Încep înscrierile la clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2021-2022. Calendarul şi procedura

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021, pot fi înscrişi dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021, pot fi înscrişi dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Procedura pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 - 2022 începe miercuri, 18 martie, când şcolile şi inspectorarele şcolare ar urma să afişeze planul de şcolarizare propus şi numărul de clase pregătitoare. Părinţii pot depune cererile de înscriere în perioada 29 martie - 28 aprilie.

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul şcolar 2021-2022

 • 17 martie 2021 - Afişarea circumscripţiilor şcolare şi a planului de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.
 • Afişarea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului şcolar, pentru unităţile de învăţământ care nu au site propriu, a informaţiilor care permit părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi:
 • posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala,
 • posibilitatea organizării programului Şcoala după şcoală,
 • fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare
 • 18 martie 2021 - Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a modelului de cerere –tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, şi care:
 • nu au frecventat grădiniţa;
 • s-au întors din străinătate;
 • Afişarea programului de evaluare a copiilor la avizierul şi pe site-ul CJRAE/CMBRAE;
 • Postarea pe site-ul inspectoratelor şcolare, respectiv al unităţilor de învăţământ cu nivel preşcolar/primar a modelului de cerere-tip (Anexa 1) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădiniţa şi care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv.
 • 19 martie 2021 - Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/ pe site-ul acestora, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ, în urma consultării cadrelor didactice şi a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinţilor – după verificarea existenţei unor elemente de discriminare de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar şi aprobate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
 • Anunţarea, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ/ pe site-ul acestora, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare şi a procedurii privind constituirea formaţiunilor de elevi.
 • 22 martie – 27 aprilie 2021 Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 şi eliberarea recomandării pentru înscrierea în învăţământul primar

Pentru copiii care au frecventat grădiniţa:

 • Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar pentru obţinerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
 • Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

Pentru copiii care nu au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate:

 • Înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinţi pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la Art. 7 alin. (1);
 • Planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afişarea şi comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
 • 29 martie –28 aprilie 2021: Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţi/ tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor;
 • Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declaraţiei pe proprie răspundere şi a documentelor necesare în copie simplă;
 • Validarea fişelor de înscriere generate de aplicaţia informatică.

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar

 • 10 – 11 mai 2021 Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie.
 • 11 – 18 mai 2021 Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse/transmise de părinţi/ tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere.
 • Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază;
 • Marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.
 • 20 mai 2021 - Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi şi a numărului de locuri rămase libere.
 • 19 mai 2021 - Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar:

 • 21 mai 2021 - Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul şcolar;
 • 24 mai – 31 mai 2021 - Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
 • 4 iunie 2021 - Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.
 • În perioada 1 septembrie – 10 septembrie 2021 - Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor/ tutorilor legal instituiţi/ reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.
Educație


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri