Proiectul „Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi a altor grupuri vulnerabile“ – acces la educaţie, sănătate şi viaţă decentă pentru 4.600 de beneficiari

0
0

Să mergi la şcoală, la medic, să ai o locuinţă decentă şi şanse de a te angaja. Ceea ce pare un parcurs normal, pentru membrii unor comunităţi vulnerabile este foarte greu sau chiar imposibil din cauza sărăciei şi a lipsei de acces la servicii de bază.

Peste 4.600 de persoane din 7 judeţe au primit ajutor considerabil pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi pentru integrarea în comunitate prin proiectul implementat de Consorţiul HEKS, împreună cu peste 70 de primării şi alte instituţii locale.

Proiectul “Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi a altor grupuri vulnerabile” are drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi facilitarea incluziunii sociale în comunităţilor de romi din judeţele Cluj, Mureş, Bihor, Alba, Covasna, Sălaj şi Harghita.

Bugetul total al proiectului a fost de 7.01 milioane CHF (5.86 milioane de euro), dintre care 4.6 milioane CHF (3.84 milioane Euro) Contribuţia Fondului Tematic Elveţian, iar 2.4 milioane CHF (2 milioane de euro) contribuţii proprii.

Principalele domenii de intervenţie au fost: Educaţie, Sănătate şi asistenţă socială, Calificare, angajare şi îmbunătăţirea veniturilor, Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit.

La capitolul Educaţie, obiectivul a fost integrarea copiilor romi în sistemul de educaţie, prin acordarea de sprijin educaţional suplimentar prin programe precum Şcoală după Şcoală, Grădiniţă Estivală, activităţi interculturale educaţionale, pregătiri pentru examinări şi promovarea cooperării între şcoli şi părinţi.

 “Aproape 3.000 de copii vulnerabili au participat la programul Şcoală după Şcoală, care este un sprijin imens pentru dezvoltarea lor, pentru ca ei să înveţe şi să crească cu şanse egale. Ca rezultate, de exemplu, în rândul copiilor de gimnaziu, a scăzut numărul de note de 4, 5 şi a crescut procentul de note de 9 şi 10, de la an la an. La cei mici, numărul celor care aveau calificativul Insuficient a scăzut de patru ori. Oportunităţi egale şi condiţii decente de viaţă – acestea sunt minime premise pentru a asigura viitorul unui copil. Ne bucurăm mult pentru şansele pe care le-am oferit beneficiarilor prin acest proiect”, a spus Ioan Vlasa, coordonatorul proiectului.

Imagine indisponibilă

Zeci de familii au condiţii mai bune de locuit după finalizarea celor cinci ani de proiect. Astfel, 22 de case integrale au fost nou construite, 41 de case şi 22 băi au fost renovate în cadrul proiectului. În plus, aproape o mie de persoane din judeţele Cluj şi Mureş au participat la cursuri de calificare, la activităţi de mediere pentru obţinerea de locuri de muncă, iar 121 dintre ei au obţinut locuri de muncă noi în urma derulării acestui proiect.

În cadrul liniei Sănătate şi asistenţă socială, 3200 de familii au fost ajutate să aibă acces la servicii sociale şi medicale, 111 beneficiari au obţinut documente de identitate, s-au desfăşurat campanii de sănătate, în cadrul cărora 138 de copii au fost vaccinaţi, s-a acordat asistenţă pentru contracepţie şi planning familial pentru 123 de femei, şi s-au asigurat 5935 de vizite pentru acordarea de servicii de îngrijire la domiciliu.

 „Sărăcia se traduce prin lipsa de acces la servicii medicale, la educaţie, prin absenţa condiţiilor decente de locuit. Atunci când ai aceste probleme, te simţi la rândul tău exclus. Iar rolul unei societăţi incluzive este să aibă ca bază respectul şi solidaritatea pentru toţi membrii săi. Sentimentul apartenenţei la comunitate oferă oamenilor identitate şi încredere, astfel încât ajung să împărtăşească aceleaşi valori. Astfel diversitatea devine un avantaj al comunităţii, nu o sursă de dezbinare”, a spus Ioan Vlasa, coordonatorul proiectului.

Proiectul a fost implementat în perioada 2013-2018 de Consorţiul format din HEKS/EPER Elveţia (aplicant), HEKS/EPER România, Fundaţia FAER Reghin, Fundaţia Creştină Diakonia Cluj Napoca, alături de partenerii de implementare Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba, Fundaţia Creştină Diakonia Covasna şi Asociaţia Caritas-Asistenţă socială Mureş.

Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Proiectul “Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi a altor grupuri vulnerabile” este implementat în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano – Român prin “Fondul tematic pentru incluziunea romilor şi a altor grupuri vulnerabile”.

Detalii despre program:

www.incluziune-sociala.faer.ro       

DESPRE HEKS

Fundaţia elveţiană HEKS implementează proiecte şi programe în 45 de ţări iar experţii locali manageriază dezvoltarea acestora din birourile regionale stabilite în 21 de ţări. HEKS are o experienţă vastă în lucrul alături de parteneri locali din România. Încă dinainte de revoluţia din 1989, HEKS oferea sprijin social şi implementa proiecte pentru ajutor de urgenţă (de exemplu după cutremurul din 1977). După anul 1990, mulţumită contactelor deja formate, HEKS era în poziţia favorabilă dezvoltării activităţilor sale; la început programul era focusat pe ajutor umanitar (1990-1991), apoi focusat pe dezvoltarea rurală (1992-2007) şi dezvoltarea serviciilor sociale (1990 – prezent).

Societate


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri