe încheierea de intabulare.

Certificat de performanţă energetică

Acest certificat este eliberat doar de către un auditor energetic atestat. Lista auditorilor energetici autorizaţi poate fi consultată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Aceasta este actualizată constant şi cuprinde şi datele de contact ale auditorilor. Certificatul se eliberează, în general, în 24-48 de ore şi are o valabilitate de 10 ani.

Alături de toate aceste documente mai trebuie să deţinţe şi ultima factură şi chitanţa aferentă – acestea atestă plata la zi a utilităţilor, iar în cazul apartamentelor de la bloc, adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari. Această adeverinţă atestă faptul că proprietarul nu are datorii faţă de asociaţia de proprietari/locatari, cum ar fi întârzieri la plata întreţinerii, datorii pentru cheltuielile comune, etc. Adeverinţa trebuie eliberată în original, trebuie să precizeze numele complet al preşedintelui şi al administratorului asociaţiei alături de semnăturile acestora şi de ştampila asociaţiei.

Dacă proprietarul are datorii pe care nu poate să le plătească, doar cu acordul cumpărătorului, poate fi introdusă în contractul de vânzare-cumpărare o clauză prin care acesta din urmă îşi asumă preluarea lor.

Ce taxe trebuie să plăteşti

Cumpărătorul este cel care plăteşte onorariul perceput de biroul notarial unde se semnează contractul de vânzare-cumpărare. Acesta este calculat în funcţie de valoarea locuinţei şi poate varia între 150 de lei, în cazul locuinţelor cu o valoare de până la 15.000 de lei, şi 5.080 de lei + 0,44% pentru imobile cu o valoare de peste 600.001 de lei. La aceşti bani se adaugă Taxa de eliberare a extrasul de carte funciară de la Biroul de Carte Funciară din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pe baza căruia notarul public poate autentifica un act de vânzare a unui bun imobil, poate fi achitată atât de către cumpărător, cât şi de vânzător, în funcţie de înţelegerea lor. Unii vânzători pot fi dispuşi să plătească această taxă pentru a facilita tranzacţia. Valoarea sa este de 40 de lei în regim normal, respectiv de 200 de lei în regim de urgenţă. Nu în ultimul rând, tariful de intabulare solicitat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este achitat tot de cumpărător. 
 

Citeşte şi:

Proiect imobiliar în stil olandez într-un cartier al Braşovului. Preţul unui apartament pleacă de la 43.000 de euro

Locatarii unui bloc au fost evacuaţi. Clădirea riscă să se prăbuşească

Braşov


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri