Atenţie la costurile neeligibile!

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Lucrările care nu se încadrează în profilul măsurii ce finanţează proiectul nu vor fi plătite din fonduri comunitare. Beneficiarii care nu sunt atenţi la costurile colaterale ale dezvoltării proiectelor riscă să primească mai puţini bani nerambursabili. Unele cheltuieli nu sunt eligibile.

Dacă între preţul antecalculat (declarat la întocmirea proiectului) şi cel evidenţiat pe factură există vreo diferenţă, această diferenţă nu va fi decontată de către finanţatorul european. Va fi decontată doar suma acceptată de la bun început ca preţ de achiziţie. De asemenea, decalajele de curs valutar au un regim special: când diferenţa nu este favorabilă beneficiarului (costul actual este mai mare decât cel antecalculat), aceasta nu se decontează, dar dacă „prindeţi" un curs mai bun (costuri mai joase decât cele antecalculate), decontul se face la noua cotaţie, nu la cea din proiect. Altfel spus, prin diferenţa de curs valutar poţi cel mult să nu pierzi, în niciun caz nu poţi să ieşi în câştig printr-o decontare mai bună, pentru simplu fapt că diferenţa de curs nu este o cheltuială eligibilă.

Racordarea la utilităţi nu se decontează

În municipiul Focşani, reşedinţa judeţului Vrancea, se află în plină dezvoltare un proiect mai amplu, pe baza căruia sunt construite mai multe corpuri de clădire la un cămin destinat îngrijirii persoanelor cu vârste înaintate. În prezent, 60 de locuri (garsoniere) sunt deja utilizabile, la finalizarea proiectului vor fi 100. Din cele 3,5 milioane de lei alocate de primăria municipiului Focşani (beneficiarul proiectului), doar 2,8 milioane de lei au fost considerate cheltuieli eligibile.

„Racordarea la utilităţi, ca şi auditul energetic al clădirilor, pe lângă diferenţele de preţuri şi de unele construcţii ce nu erau cuprinse în proiectul iniţial, au fost considerate cheltuieli neeligibile, astfel că nu puteam să le decontăm", ne-a explicat viceprimarul Focşaniului, Bogdan Matişan. El a exemplificat că amenajarea scărilor interioare din căminul de bătrâni şi câteva lucrări specifice acestui tip de clădiri nu au fost decontate, pentru că au fost omise din proiectul iniţial. Per total, 141.000 de lei au însemnat cheltuieli neeligibile, a mai spus edilul. Desigur, nici Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) sau celelalte impozite aferente achiziţiilor de materii prime şi materiale necesare dezvoltării proiectului nu au fost decontate, perntru că acestea nu sunt în niciun caz costuri eligibile.

Echipamentele de ultimă generaţie de la Plantavorel au fost cumpărate din afara UE, dar sunt considerate eligibile pentru că nu sunt second-hand Foto: adevărulO schimbare favorabilă

Trebuie menţionat că până în momentulş aderării României la Uniunea Europeană achiziţiile de mărfuri sau servicii de la companii care nu se aflau în ţările membre UE erau neeligibile. Au fost destule cazuri în care, fără să ştie acest lucru, beneficiarii cumpărau, spre exemplu, calculatoare made in China sau Hong Kong, dar facturile nu li se decontau tocmai pentru că furnizorul provenea din afara comunităţii europene. Acum, lucrurile s-au schimbat şi sunt acceptaţi furnizori din orice colţ al lumii, însă cu o condiţie esenţială: echipamentul, instalaţia, utilajul respectiv să fie produs nou, din fabrică, în niciun caz second-hand.Achiziţia de produse „la mâna a doua" nu este considerată cheltuială eligibilă şi factura nu vi se va deconta, aşa că aveţi mare grijă la calitatea furnizorului!

"Racordarea la utilităţi, ca şi auditul energetic al clădirilor au fost considerate cheltuieli neeligibile, astfel că nu puteam să le decontăm.''
Bogdan Matişan viceprimar Focşani

Ce sunt cheltuielile neeligibile

Cheltuielile neeligibile sunt acele cheltuieli neacceptate de către finanţator (Comisia Europeană), acestea fiind de regulă specificate dinainte. Astfel de cheltuieli pot fi făcute, dar nu vor fi decontate, adică nu sunt eligibile la plată, ci sunt suportate cu fonduri 100% numai din partea beneficiarului. Câteva exemple de cheltuieli neeligibile ar fi: achiziţia de utilaje, echipamente şi materiale second-hand, TVA, taxe şi impozite aferente dezvoltării proiectului, racordarea la utilităţi (apă, canalizare, gaze, energie, telefonie etc.), taxele de auditare, diferenţele de curs valutar, diferenţele de preţ de la momentul proiectării la momerntul execuţiei etc. Atenţie: orice achiziţie ce depăşeşte suma de 10.000 dev euro trebuie făcută cu organizare de licitaţie publică. Specialiştii recomandă chiar utilizarea SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) în acest scop.

Cum plătim managementul proiectului

În cazul în care solicitantul finanţării nu contractează managementul proiectului, cheltuielile de personal aferente echipei de management a proiectului sunt neeligibile pentru finanţare, avertizează specialiştii. De asemenea, cheltuielile privind salariile echipei de proiect, când membrii acesteia au statut de funcţionari publici, sunt cheltuieli neeligibile pentru finanţare şi se suportă de către beneficiari. Dacă solicitantul contractează doar o parte din managementul proiectului, numai valoarea contractată este cheltuială eligibilă şi va fi decontată de finanţatorul european.

Experţii de la Plantavorel au învăţat eligibilitatea de la stat

Un program de formare profesională mai puţin cunoscut, dar extrem de eficient pentru beneficiarii săi, a fost dezvoltat de Ministerul Cercetării sub denumirea „Impact". În cadrul acestuia, atât angajaţii companiilor beneficiare de fonduri europene, cât şi reprezentanţii companiilor furnizoare au fost instruiţi pentru ca proiectele lor să fie acceptate ca eligibile şi o parte cât mai mare din cheltuieli să fie decontabile. Una dintre companiile ai cărei angajaţi au beneficiat de programul „Impact" este Centrul de Cercetare şi Prelucrare a Plantelor Medicinale (CCPPM) Plantavorel, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, firmă ce poate fi considerată etalon în ceea ce înseamnă accesarea de fonduri europene.

Cercetarea, aplicată cu fonduri UE

Proiectul european implementat la Plantavorel Piatra Neamţ se numeşte „Includerea în portofoliul actual a noi produse de tip supliment nutriţional cu caracteristici imunomodulatoare şi antioxidante, rezultate prin valorificarea rezultatelor din cercetări anterioare". În cuvinte mai simple, asta înseamnă că laboratoarele companiei au fost modernizate şi aduse pe cea mai înaltă treaptă de tehnologizare şi, în acelaşi timp, rezultatele cercetărilor de aici se transpun în produse noi - fapt întâlnit foarte rar pe piaţa românească.

image

Proiectul de la Plantavorel a fost cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi s-a derulat în perioada aprilie 2010 - iunie 2011. Valoarea totală a proiectului a fost de 1,21 milioane de lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a reprezentat puţin peste jumătate din total, respectiv 573.873 de lei. Directorul general al CCPPM Plantavorel, Elena Ionescu, ne-a explicat că succesul acestui proiect a venit din experienţa echipei care s-a ocupat de întocmirea documentaţiei. „Specialiştii noştri au dobândit o vastă experienţă tocmai prin competiţiile la care au participat, învăţând să fie atenţi la citirea ghidurilor de finanţare şi la scrierea proiectelor. De mare folos ne-a fost şi programul «Impact», în care practic au învăţat cum să fie eligibili", ne-a declarat Elena Ionescu. La Plantavorel, noile utilaje - achiziţionate din India, la preţuri de două ori mai mici decât din Europa - vor intra în probe în luna septembrie, iar în perioada imediat următoare compania va intra într-un amplu proces de rebranding.

" Specialiştii noştri au învăţat să fie atenţi la citirea ghidurilor de finanţare şi la scrierea  proiectelor."
Elena Ionescu
director general Plantavorel

1,2 milioane de lei este valoarea totală a proiectului derulat la Plantavorel Piatra Neamţ, sumă din care jumătate a fost eligibilă.

image
SocietatePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite