Articol publicitar

Admitere 2020. ASE, într-o dinamică permanentă, oferind mereu noi oportunităţi studenţilor săi

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Te pregăteşti de bacalaureat, dar te gândeşti şi la ce facultate să dai? Vrei să ai un viitor sigur, să devii un om de succes? Alege un Lider şi vei deveni un Lider!

Academia de Studii Economice din Bucureşti, cea mai bună universitate de profil economic şi de administraţie publică din Europa de Sud-Est, îţi oferă oportunitatea de a face parte dintr-o comunitate universitară de prestigiu, cu cea mai bună inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii autohtone.

Candidaţii la programele universitare de licenţă ale ASE pot urma una dintre cele 12 facultăţi ale universităţii: Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine; Administraţie şi Management Public; Business şi Turism; Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică; Contabilitate şi Informatică de Gestiune; Drept; Economie Agroalimentară şi a Mediului; Economie Teoretică şi Aplicată; Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori; Management; Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale (detalii).

Pentru Admiterea 2020, ASE scoate la concurs, la cele 35 de programe universitare de licenţă, peste   7 300 de locuri, dintre care peste 6 400 la învăţământul cu frecvenţă şi 900 de locuri la învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Imagine indisponibilă

Anul acesta, concursul de admitere se desfăşoară exclusiv ONLINE, pe platforma admitere.ase.ro, în semn de grijă şi respect faţă de sănătatea candidaţilor noştri. Candidaţii vor încărca documentele de concurs pe platforma admitere.ase.ro, selectând opţiunile pentru programele de studii alese.

Înscrierile încep luni, 13 iulie, şi se încheie vineri, 17 iulie, ora 16.00.

ASE desfăşoară concursul de admitere la programele universitare de licenţă după aceleaşi principii, ca în anii precedenţi. Paşii către admiterea la ASE sunt: eseul motivaţional, testul de competenţă lingvistică - pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină şi nu au certificate de competenţă lingvistică recunoscute de ASE - şi media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%). Proba scrisă eliminatorie de competenţă lingvistică pentru programele de studii cu predare într-o limbă străină se poate echivala cu certificate de competenţă lingvistică recunoscute de ASE. De asemenea, nu dau test de competenţă lingvistică candidaţii care au absolvit studiile liceale organizate în limba străină a programului de licenţă pentru care optează.

În acest an, ASE îşi diversifică oferta universitară prin înfiinţarea Facultăţii de Drept. Prin programele de învăţământ pe care le oferă, Facultatea de Drept va asigura formarea viitorilor profesionişti în domeniul juridic în mediul de business, administraţie publică, activităţi non-profit sau altele. Licenţa obţinută la finele celor 4 ani de studiu la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti oferă garanţia unei pregătiri profesionale temeinice, adaptată cerinţelor pieţei muncii. În deplină concordanţă cu obiectivele strategice ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Drept îşi propune să devină un hub de pregătire şi cercetare în domeniul ştiinţelor juridice.

Facultatea de Drept de la ASE Bucureşti, oferă studenţilor săi un program inovator de studii în domeniul Drept, construit într-un context pluridisciplinar şi, mai ales interdisciplinar, care le permite acestora o formare profesională complexă, ce îmbină armonios cunoştinţe, abilităţi şi valori specifice profesiilor juridice cu cele din domenii conexe cum ar fi ştiinţele economice (management, marketing, contabilitate, economie, statistică, dezvoltare durabilă etc.) sau administraţia publică, bazată pe un echilibru judicios între pregătirea teoretică şi cea practică. Absolvenţii facultăţii de Drept vor dobândi competenţe specifice şi calificarea necesară îmbrăţişării unei palete largi de profesii cu profil juridic, specifice societăţii româneşti contemporane, cum ar fi: avocaţi, notari, consilieri juridici, magistraţi – judecători şi procurori, grefieri, secretari la instanţe judecătoreşti şi parchete, arbitrii, mediatori, consilieri în proprietate industrială, practicieni în insolvenţă, consultanţi financiari şi fiscali, evaluatori, executori judecătoreşti, registratori de proprietate şi conducători de carte funciară, diplomaţi, experţi pe lângă organizaţii internaţionale, funcţionari publici în administraţia centrală şi locală şi orice alt loc de muncă ce necesită pregătire juridică.

ASE Bucuresti

ASE este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, bine poziţionată la nivel internaţional, fapt atestat de ranking-urile de prestigiu. ASE ocupă locul I în România şi locul 201-300 în lume, conform clasamentului "Times Higher Education Impact Rankings 2020". ASE este universitatea cu cea mai bună inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii, conform QS World University Rankings. 85% dintre absolvenţi îşi găsesc de lucru în primele 6 luni de la terminarea facultăţii, în domeniul studiat.

Informaţii complete despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicată Admitere Licenţă 2020 şi pe pagina oficială de Facebook ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI. Informaţii suplimentare pot fi obţinute prin e-mail admitere@ase.ro, telefonic 0213191900/01, interior 360, 306 sau prin Zoom, Skype, Google meet.

ASE pune la dispoziţia viitorilor săi studenţi peste 3 400 de burse de performanţă, de studiu şi sociale, peste 550 de burse Erasmus, peste 4 600 de locuri în căminele proprii, numeroase parteneriate pentru stagii şi practică la firme de top, 400 000 de volume în bibliotecă, spaţii moderne de învăţământ, alte facilităţi de învăţare.

Cu o tradiţie centenară şi peste 300 000 de absolvenţi, Academia de Studii Economice din Bucureşti este o universitate dinamică, într-o adaptare permanentă la cerinţele economiei de piaţă, în strânsă legătură cu cerinţele mediului de afaceri.

Diploma de absolvent al ASE constituie garanţia unui viitor sigur şi a celei mai bune inserţii pe piaţa muncii. Alege un Lider şi vei deveni un Lider!

EducațiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite