Copiii cu dizabilităţi şi cerinţe educaţionale speciale, preluaţi gradual în învăţământul de masă. În ce condiţii se va face transferul

0
0
Foto Facebook
Foto Facebook

Copiii cu dizabilităţi şi cerinţe educaţionale speciale (CES) - cu excepţia nivelului 5 de intervenţie - vor fi preluaţi în învăţământul de masă gradual, pe măsura ce acesta va dispune de resurse umane şi de infrastructură adecvată. Este anunţul făcut de ministrul Educaţiei după dezbaterea (în format hibrid) cu numărul 58 din calendarul de consultări privind proiectele de legi ale educaţiei.

La eveniment au participat 700 de persoane: directori ai Centrelor Şcolare pentru Educaţie incluzivă şi ai şcolilor gimnaziale speciale din ţară, precum şi inspectorii şcolari pentru învăţământ special, iar subiectele abordate au fost statutul învăţământului special, incluziunea şi echitatea reflectate in proiectul legii învăţământului preuniversitar. 

„A fost un dialog pertinent, generator de idei şi soluţii proactive în ceea ce priveşte strategia de incluziune şcolară şi de abordare operaţională, etapizată şi flexibilă a nivelelor de suport, oferite copiilor cu dizabilităţi şi cerinţe educaţionale speciale. Propunerile primite pot îmbunătăţi implementarea unui mecanism de incluziune flexibil, adaptabil abilităţilor  diferite şi specificului fiecărui copil, în parte, nefiind nicidecum vorba de o ,,incluziune forţată”.” a scris ministrul Educaţiei. 

De asemenea, acesta a precizat că preluarea copiilor cu CES (cu excepţia nivelului 5 de intervenţie) în învăţământul de masă urmează a se face gradual, pe măsura ce învăţământul de masă va dispune de resurse umane şi de infrastructură adecvată.

Acesta a punctat că „Incluziunea şcolară necesită resurse umane bine pregătite (profesor de sprijin, profesor- psihopedagog, profesor-logoped, consilier şcolar), precum şi infrastructură adecvată care să faciliteze nu doar integrare şcolară, ci şi echitate şcolară.”

Concluziile dezabaterilor pe această temă:

Ministrul Educaţiei a notat pe Facebook şi câteva concluzii ale dezbaterilor pe tema învăţământului special:

„Incluziunea şi echitatea vizează oferirea de educaţie de calitate pentru toţi, respectându-se diversitatea, abilităţile diferite, specificul fiecărui copil, caracteristicile, expectanţele privind procesul de învăţare al elevilor şi comunităţilor din care aceştia fac parte şi pune accent pe îmbunătăţirea permanentă a serviciilor educaţionale, psihopedagogice şi sociale oferite tuturor membrilor comunităţii.

Diversitatea în educaţie presupune acceptare şi promovarea profilului identităţii individuale bazat pe particularităţi personale, puncte forte, valori, comportamente adaptative, abilităţi, interese şi perspective diferite.

Educaţia incluzivă şi educaţia specială asigură oportunităţi şi contexte educaţionale elevilor cu dizabilităţi şi cerinţe educaţionale speciale care susţin potenţialul individual de dezvoltare prin construirea de experienţe formative, formarea de abilităţi necesare învăţării, formarea de priceperi şi deprinderi necesare integrării sociale, profesionale şi vieţii culturale, asigurarea de şanse şi condiţii privind pregătirea şcolară pe diverse niveluri de învăţământ, în baza nivelului de sprijin.

Nivelurile de sprijin vin în întâmpinarea cerinţelor educaţionale ale elevilor oferindu-le flexibilizarea predării, intervenţii specifice: logopedie, kinetoterapie, consiliere şcolară,  intervenţii psihologice, precum şi adaptări şi modificări curriculare, diverse tipuri de asistenţă psihopedagogică.” a scris Cîmpeanu.

Educație


Ultimele știri
Cele mai citite