Definitivat 2017. Profesorii susţin joi examenul de obţinere a definitivării în învatamantul preuniversitar

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Profesorii susţin joi proba scrisă a examenului de definitivat
Profesorii susţin joi proba scrisă a examenului de definitivat

Profesorii susţin joi, 20 aprilie, proba scrisă a examenului de definitivat în învăţământul preuniversitar, urmând ca primele rezultate să fie afişate pe 25, iar rezultatele finale pe 30 aprilie. Proba scrisă va fi simplificată la două subiecte, iar media finală de promovare 8 va ţine cont şi notele de la inspecţii şi portofoliu.

Accesul candidaţilor în centrele de examen se va face în intervalul orar 8.00-8.45, în baza actului de identitate. De asemenea, aceştia nu au voie să introducă în sala de examen sacoşe, poşete, telefoane mobile sau alte obiecte personale.

În Bucureşti, proba scrisă a examenului naţional de definitivare se va desfăşura la Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”.

Noutăţile examenului

Ministerul Educaţiei a anunţat, în luna octombrie a anului trecut, că a smplificat proba scrisă de la trei la două subiecte.

„Un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%) iar celălalt subiect pe metodica predării specialităţii (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. În acest nou context, lucrările scrise sunt evaluate de o comisie alcătuită din două cadre didactice din învăţământul universitar sau preuniversitar, având specialitatea respectivă”, arăta  Ministerul Educaţiei.

Portofoliul profesional personal este notat cu note între 1 şi 10. Nota acordată nu poate fi contestată.

Un alt element de noutate îl constituie eliminarea obligaţiei de a prezenta copii legalizate ale actelor de studii. Astfel, dosarul de înscriere va fi compus doar din documente certificate „conform cu originalul” de conducerea unităţii de învăţământ unde sunt încadraţi candidaţii. Aceştia vor ataşa la dosar şi adeverinţa privind calificativul obţinut pentru anul şcolar precedent anului în care susţin proba scrisă.

De asemenea, o altă noutate o reprezintă nota minimă de promovare, care rămâne aceeaşi, repespectiv 8, dar spre deosebire de sesiunile anterioare, în care nota la examen era rezultatul obţinut la proba scrisă, în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecţiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal şi nota la proba scrisă.

Astfel, pentru a putea susţine proba scrisă, pe lângă condiţiile privind vechimea efectivă de predare şi calificativul Bine sau Foarte bine - condiţii care se menţin din sesiunile anterioare - candidaţii trebuie să îndeplinească şi criteriul mediei. 

Mai exact, media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective. 

Primele rezultate se afişează în data de 25 aprilie 2017. Contestaţiile se depun în perioada 25-26 aprilie 2017. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 aprilie 2017

EducațiePartenerii noștri

image
canal33.ro
Ultimele știri
Cele mai citite