Totul despre noile burse şcolare şi cum se dau ele

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Elevii din clasele mici vor avea şi ei acces la burse Foto: Shutterstock
Elevii din clasele mici vor avea şi ei acces la burse Foto: Shutterstock

Ministerul Educaţiei a modificat din nou ordinul prin care se acordă bursele şcolare în învăţământul preuniversitar. Din semestrul acesta vor primi burse şi elevii din clasele primare. În plus, ordinul prevede ca bursele să fie acordate de la bugetul de stat prin sume defalcate din TVA, aprobate cu această destinaţie, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Ministerul Educaţiei a operat noi modificări în ordinul privind acordarea burselor şcolare pentru elevii de gimnaziu, liceu şi şcoli profesionale. 

O modificare importantă faţă de ordinul precedent, emis în 22 decembrie şi publicat în MO din 4 ianuarie, este introducerea burselor de ajutor social şi a celor de performanţă pentru elevii din clasele primare. Concret, burse de performanţă pentru elevii din clasele mici se acordă dacă aceştia se încadrează într-una dintre următoarele situaţii: s-au clasat pe primele trei locuri la concursurile naţionale organizate de Ministerul Educaţiei; la concursurile sportive, cultural-artistice şi tehnico-ştiinţifice din lista ministerului sau fac parte din loturile de pregătire pentru competiţiile internaţionale. Documentul prevede că bursele se acordă în anul şcolar următor obţinerii rezultatelor. 

Bursa de merit, la medie de peste 9,50 

Preşedintele interimar al Consiliului Naţional al Elevilor, Robert Avram, spune că noul ordin publicat în Monitorul Oficial conţine câteva precizări esenţiale. Una dintre ele şi cea mai importantă este cea care stipulează că bursa de merit se acordă pe baza mediei anului şcolar anterior. „În noul ordin nu sunt schimbări de fond, ci clarificări pe care inclusiv noi, elevii, le-am cerut. E vorba de modul de acordare a burselor, în special de bursele de merit, de interpretarea eronată a acelei sintagme «revizuire semestrială». Acum, ordinul prevede că bursele de merit se acordă cu referire la media generală a anului şcolar trecut. Anterior, directorii de şcoli interpretau această «revizuire semestrială» ca fiind vorba despre o schimbare a numărului de beneficiari, în funcţie de media de pe semestrul I, ceea ce nu era corect”, a explicat Robert Avram. 

Potrivit acestuia, „revizuirea semestrială” îi vizează acum doar pe elevii care îşi pierd calitatea de elevi, de exemplu, sau care beneficiază de bursă în funcţie de criteriile pentru clasa a V-a sau clasa a IX-a. Bursa de merit se acordă automat tuturor elevilor cu media de minimum 9,50 şi nu este nevoie de depunerea vreunei cereri, spre deosebire de celelalte tipuri de burse. Pentru a se califica la bursa de merit, elevii nu trebuie să acumuleze mai mult de 10 absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru. 

Pragul de 9,50, punctul nevralgic 

Ridicarea pragului la 9,50 pentru acordarea bursei de merit de la 8,50, cum era până la ordinul dat în decembrie, va lăsa în continuare pe dinafară circa 100.000 de elevi. Este poate punctul nevralgic al discuţiilor referitoare la acest subiect. „În anul şcolar trecut, media generală de 8,50 aveau 54% din elevii din România. Pe când 9,50 au circa 25% dinte elevi. Bursa de merit ar trebui să reprezinte şi o recompensă şi nu putem vorbi neapărat de cele mai înalte praguri pentru că în fiecare comunitate există un context specific, diferit. Spre exemplu, performanţă în mediul rural poate să însemne şi media 8,50. Pe când în mediul urban au fost cazuri în care un liceu întreg aproape avea bursă de merit pentru că toată lumea avea media 8,50, lucru care nu este normal, evident. Însă e important să ne uităm la contextul specific şi la faptul că această modificare a venit ca urmare a unei anomalii în situaţia şcolară a elevilor. În sensul în care, până la pandemie, nu erau 54% dintre elevii cu medie peste 8,50 şi cu bursă de merit. Şi nu putem adapta bursa la un context care, practic, nu se va mai repeta în perioada următoare”, argumentează Robert Avram. 

Acesta adaugă că, până la învăţământul online, proporţia elevilor care aveau medii generale peste 8,50 era tot de 25%. „Problema nu a apărut la elevi, ci la modul în care evaluarea a fost făcută în perioada online. Evaluare deficitară şi care de multe ori nici nu a existat”, conchide reprezentantul elevilor. 

Totodată, a crescut pragul şi pentru acordarea bursei de studiu la minimum 7,50 şi maximum 9,49. Pentru obţinerea bursei de studiu, elevii majori sau părinţii elevilor minori trebuie să depună la şcoli o cerere însoţită de acte care să dovedească dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 de zile ale fiecărui semestru. 

Dosarele pot fi depuse până la 14 februarie 

Noul ordin prelungeşte perioada în care pot fi depuse dosarele de bursă cu încă două săptămâni, până la 14 februarie. „Toţi elevii care au beneficiat de burse sociale în semestrul I vor primi în continuare acest tip de burse, într-un cuantum dublat (de la 100 de lei/lună la 200 de lei/lună)”, se arată într-un comunicat al Ministerului Educaţiei.

Acestora li se adaugă acei elevi care au depus solicitări prin care au demonstrat că se încadrează în criterii prin raportare la venitul minim net pe economie actualizat pentru anul 2022 (1.524 de lei) faţă de valoarea valabilă pentru anul 2021 (1.386 de lei).

Lista documentelor doveditoare a fost simplificată şi s-a clarificat că în situaţia în care acestea au fost depuse în primul semestru pentru obţinerea bursei sociale, îşi păstrează valabilitatea pentru întreaga durată a anului şcolar.

Bursa socială, la îndeplinirea unuia dintre criterii 

Pentru bursă socială pot aplica elevii orfani, abandonaţi (asupra cărora s-a instituit o măsură de protecţie) şi cei aflaţi în întreţinerea unui singur părinte. Pentru toţi aceştia, acordarea bursei nu este condiţionată de limite de venit.  

Elevii din mediul rural, şcolarizaţi într-o altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază, de asemenea, de bursă socială. În acelaşi timp, pentru aceşti elevi, acordarea bursei nu este condiţionată de venitul lunar al familiei.

„Pentru elevii din mediul rural care nu au posibilitatea să studieze în localitatea de domiciliu, de multe ori, conducerile şcolilor condiţionau acordarea burselor sociale de venitul net pe membru de familie. Lucru care nu era corect pentru că bursa de ajutor social se dă după mai multe criterii, într-adevăr, dar ele nu trebuie îndeplinite cumulativ. Dacă te încadrezi într-unul dintre ele, este suficient pentru a primi bursă. Noi am solicitat ca acest aspect – faptul că nu trebuie îndeplinite cumulativ – să fie explicit consemnat în ordin. Şi au fost consemnate”, a mai spus preşedintele interimar al CNE. 

Noul ordin prevede că bursele sociale se acordă şi elevilor din învăţământul de stat cu frecvenţă, celor care fac şcoala la domiciliu sau în spital şi care provin din familii care nu realizează un venit mediu lunar pe membru de familie – în ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii – mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile permanente ale membrilor, inclusiv alocaţia familială complementară şi alocaţia pentru copii. Se ia în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii. 

Cuantumul burselor pentru anul şcolar 2021-2022 este de: 500 de lei bursa de performanţă, 200 de lei bursa de merit; 150 de lei bursa de studiu şi 200 de lei bursa socială. Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Totodată, elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă/ajutor social, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială.  

Bursele, obligatorii pentru autorităţile locale 

Noul ordin prevede ca bursele să fie acordate de la bugetul de stat prin sume defalcate din TVA, aprobate cu această destinaţie, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Autorităţile locale pot suplimenta la rândul lor cuantumul minim garantat al acestor burse. 

Prevederile intră în vigoare începând cu semestrul II al anului şcolar 2021-2022. 

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite