VIDEO BACALAUREAT 2014 A patra lecţie la Română, pentru elevii de la Real, la Adevărul Live

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Tinerii care se pregătesc pentru Bac şi studiază la profilul Real au aflat la Adevărul Live, de la profesoara Iulia Pop de la Colegiul Naţional „Sf. Sava“ din Bucureşti, cum să rezolve al treilea subiect (eseul) de la examenul scris din vară. Aceasta este a patra din cele peste 40 de astfel de meditaţii pe care adevarul.ro le va difuza în cadrul campaniei „Adevărul te meditează şi te premiază“.

Astăzi vom discuta despre cum se rezolvă subiectul al III-lea de la varianta pentru profilul Real, adică eseul.

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte, în care să prezinţi contribuţia Junimii şi a lui Titu Maiorescu în evoluţia culturii române.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
-       prezentarea contextului istoric în care a aparut societatea Junimea ;
-       prezentarea principalelor idei prin care Junimea şi Titu Maiorescu au fundamentat trăsăturile criticismului junimist ;
-       prezentarea unuia sau a două dintre studiile critice ale lui Titu Maiorescu (O cercetare critică asupra poeziei române, Directia nouă în poezia şi proza română, Comediile d-lui I.L. Caragiale, Eminescu şi poeziile lui)
-       exprimarea unei opinii argumentate despre rolul societăţii Junimea în evoluţia culturii române.

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct, respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Iulia Pop: Acest tip de subiect îi sperie pe elevi, dar este falsă această teamă a lor, pentru că mult mai uşoară este această critică literară.

Aceste teme s-au discutat la clasă, deci nu ar trebui să fie probleme.

În realizarea unui eseu, primul lucru e să stabilim repere, cum ar fi să fixăm temporal în epocă autorul. Junimea apare în a doua jumătate a sec al XIX-lea, în 1863, înfiinţată de un nucleu de tineri, unii intelectuali parte din aristocraţia ieşeană, Vasile Pogor, Theodor Rosetti, Iacob Negruzzi sau Petre Carp, în timp ce Titu Maiorescu era un tânăr fără avere de fapt. Această generaţie are o structură germanică şi vin cu ideile occidentale în literatură. Iată că i-am plasat în istorie.

Se naşte ideea unui studiu care să fixeze repere ale creaţiei lirice - „O cercetare critică asupra poeziei române”. Acesta are două părţi. Este primul studiu al Junimii şi face debutul în ceea ce priveşte interesul lor pentru studiul literaturii române.

Junimea a avut o contribuţie foarte importantă datorită valorii estetice. E vorba de simţul estetic al lui Maiorescu. Atunci Eminescu era la începuturile lui, dar a fost pus lângă un mare poet deja, Alecsandri. Maiorescu a reuşit să surprindă esenţa poeziei eminesciene şi să o prezinte deschis.

E adus aici şi un concept nou, cel al artei pentru artă, iar Maiorescu consideră că nu ideile, limbajul nepotrivit ar trebui să intereseze, ci tocmai felul în care autorul comediilor reuşeşte să creeze o lume, să-i dea viaţă. Ca ministru, Maiorescu a ajutat marele talente ale vremi şi e singurul care publică singurul volum antum al lui Eminescu. Acestea sunt argumente suficiente pentru a demonstra rolul Junimii avut în evoluţia literaturii. În plus, e şi contribuţia junimiştilor în normarea scrierii limbii române. Lor li se datorează limba fonetică de astăzi.

Pe de altă parte, un rol important l-a avut şi în evoluţia culturală a spaţiului românesc, cum ar fi Revista „Convorbiri Literare”, dar şi sprijinul pentru înfiinţarea instituţiilor culturale ale vremii. 

Aşadar, Junimea şi junimiştii, au fost prin ceea ce au scris una dintre pietrele de temelie ale literaturii şi culturii româneşti care avea să se deschidă ulterior în perioada interbelică.

Elevii trebuie să atingă aceste elemente importante, cerinţele din subiectul al III-lea.

Cei care dau examen anul acesta trebuie să ştie că, fără un exerciţiu serios de învăţare şi de scriere, nu vor reuşi să facă faţă acestui examen de limba şi literatura română, e un examen dificil, chiar dacă pare simplu. Trebuie exerciţiu, exerciţii de scriere, pe text. Pot găsi multiple variante pentru tezele unice pe site-ul ISMB.

Ei trebuie să caute programa şi să se uite cu atenţie. E un pic derutantă, pentru că sunt date operele şi cerinţele după diferite criterii, cam de trei ori: după periodizare, curentele literare. ( nu există subiecte care nu se pot da), al doilea criteriu, genurile şi speciile literare: pentru genul epic avem nuvela şi romanul, pentru liric nu sunt date specii, iar la dramatic - comedia, dar avem şi opera dramatică după 1947, cu e Iona. Cel de-al treilea criteriu - scriitorii canonici, dar nu se suprapun aceste criterii neapărat - Sadoveanu figurează la scriitori canonici, dar nu figurează la specii cu povestirea în ramă, însă asta nu înseamnă că nu pot trata ”Hanul Ancuţei”.

Romanul a apărut cel mai des în ultimii ani în subiecte. 

La Uman au în plus, de exemplu, romanul de după 1980, Cărtărescu, Titel etc.

Dacă au nelămuriri legate de programă, pot merge să ceară lămuriri profesorului.

Cea mai mare greşeală la eseu este învăţatul pe de rost, din cărţi de comentarii - nu vor putea să aibă o lucrare cursivă şi coerentă

În plus, apar greşeli de exprimare şi de ortografie foarte des sau structura eseului nu e clară. Sau scriu prea puţin, patru pagini înseamnă mult. De aceea am insistat că trebuie măcar acum să se apuce să lucreze în scris pe diferite subiecte, chiar şi cu subiectele pe masă, să-şi dozeze subiectele, să vadă în cât timp rezolvă subiectele.

În ceea ce priveşte examenul Oral, nu se primeşte notă, deci nu e nevoie de o pregătire avansată, sunt lucruri învăţate în clasa a IX-a. Trebuie să dea dovadă că ştiu să argumenteze, că pot să vorbească liber.

Elevii trebuie să citească cu atenţie, cap coadă, tot subiectul. Apoi fac o pauză şi se apucă de fiecare subiect. Dacă îşi amintesc ceva de la alt subiect să treacă pe ciornă, un fragment de citat, o idee, numele unui personaj. Pe ciornă se trec doar ideile, nu se scrie acolo toată lucrarea.

La subiectul I nu e necesar mai mult de 30-40 minute, la fel şi pentru subiectul II, iar subiectul al III-lea se poate scrie într-o oră. Restul timpului trebui folosit verificării lucrării.

La subiectul al III-lea trebuie să-şi noteze mai întâi ideile, apoi să se apuce de scris pe foaia de examen eseul, să-şi facă un plan detaliat pe ciornă. Asta înseamnă ca ei să fi fost obişnuiţi să-şi facă întâi planul eseului, plan care se discută cu ei în clasă. Acest plan e foarte important pentru că le structurează ideile pe această formă de eseu.

Despre perlele elevilor:

Toată lumea face greşeli, inclusiv eu, sunt normale perlele. Sunt oameni care nu au lucrat niciodată cu un text literar, e de înţeles, le găsim şi ne distrăm de fiecare dată când le vedem. 

Barem

Conţinut – 16 puncte
− prezentarea nuanţată şi adecvată contextului istoric în care a aparut societatea Junimea  4p / prezentare superficială, schematică 2p                                                                                                                                    
– relevarea principalelor idei prin care Junimea şi Titu Maiorescu au fundamentat trăsăturile criticismului junimist  comentate      
▪ 4 puncte pentru menţionarea şi ilustrarea lor nuantata
▪ 2 puncte pentru simpla menţionare a acestor idei
▪ 1 punct pentru simpla numire a  lor
− câte 4 puncte pertinena a unuia dintre studiile mentionate, prezentarea superficiala a ideilor studiului 2, simpla mentionare a acestor idei 1punct           
− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4p / încercare de susţinere a opiniei sau schematism 2p / simpla formulare a opiniei 1p 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris                                                                                                                            3 puncte
▪3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
▪2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
▪1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză şi de argumentare                                                                                                        3 puncte
▪3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante
▪2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
▪1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată 2 p / vocabular restrâns, monoton 1 p)                                                                                                         2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2p/ 2 erori: 1p/ 3 sau mai multe erori: 0p)                                                         2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2p/ 2 erori: 1p/ 3 sau mai multe erori: 0p)                                                        2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea                                                                              1 punct
− respectarea precizării privind numărul de cuvinte                                                                              1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Începând de luni, 14 aprilie, şi până la sfârşitul lunii iunie, vor fi disponibile pe platforma Bacalaureat 2014, integrată în secţiunea Educaţie de pe adevarul.ro, 40 de lecţii video. Profesori de la licee de top din Bucureşti le vor arăta elevilor cum trebuie rezolvate subiectele de la examen şi ce ar trebui să înveţe.

Săptămâna aceasta vom difuza patru lecţii video la Limba şi Literatura Română predate de profesoara Iulia Pop, care le va explica elevilor cum trebuie rezolvate subiectele de la Bacalaureat, ce fel de cerinţe vor primi şi cum ar trebui abordate acestea. De asemenea, ea le va explica în detaliu cum trebuie redactat eseul de la punctul al treilea, considerat cel mai greu subiect din cadrul probei de Limba Română de la Bac. Elevii pot să pună întrebări comentând în fereastra de Adevărul Live.

„Primele două lecţii de la Română vor fi pentru elevii care vor susţine varianta de subiect de la Uman şi apoi pentru cei care dau varianta de la Real“, a explicat profesoara.

„La început, le voi arăta elevilor cum se rezolvă primele două subiecte, iar o lecţie întreagă va fi despre subiectul al treilea, unde vom vedea cum se construieşte un eseu. Vom vorbi şi despre redactarea lucrării ca ansamblu: aşezare în pagină, ortografie şi gestionarea celor trei ore de examen. Sunt lucruri de detaliu, dar foarte importante în redactarea lucrării“, adaugă profesoara.

În continuare, pe adevarul.ro vor fi lecţiile pentru proba obligatorie: la matematică (28 aprilie - 9 mai), urmate de cele de la Istorie (12 şi 13 mai).

Campania le oferă elevilor nu doar lecţii video susţinute de profesori din licee de top ale Capitalei, meditaţii în care pot afla cum să înveţe pentru materiile de la Capacitate şi de la Bacalaureat, ci şi lecţii video de consiliere, menite să-i pregătească pentru stresul şi provocările ridicate de aceste testări.

Consiliere pentru elevi

Dintre cele 40 de lecţii de pe adevarul.ro, 10 vizează partea de consiliere şi sunt oferite de specialişti care au lucrat cu liceeni în anii trecuţi şi care i-au ajutat să promoveze cu succes testele naţionale. Consilierii le vor spune elevilor cum să se organizeze ca să înveţe toată materia, cum să facă faţă stresului, cum să comunice cu profesorii şi cu părinţii sau cum să se pregătească psihic şi fizic pentru a face faţă unei lungi perioade de examene.

Marele premiu: 1.000 de euro

În cadrul acestei campanii, Adevărul a pregătit şi o serie de premii pentru elevi.

Pentru a participa, trebuie să accesaţi acest link şi să vă înscrieţi în secţiunea Bacalaureat 2014 pe adevarul.ro cu un eseu motivaţional pe tema “Care este visul tău?”, să strângeţi cât mai multe like-uri şi share-uri şi, astfel, puteţi câştiga premii Biocebral ce vă vor da energie pe toată perioada examenelor, dar mai ales marele premiu în valoare de 1000 Euro!

Dorim participanţilor mult succes şi mult spor la învăţat!


Pe aceeaşi temă:

VIDEO BACALAUREAT 2014 Prima lecţie de Română cu profesoara Iulia Pop de la Colegiul „Sf. Sava“, la Adevărul Live

VIDEO BACALAUREAT 2014 A doua lecţie la Română, despre eseul literar, la Adevărul Live

Ministrul Mihnea Costoiu după dezastrul de la simularea examenului de Bacalaureat: „Nu excludem posibilitatea de a reduce dificultatea subiectelor“

EVALUARE NAŢIONALĂ 2014 Rezultate dezastruoase la simulare. Mai puţin de jumătate din candidaţi au luat peste cinci

De asemenea, la Adevărul Live vor fi şi lecţii video destinate pregătirii pentru toate probele orale şi pentru proba scrisă la alegere.

Meditaţii video pentru Evaluarea Naţională

Elevii de clasa a VIII-a vor putea găsi în secţiunea Educaţie de pe adevarul.ro şapte lecţii video, de la sfârşitul lui aprilie şi până la finalul lunii mai. Două dintre acestea vor fi de pregătire teoretică pentru cele două probe (Română şi Matematică) şi cinci de consiliere, de la pregătirea psihică pentru primul examen naţional serios până la completarea corectă a fişei de înscriere la liceu şi alegerea profilului liceului.

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite