România deschide uşile străinilor care vor să lucreze în ţara noastră

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Muncitorii străini vor avea acces mai uşor pe piaţa muncii din România FOTO Arhivă
Muncitorii străini vor avea acces mai uşor pe piaţa muncii din România FOTO Arhivă

Cetăţenii străini pot fi angajaţi în România cu un simplu aviz de la Inspectoratul General pentru Imigrări. O Ordonanţă a Guvernului aduce modificări în legislaţia ce priveşte angajarea cetăţenilor străini în România. Ordonanţa face referire şi la studenţii străini, care vor primi drept de şedere pe perioada studiilor. Avizul trebuie obţiunut de către angajator de la Inspectoratul General pentru Imigrări.

Cetăţenii străini vor putea fi angajaţi sau detaşaţi în România în baza unui aviz de angajare/detaşare, iar studenţii şi elevii pot prelungi dreptul de şedere pe o perioadă egală cu cea a studiilor

Inspectoratul General pentru Imigrări informează cu privire la punerea în aplicare, începând cu data de 28 noiembrie a.c., a Ordonanţei Guvernului României nr.25/2014 privind încadrarea şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.640 din 30 august 2014. Ordonanţa a vizat armonizarea legislaţiei naţionale cu o serie de reglementări europene.

Noile modificări legislative privind încadrarea în muncă şi detaşarea cetăţenilor străini pe teritoriul României vizează, în principal, aspecte privind condiţiile generale şi specifice pentru eliberarea avizului de angajare/detaşare, categoriile de persoane exceptate de la obţinerea avizului de angajare precum şi noi sancţiuni aplicabile celor care nu respectă legislaţia în acest domeniu.

Care sunt condiţiile pentru eliberarea avizului

Avizul de angajare se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări, la cererea angajatorului, dacă sunt îndeplinite atât condiţiile generale cât şi cele specifice, în funcţie de tipul de lucrător.

Astfel, la solicitarea unui aviz, angajatorul desfăşoară efectiv activitatea pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului, are achitate obligaţiile la bugetul de stat pe ultimul trimestru, nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii sau pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, nu a fost sancţionat, în ultimii 3 ani, pentru angajarea de străini sau apatrizi fără autorizaţie de muncă sau permis de şedere în scop de muncă, primirea la muncă a până la cinci persoane fără încheierea unui contract individual de muncă sau pentru netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariat şi contingentul anual pe tipuri de lucrători nou admişi pe piaţa forţei de muncă nu a fost epuizat.

Avizul de angajare nu este necesar în cazul angajării străinilor titulari ai dreptului de şedere pe termen lung, ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membru de familie al unui cetăţean român, ai dreptului de şedere temporară pentru studii numai cu contract individual de muncă cu timp parţial de maximum patru ore pe zi.

De asemenea, nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă a străinilor al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state, care urmează să desfăşoare activităţi didactice sau ştiinţifice cu caracter temporar în instituţii de profil şi care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, cei care urmează să desfăşoare activităţi temporare solicitate de ministere sau de alte autorităţi administrative, cei numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, pentru cei care au obţinut o formă de protecţie pe teritoriul României, solicitanţii de azil după un an de la depunerea cererii şi străinii cu statut de tolerat.

La eliberarea avizului de angajare/ detaşare, angajatorul va plăti echivalentul a 200 de euro. Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri, încadrarea în muncă a unui străin titular al dreptului de şedere temporară pentru studii, după absolvirea acestora, sau titular al dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei, ca şi pentru eliberarea unui nou aviz de angajare în cazul unui străin care a mai fost angajat cu aviz în România, contravaloarea acestuia este de 50 de euro.

Neîndeplinirea obligaţiilor legale privind angajarea sau detaşarea străinilor se sancţionează cu amenzi contravenţionale cu sume cuprinse între 700 şi 3.000 de lei.

Totodată, în funcţie de gravitatea contravenţiilor săvârşite, angajatorii pot fi sancţionaţi şi prin interzicerea unor drepturi, recuperarea totală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor sau subvenţiilor publice, inclusiv din fonduri UE, atribuite pe o perioadă de până la 12 luni înainte de constatarea faptei şi închiderea temporară sau definitivă a punctului sau punctelor în care s-a săvârşit contravenţia.

Autorizaţiile de muncă emise, până la data de 28 noiembrie a.c., vor fi considerate a fi avize de angajare sau avize de detaşare iar cele aflate în curs de rezolvare se vor soluţiona în conformitate cu prevederile noii ordonanţe.

Ordonanţa Guvernului României nr.25/2014 aduce modificări importante şi OUG 194/2002 privind regimul străinilor din România. Astfel, studenţii şi elevii străini pot solicita prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de studii, pe o perioadă egală cu durata studiilor dacă sunt înscrişi la o instituţie de stat ori particulară la forma de învăţământ zi şi fac dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru o perioadă de cel puţin şase luni.

Ce restricţii erau în vechea legislaţie

Anterior, OUG nr. 56/2007 avea reguli mai stricte. De exemplu, legea prevedea că străinii au acces la locurile de muncă ce nu pot fi ocupate de cetăţenii români sau ai altor state membre UE. Cetăţenii strini care doreau să lucreze în România trebuiau să îndeplinească condiţii speciale de pregătire profesională, dar şi experienţă în activitate. Mai mult, numărul cetăţenilor străini care urmau să lucreze în România era limitat prin Hotărâre de Guvern anuală.

EvenimentePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite