Articol publicitar

Universitatea din Craiova, în elita educaţiei antreprenoriale superioare

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Universitatea Craiova

Cel mai mare centru universitar din sud-vestul României, Universitatea din Craiova pune la dispoziţie studenţilor 2860 locuri la licenţă-buget şi 1720 locuri-buget la master. La taxă, candidaţii pot opta pentru unul dintre cele 2720 de locuri cu taxă la licenţă şi 1658 locuri cu taxă la master.

Absolvenţii liceelor din mediul rural pot opta anul acesta pentru unul dintre cele 91 de locuri licenţă-buget destinate special lor.

Universitatea din Craiova oferă posibilitatea pregătirii în 95 de programe de licenţă şi 85 de programe de master, repartizate pe şase domenii fundamentale de ierarhizare existente în acest moment la nivel naţional. Şi oferta educaţională pentru formare continuă este substanţială, incluzând 36 de programe postuniversitare şi 13 programe de conversie.

Universitatea din Craiova oferă şi programe de studii universitare la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi/sau la distanţă (ID), având acreditate programele de învăţământ respective la forma de învăţământ cu frecvenţă.

Universitatea din Craiova se numără printre cele mai importante instituţii organizatoare de doctorat din România: 27 de domenii şi 145 de conducători de doctorat afiliaţi şcolilor doctorale.

Studenţii Universităţii din Craiova au la dispoziţie o infrastructură de pregătire şi cercetare de ultimă generaţie, precum şi parteneriate extrem de solide cu mediul socio-economic şi cu cel academic internaţional – Universitatea din Craiova este partener academic strategic pentru mai bine de 250 de universităţi din lume.

BURSE PENTRU STUDENŢII CRAIOVENI

Burse de performanţă

Burse de merit

Burse sociale

Burse de ajutor social ocazional

Burse de voluntariat

Burse private

Bursele speciale instituite de Universitatea din Craiova:

Bursa FORUMUL CARIEREI se acordă studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea organizatorică, ştiinţifică, culturală sau sportivă, în activităţile-suport din universitate/facultate.

Bursa INCESA se acordă:

- studenţilor implicaţi în activităţi de cercetare aplicată cu finalitate şi utilitate dovedite pentru partenerii şi beneficiarii Universităţii din Craiova;

- studenţilor implicaţi în activităţi de cercetare aplicativă desfăşurate în vederea realizării unor instrumente, produse, servicii sau proceduri care au ca scop rezolvarea unor probleme ale Universităţii din Craiova;

- studenţilor implicaţi în promovarea cercetării, inovării şi transferului de tehnologie şi cunoaştere prin desfăşurarea unor activităţi suport aprobate în prealabil de Consiliul de Administraţie;

- studenţilor care obţin rezultate deosebite la manifestări extracurriculare, în afara domeniului de studiu la care sunt înmatriculaţi.

Studenţii pot primi şi burse de la persoane fizice sau juridice – agenţi economici, asociaţii nonguvernamentale, fundaţii etc. – pe bază de contract încheiat direct cu studenţii. 

CAZARE

Universitateadin Craiova oferă aproximativ 3100 de locuri de cazare în cele 14 cămine studenţeşti (plus unul la Drobeta-Turnu Severin) în patru campusuri:

Campus Agronomie

Campus Mecanică

Campus Electrotehnică

Campus Educaţie Fizică şi Sport

Parteneriate şi proiecte pentru educaţia superioară antreprenorială

Proiectele instituţiei din Bănie se înscriu în strategia de îmbunătăţire a calităţii pregătirii studenţilor şi au ca obiectiv major creşterea numărului de absolvenţi de învăţământ superior din domenii de specializare inteligentă.

Universitatea din Craiova a dezvoltat peste 200 de parteneriate cu agenţii economici de primă mărime de la nivel regional şi naţional. Aceştia acordă burse studenţilor merituoşi, se implică în proiectele lor şi ale Universităţii. Universitatea din Craiova se mândreşte şi cu o reuşită unică în peisajul antreprenoriatului. Printr-un ONG pe care l-a fondat (EDUCOL – Asociaţia pentru Educaţie SV Oltenia) a obţinut o finanţare internaţională de peste 1 milion de dolari (pe platforma Global Giving), prin care a înfiinţat, împreună cu Primăria Craiova şi Fundaţia Ford, un Centru de Resurse şi Angajament în care derulează un program de antreprenoriat social.

Universitatea din Craiova este lider în ceea ce priveşte dezvoltarea conceptului de universitate antreprenorială. Astfel, valoarea contractelor de cercetare cu mediul economic a depăşit suma de un milion si jumatate de euro, valoarea totală a proiectelor pe fonduri europene aflate în implementare este de peste 66 milioane de lei, iar a propunerilor trecute de faza de eligibilitate, unele dintre ele aflate în stadiul final al încheierii contractelor, este de peste 288 milioane lei. Mai mult, valoarea proiectelor în parteneriat cu comunitatea locală, ONG-uri relevante, cu administraţia locală pentru promovarea proiectelor de antreprenoriat social este de peste 10 milioane de lei.

Proiecte care susţin practica de specialitate, proiecte care susţin educaţia antreprenorială, proiecte finanţate de mari companii interesate de studenţii şi absolvenţii noştri, toate acestea fac din Universitatea din Craiova instituţia de învăţământ superior cu dezvoltarea cea mai rapidă în ultimii ani.

Oferta educaţională a Universităţii din Craiova, Licenţă,

iulie-septembrie 2020

FACULTATEA DE AGRONOMIE

Specializări

Agricultură (învăţământ cu frecvenţă): 55 locuri la buget şi 45 locuri cu taxă

Agricultură (învăţământ cu frecvenţă redusă): 75 locuri cu taxă

Montanologie (învăţământ cu frecvenţă): 25 locuri la buget şi 35 locuri cu taxă

Controlul şi expertiza produselor alimentare (învăţământ cu frecvenţă): 30 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Măsurători terestre şi cadastru (învăţământ cu frecvenţă): 30 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Silvicultură (învăţământ cu frecvenţă): 29 locuri la buget şi 21 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră:

Absolvenţii Facultăţii de Agronomie pot activa în management agricol, silvicultură, protecţia plantelor, agricultură, ecologie, înbunătăţiri funciare, controlul calităţii produselor alimentare (industria cărnii, laptelui, uleiului, zahărului, panificaţie, industria berii, industria vinului), poliţia vamală, consultantă agricolă, irigaţii şi ameliorarea solului, control vamal, agro-turism, protecţia mediului, topografie şi cadastru, fitofarmacie, industria alimentară, mecanizarea agriculturii, cercetare în agricultură, silvicultură, geodezie, topografie, expertiză în agricultură, alimentaţie, imobiliare, silvicultură, învăţământ.

Toate detaliile, aici: http://www.agro-craiova.ro/

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ŞI ELECTRONICĂ

Specializări

Automatică şi informatică aplicată (învăţământ cu frecvenţă): 80 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Ingineria sistemelor multimedia (învăţământ cu frecvenţă): 40 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Calculatoare (învăţământ cu frecvenţă): 65 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Calculatoare (în limba engleză) (învăţământ cu frecvenţă): 66 locuri la buget şi 14 locuri cu taxă

Electronică aplicată (învăţământ cu frecvenţă): 34 locuri la buget şi 16 locuri cu taxă

Mecatronică (învăţământ cu frecvenţă) şi Robotică (învăţământ cu frecvenţă): 34 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră prin Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică: programatori şi dezvoltatori software, arhitecţi de soluţii IT, proiectare şi operare baze de date, asigurarea calităţii produselor software/hardware, automatică, controlul proceselor industriale, ingineria reglării automate, linii flexibile de fabricaţie, instalarea şi mentenanţa roboţilor industriali, electronică de mare putere, operatori infrastructură telecom, customer support, client service.

Toate informaţiile aici: http://www.ace.ucv.ro/

FACULTATEA DE DREPT

Specializări:

Drept (învăţământ cu frecvenţă - IF): 167 locuri la buget şi 170 locuri cu taxă

Drept (învăţământ cu frecvenţă redusă - IFR): 100 locuri cu taxă

Administraţie publică  (învăţământ cu frecvenţă - IF): 39  locuri la buget şi 40 locuri cu taxă

Administraţie publică (Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvenţă - IF): 26 locuri la buget şi 55 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră oferite pentru absolvenţii specializării „Drept”: judecător, procuror, avocat, consilier juridic,  notar, executor judecătoresc, magistrat asistent, practician în insolvenţă, asistent judiciar, mediator, grefier cu studii superioare, funcţionar în administraţia publică, funcţii de specialitate în instituţiile europene (Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul Uniunii Europene ş.a.), cadru didactic în învăţământul superior etc.

Oportunităţi de carieră oferite pentru absolvenţii specializării „Administraţie publică”: Consilier în administraţia publică. Consultant în administraţia publică. Administrator public. Expert în administraţia publică. Agent de dezvoltare. Consilier armonizare legislativă. Expert armonizare legislativă. Inspector de specialitate în administraţia publică. Manager proiect. Referent de specialitate în administraţia publică. Reglementator etc.

Toate detaliile aici: http://drept.ucv.ro/

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Specializări

Administrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvenţă): 19 locuri la buget şi 21 locuri cu taxă

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (învăţământ cu frecvenţă): 29 locuri la buget şi 11 locuri cu taxă

Informatică economică (învăţământ cu frecvenţă): 52 locuri la buget şi 8 locuri cu taxă

Statistică şi previziune economică (învăţământ cu frecvenţă): 20 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Contabilitate şi informatică de gestiune (învăţământ cu frecvenţă): 67 locuri la buget şi 23 locuri cu taxă

Contabilitate şi informatică de gestiune (învăţământ la distanţă): 50 locuri cu taxă

Contabilitate şi informatică de gestiune (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvenţă): 23 locuri la buget şi 17 locuri cu taxă

Economie şi afaceri internaţionale (învăţământ cu frecvenţă): 32 locuri la buget şi 8 locuri cu taxă

Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză) (învăţământ cu frecvenţă): 24 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Finanţe şi bănci (învăţământ cu frecvenţă): 74 locuri la buget şi 16 locuri cu taxă

Finanţe şi bănci (învăţământ la distanţă): 50 locuri cu taxă

Finanţe şi bănci (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvenţă) : 23 locuri la buget şi 17 locuri cu taxă

Management (învăţământ cu frecvenţă): 53 locuri la buget şi 12 locuri cu taxă

Management (învăţământ la distanţă): 125 locuri cu taxă

Management (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvenţă) : 18 locuri la buget şi 22 locuri cu taxă

Marketing (învăţământ cu frecvenţă): 30 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră pentru absolvenţii Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor: Finanţe, Bănci, Piaţa de capital, Contabilitate, Audit, Consultanţă fiscală, Expertiză contabilă, Administraţie publică centrală şi locală, IT, Comerţ, Turism, Servicii, Afaceri internaţionale, Marketing.

Toate detaliile, aici: http://feaa.ucv.ro/one/index.php?lang=ro

Universitatea Craiova

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Specializări

Educaţie fizică şi sportivă (învăţământ cu frecvenţă): 45 locuri la buget şi 105 locuri cu taxă

Educaţie fizică şi sportivă (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvenţă): 15 locuri la buget şi 45 locuri cu taxă

Kinetoterapie şi motricitate specială (învăţământ cu frecvenţă): 35 locuri la buget şi 115 locuri cu taxă

Kinetoterapie şi motricitate specială (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvenţă): 9 locuri la buget şi 51 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră pentru absolvenţii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport: sport de performanţă, învăţământ, spitale, centre de recuperare, unităţi cu caracter/departament sportiv.

Toate detaliile, aici: http://cis01.central.ucv.ro/educatie_fizica-kineto/

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Specializări

Biologie (învăţământ cu frecvenţă): 40 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Peisagistică (învăţământ cu frecvenţă): 24 locuri la buget şi 16 locuri cu taxă

Horticultură (învăţământ cu frecvenţă): 29 locuri la buget şi 31 locuri cu taxă

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (învăţământ cu frecvenţă): 32 locuri la buget şi 28 locuri cu taxă

Tehnologia prelucrării produselor agricole (învăţământ cu frecvenţă): 27 locuri la buget şi 33 locuri cu taxă

Absolvenţii Facultăţii de Horticultură se pot angaja în domeniile Horticultură, Ingineria Produselor Alimentare, Biologie, Ingineria Mediului şi într-o serie de domenii conexe, precum protecţia plantelor, ştiinţele solului, conservarea biodiversităţii, managementul ecosistemelor antropice, în principal pentru sectoarele de producţie, cercetare, învăţământ, servicii, management şi consultanţă, expertiză, analize şi determinări de laborator, business, asigurări, finanţarea investiţiilor rurale, administraţie, managementul integrat al producţiei horticole şi agroalimentare, dezvoltarea spaţiului rural etc.

Toate detaliile, aici:  https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro; https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro/admitere

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

Specializări

Inginerie electrică şi calculatoare (învăţământ cu frecvenţă): 64 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Electromecanică (învăţământ cu frecvenţă): 64 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Electromecanică (frecvenţă redusă): 30 locuri cu taxă

Informatică aplicată în inginerie electrică (învăţământ cu frecvenţă): 34 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Ingineria sistemelor electroenergetice (învăţământ cu frecvenţă): 40 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Echipamente şi instalaţii de aviaţie (învăţământ cu frecvenţă): 30 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră:

Absolvenţii Facultăţii de Inginerie Electrică pot lucra în companii industriale de profil multinaţionale şi autohtone, producători de echipamente şi subansamble pentru domeniile electric, energetic şi aerospaţial, producere-transport-distribuţie a energiei electrice şi serviciile aferente, industria automotive, companii de transport terestru şi aerian, firme IT, firme de montaj-exploatare-mentenanţă instalaţii specifice, institute de cercetare-dezvoltare, laboratoare de încercări, învăţământul preuniversitar şi superior.

Toate detaliile, aici: http://ie.ucv.ro/

FACULTATEA DE LITERE

Specializări

Limba şi literatura română – Limba şi literatura latină (învăţământ cu frecvenţă): 10 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) (învăţământ cu frecvenţă): 60 locuri la buget şi 60 locuri cu taxă

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) (învăţământ la distanţă): 40 locuri cu taxă

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin):  (învăţământ cu frecvenţă): 25 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Limba şi literatura modernă A (engleză/franceză) – Limbă şi literatură modernă B (franceză/ engleză/germană/italiană/spaniolă)/ Limba şi literatura latină  (învăţământ cu frecvenţă): 68 locuri la buget şi 52 locuri cu taxă

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) (învăţământ cu frecvenţă): 19 locuri la buget şi 11 locuri cu taxă

Comunicare şi relaţii publice (învăţământ cu frecvenţă): 40 locuri la buget şi 35 locuri cu taxă

Jurnalism (învăţământ cu frecvenţă): 22 locuri la buget şi 18 locuri cu taxă

Interpretare muzicală - canto (învăţământ cu frecvenţă): 5 locuri la buget şi 3 locuri cu taxă

Interpretare muzicală – instrumente (învăţământ cu frecvenţă): 4 locuri la buget şi 4 locuri cu taxă

Muzică (învăţământ cu frecvenţă): 6 locuri la buget şi 9 locuri cu taxă

Artele spectacolului (Actorie) (învăţământ cu frecvenţă): 9 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie): 11 locuri la buget şi 1 loc la taxă

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (învăţământ cu frecvenţă): 20 locuri la buget şi 40 locuri cu taxă

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ cu frecvenţă) : 20 locuri la buget şi 40 locuri cu taxă

Facultatea de Litere oferă posibilităţi multiple de carieră, în peste 50 de domenii. Absolvenţii pot deveni profesori, traducători, scriitori, specialişti în PR, redactori, prezentatori, fotojurnalişti, actori, solişti, instrumentişti, dirijori sau manageri.

Toate detaliile, aici: http://litere.ucv.ro/litere/

FACULTATEA DE MECANICĂ

Specializări

Autovehicule rutiere (învăţământ cu frecvenţă): 87 locuri la buget şi 33 locuri cu taxă

Ingineria transporturilor şi a traficului (învăţământ cu frecvenţă): 39 locuri la buget şi 51 locuri cu taxă

Tehnologia construcţiilor de maşini (învăţământ cu frecvenţă): 48 locuri la buget şi 42 locuri cu taxă

Construcţii civile, industriale şi agricole (învăţământ cu frecvenţă): 36 locuri la buget şi 24 locuri cu taxă

Ingineria şi protecţia mediului în industrie (învăţământ cu frecvenţă) – la Drobeta-Turnu Severin: 28 locuri la buget şi 22 locuri cu taxă

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial (învăţământ cu frecvenţă) – la Drobeta-Turnu Severin: 28 locuri la buget şi 2 locuri cu taxă

Inginerie economică industrială (învăţământ cu frecvenţă) – la Drobeta-Turnu Severin: 40 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră oferite de Facultatea de Mecanică: industria automotive, institute de cercetări şi testări în domeniile: autovehicule, transporturi, inginerie industrială, inginerie civilă, ingineria mediului, ingineria materialelor; proiectare asistată de profil (CAD-CAM-CAE); societăţi cutehnologii moderne (de fabricaţie, de construcţii, de logistică); unităţi de producţie şi mentenanţă; organisme de certificare-control (R.A.R., A.R.R., I.S.C.T.R., metrologie, asigurări); învăţământ de specialitate etc.

Toate detaliile, aici: http://mecanica.ucv.ro/

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Specializări

Teologie ortodoxă pastorală (învăţământ cu frecvenţă): 49 locuri la buget şi 51 locuri cu taxă

Artă sacră (învăţământ cu frecvenţă): 10 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Arte plastice (pictură şi sculptură) (învăţământ cu frecvenţă): 10 locuri la buget şi 20 locuri cu taxă

Absolvenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă pot deveni profesori de religie sau de educaţie plastică, preoţi, diaconi, consilieri culte, artişti plastici, pictori, sculptori, conservatori/restauratori de monumente religioase, conservatori/restauratori de pictură murală, pictură pe lemn şi componente artistice din lemn la monumente istorice, muzeografi, ghizi de artă, galerişti sau consilieri artistici.

Toate detaliile, aici: http://teologie.ucv.ro/

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Specializări

Biochimie tehnologică (învăţământ cu frecvenţă): 20 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Chimie farmaceutică (învăţământ cu frecvenţă): 20 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Fizică informatică (învăţământ cu frecvenţă): 20 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Fizică medicală (învăţământ cu frecvenţă): 40 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Informatică (învăţământ cu frecvenţă): 130 locuri la buget şi 40 locuri cu taxă

Matematică (învăţământ cu frecvenţă): 23 locuri la buget şi 12 locuri cu taxă

Matematică informatică (învăţământ cu frecvenţă): 23 locuri la buget şi 12 locuri cu taxă

Chimia mediului (învăţământ cu frecvenţă): 20 locuri la buget şi 5 locuri cu taxă

Geografia turismului (învăţământ cu frecvenţă): 37 locuri la buget şi 33 locuri cu taxă

Geografie (învăţământ cu frecvenţă): 37 locuri la buget şi 53 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră

Absolvirea acestei facultăţi le oferă studenţilor numeroase şi variate oportunităţi de carieră. Aceştia pot lucra cu uşurinţă în învăţământ, în companii de IT, în clinici şi spitale, în bănci şi multe altele. Studenţii noştri se pot califica pentru ocupaţii specifice fiecărui program de studii, de exemplu: Chimia mediului: Inspector de specialitate chimist, Analist de mediu, Consilier administraţia publică; Biochimie tehnologică: Chimist, Asistent de cercetare în chimie, Asistent de cercetare în biochimie tehnologică; Chimie farmaceutică: Chimist în domeniul farmaceutic,  Chimist analist produse farmaceutice, Chimist în industria farmaceutică; Fizică informatică: Fizician, Analist, Programator; Fizică medicală: Fizician medical, Asistent de cercetare în fizică/fizică-chimie; Geografie: Geograf, Cartograf, Meteorolog; Geografia turismului: Administrator hotel, Agent de turism, Ghid de turism; Informatică: Proiectant/dezvoltator software, Specialist în tehologii IA, Administrator reţele de comunicaţie, Matematică: Matematician, Consilier/referent de specialitate matematician, Consilier actuar; Matematică informatică: Consilier statistician, asistent de cercetare în matematică informatică, administrator baze de date, etc.

Toate informaţiile: http://msn.ucv.ro/            

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE

Specializări

Istorie (învăţământ cu frecvenţă): 22 locuri la buget şi 28 locuri cu taxă

Filosofie (învăţământ cu frecvenţă): 19 locuri la buget şi 31 locuri cu taxă

Relaţii internaţionale şi studii europene (învăţământ cu frecvenţă): 19 locuri la buget şi 56 locuri cu taxă

Asistenţă socială (învăţământ cu frecvenţă): 16 locuri la buget şi 84 locuri cu taxă

Sociologie (învăţământ cu frecvenţă): 24 locuri la buget şi 76 locuri cu taxă

Ştiinţe politice (învăţământ cu frecvenţă): 24 locuri la buget şi 76 locuri cu taxă

Oportunităţi de carieră

Absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Sociale pot lucra în domeniile: muzeografie, arheologie, arhivistică, cercetare ştiinţifică, învăţământ preuniversitar, învăţământ universitar, administraţie publică, asistenţă socială şi protecţia copilului, instituţii europene, mass-media, organizaţii politice, cercetare sociologică, diplomaţie, comunicare, organizaţii internaţionale, organizaţii non-guvernamentale, resurse umane.

Toate detaliile, aici: http://stiintesociale.ucv.ro/

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite