Editura Didactică şi Pedagogică va fi reorganizată în societate pe acţiuni şi va edita manuale şcolare

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Societatea Editura Didactică şi Pedagogică SA va fi înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni, de interes naţional, cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Educaţiei, prin reorganizarea Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică, potrivit Ordonanţei de urgenţă aprobate astăzi de Guvern.

Societatea Editura Didactică şi Pedagogică SA va avea ca obiect principal de activitate editarea de:

Ø Manuale şcolare pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal, în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, şi alte lucrări pentru învăţământul preşcolar şi universitar;

Ø Manuale pentru şcoli profesionale şi de maiştri; tratate, lucrări de metodică şi de pedagogie; lucrări în sprijinul învăţământului pentru perfecţionarea profesorilor şi pentru activităţi individuale ale elevilor şi studenţilor, originale şi traduceri din alte limbi;

Ø Materiale grafice în domeniul mijloacelor de învăţământ, precum şi alte lucrări necesare învăţământului.

Societatea Editura Didactică şi Pedagogică SA va realiza manualele şcolare la solicitarea directă a Ministerului Educaţiei Naţionale, pe bază de contract.

Complementar, Societatea Editura Didactică şi Pedagogică poate desfăşura şi alte activităţi conexe pentru realizarea obiectului său de activitate.

Societatea va fi condusă de adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale, şi de către un consiliu de administraţie format din cinci membri. Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii Consiliului de administraţie ai societăţii vor fi numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale. Conducerea executivă a societăţii va fi asigurată de un director general.

Finanţarea programelor de investiţii şi de retehnologizare ale Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică S.A. se asigură din surse proprii şi din alte surse atrase. Patrimoniul Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică se preia de către Societatea Editura Didactică şi Pedagogică S.A. prin protocol de predare – preluare în conformitate cu prevederile legale. Personalul Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică S.A. va fi preluat în totalitate de la Regia Autonomă Editura Didactică şi Pedagogică fără să le fie afectate drepturile avute la data preluării.

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite