Ce modificări aduce metodologia de desfăşurare a examenului de definitivat în anul şcolar 2016-2017

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Examenul de defintivat în învăţământ va avea loc pe 20 aprilie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 30 aprilie, potrivit noii metodologii de desfăşurare a examenului publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale. Totodată, proba scrisă va fi simplificată la două subiecte, iar media finală de promovare 8 va ţine cont şi notele de la inspecţii şi portofoliu.

Prin excepţie, cadrele didactice aflate în anul şcolar 2016-2017 la debutul carierei vor parcurge doar etapele eliminatorii (inspecţiile + evaluarea portofoliului), urmând ca proba scrisă să fie susţinută în sesiunea 2018, după finalizarea stagiului de practică de un an, prevăzută de normele legale în vigoare.

O altă noutate o reprezintă nota minimă de promovare, care rămâne aceeaşi, repespectiv 8, dar spre deosebire de sesiunile anterioare, în care nota la examen era rezultatul obţinut la proba scrisă, în sesiunea 2017 nota va fi calculată pe baza unei formule ce include notele de la inspecţiile de specialitate, nota acordată pentru portofoliul profesional personal şi nota la proba scrisă.

Astfel, pentru a putea susţine proba scrisă, pe lângă condiţiile privind vechimea efectivă de predare şi calificativul Bine sau Foarte bine - condiţii care se menţin din sesiunile anterioare - candidaţii trebuie să îndeplinească şi criteriul mediei. 

Mai exact, media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective. 

Simplificarea probei scrise

Ministerul Educaţiei a mai anunţat că printre modificări se află şi smplificarea probei scrise de la trei la două subiecte.

„Un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%) iar celălalt subiect pe metodica predării specialităţii (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu. În acest nou context, lucrările scrise sunt evaluate de o comisie alcătuită din două cadre didactice din învăţământul universitar sau preuniversitar, având specialitatea respectivă”, mai arată  Ministerul Educaţiei.

Portofoliul profesional personal este notat cu note între 1 şi 10. Nota acordată nu poate fi contestată.

Un alt element de noutate îl constituie eliminarea obligaţiei de a prezenta copii legalizate ale actelor de studii. Astfel, dosarul de înscriere va fi compus doar din documente certificate „conform cu originalul” de conducerea unităţii de învăţământ unde sunt încadraţi candidaţii. Aceştia vor ataşa la dosar şi adeverinţa privind calificativul obţinut pentru anul şcolar precedent anului în care susţin proba scrisă.

Primele rezultate se afişează în data de 25 aprilie 2017. Contestaţiile se depun în perioada 25-26 aprilie 2017. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 aprilie 2017.

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite