ADMITERE 2019. Cum poţi urma o carieră în Armată, Poliţie, SRI sau SIE

0
0

Avantajele unei cariere militare sunt, în general, mai puţin cunoscute publicului larg. În primul rând, Ministerul Apărării Naţionale garantează un venit sigur şi o ieşire la pensie la vârsta de 45 de ani, după o contribuţie de 20 de ani.

Pe lângă chenzină, ministerul mai achită fiecărui militar o normă de hrană şi una de haine. Apoi, ofiţerii sau subofiţerii MApN beneficiază de decontarea concediului de odihnă, în limita sumei de 1.450 de lei şi de o diurnă dublă în comparaţie cu ceilalţi angajaţi bugetari. În plus, în cazul în care sunt mutaţi în interesul serviciului în altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul sau sunt la prima numire în funcţie şi nu au o locuinţă în oraşul în care s-au mutat, militarii primesc o compensaţie pentru plata chiriei. În plus, Armata compensează parţial şi plata ratei aferente unui împrumut imobiliar. Tinerii care aleg să se facă ofiţeri sau subofiţeri ai Armatei Române trebuie să ştie că este obligatoriu să urmeze cursurile uneia dintre cele patru unităţi militare de învăţământ superior sau, după caz, a unei şcoli de subofiţeri. După absolvire, un tânăr ofiţer va încasa 3.815 lei. În cazul proaspeţilor subofiţeri, salariul de pornire este de 2.900 lei net. De precizat, Academiile militare şi Şcolile de subofiţeri sunt împărţite pe categoriile de Forţe din Armata Română, Terestre,  Navale şi Aeriene.

Învăţământul militar superior pare să fie vârful de lance în modernizarea reală a programelor mediului universitar autohton după ce MApN a anunţat, recent, reformarea programelor „de studii universitare de licenţă din academiile categoriilor de forţe”. Iniţiativa a venit după ce s-a constat că acestea erau cu totul depăşite mai ales că Armata Română a trecut la achiziţionarea de echipamente de ultimă generaţie. Reformarea s-a făcut având în vedere programele instituţiilor similare ale unor parteneri NATO.

Unităţi de învăţământ universitar pentru formarea ofiţerilor licenţiaţi

Doritorii pot alege între mai multe universităţi din toată ţara. Ei trebuie să aibă diplomă de Bacalaureat sau o adeverinţă care să certifice acest lucru. Vârsta celor care vor această carieră nu poate depăşi 26 de ani (24 de ani pentru aviaţie - naviganţi). 

1. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu (3 ani) - 264 de locuri împărţite pe Facultatea de Ştiinţe Militare, Facultatea de Management Militar şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative.  

2. Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă", Braşov (3 ani) - 184 de locuri 

3. Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa (4 ani) - 108 locuri împărţite pe specializări ca Navigaţie, Hidrografie şi echipamente navale, Electromecanică Navală, Electromecanică sau Arhitectură navală.

4. Academia Tehnică Militară, Bucureşti (4 ani) - 219 locuri în specializările Inginerie aerospaţială, Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete şi muniţii, Ingineria autovehiculelor, Inginerie geodezică, Inginerie civilă, Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, Calculatoare şi tehnologia informaţie şi Ingineria sistemelor. 

5. Institutul Medico-Militar, Bucureşti (6 ani) - prin Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş – 126 de locuri. 

6. Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti (3 ani) – 8 locuri. 

Învăţământ postliceal pentru formarea subofiţerilor

Cei care optează să devină maiştri militari vor avea la dispoziţie  678 de locuri în şcolile militare din Piteşti, Boboc sau Constanţa. 

Trebuie subliniat că, la admiterea în şcolile militare de maiştri militari, un procentaj de cel mult 25% din numărul de locuri este rezervat absolvenţilor din acest an ai colegiilor naţionale militare. Tinerii care vor să fie subofiţeri ai Armatei Române au la dispozitie 399 de locuri în şcolile din Piteşti şi Boboc.

Candidaţii trebuie să aibă diplomă de Bacalaureat sau să fie în clasa a XII-a. Vârsta maximă este de 28 de ani împliniţi în cursul acestui an.

Paşii de înscriere

Învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ. Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape:

- prezentarea pentru luarea în evidenţă la sediul Biroului informare – recrutare;

- efectuarea unui examen medical la o clinică militară;

- definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare – recrutare;

- susţinerea a două examene (de evaluare psihologică şi de evaluare a aptitudinilor fizice);

 participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ. 

Carieră în SRI, la pachet cu rezistenţa la stres

Absolvenţii de liceu care sunt interesaţi de o carieră în Serviciul Român de Informaţii (SRI) trebuie să treacă o serie de teste, care le vor verifica atât nivelul de cunoştinţe, cât mai ales aptitudinile specifice. Concret, tinerii interesaţi de o carieră în SRI trebuie să aibă o serie de  abilităţi şi aptitudini, precum nivel superior de inteligenţă, capacitate de adaptare, rezistenţă la stres şi în condiţii de program prelungit, atenţie concentrată şi distributivă de nivel ridicat, perseverenţă, dorinţă de perfecţionare continuă, un bun echilibru psiho-emoţional şi abilităţi de comunicare. Concret, în acest an, la Academia de Informaţii „Mihai Viteazul“, există 37 de locuri la specializarea Psihologie – informaţii şi 13 locuri pentru cei care vor să devină specialişti în „Securitate şi informaţii.  

Cum poţi aplica?

Există mai multe modalităţi de a fi angajat în SRI, în funcţie de pregătirea şi profilul profesional al candidatului. Absolvenţii de studii liceale pot da examen de admitere la studiile universitare de licenţă ale Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul“. Acestea formează ofiţeri operativi de informaţii şi ofiţeri analişti. În acest an există 37 de locuri la specializarea Psihologie – informaţii şi 13 locuri pentru cei care vor să devină specialişti în „Securitate şi informaţii” Prin această ultimă specializare, studenţii îşi însuşesc concepte, teorii şi metode de bază din domeniul studiilor de securitate şi reuşesc să identifice conexiunile dintre acestea şi activitatea de intelligence. Programul urmăreşte dezvoltarea de abilităţi necesare pentru activităţi precum culegerea, analiza, procesarea şi valorificarea informaţiilor de securitate naţională în contextul mediului naţional şi internaţional de securitate. Absolvenţii acestei specializări sunt încadraţi în Serviciul Român de Informaţii ca ofiţeri analişti. Cei care au deja studii universitare de licenţă îşi pot completa pregătirea prin cursurile de master profesional organizate de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul“. Acestea sunt dedicate, de asemenea, formării ofiţerilor operativi de informaţii şi a ofiţerilor analişti. 

Pentru viitorii poliţişti

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2019 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza", aprobat de Senatul Academiei.

În sesiunea iulie-august 2019 se poate da concurs pentru specializările Ordine şi siguranţă publică, Drept, Instalaţii pentru construcţii – Pompieri şi Arhivistică. Viitorii studenţi se bat de 665 de locuri. În acest an, Şcolile de Agenţi şi Subofiţeri ale M.A.I. nu organizează concurs de admitere pentru că, în această perioadă, se pregătesc la capacitate maximă două serii de elevi, totalizând peste 5.750 de elevi. În aceste condiţii, în 2019, nu va exista posibilitatea tehnică pentru a mai putea fi organizată o nouă sesiune de admitere în şcolile de poliţie. „O nouă sesiune de admitere la şcolile postliceale ale M.A.I. va fi organizată în prima parte a anului 2020, conform graficului ce va fi comunicat din timp", a comunicat MAI.

Cum lucrează spionii de la SIE

„Punem ţara înainte de orice, datoria înainte de propria persoană, suntem mândri ştiind că tot ceea ce facem este pentru România“, este sloganul după care se orientează Serviciul de Informaţii Externe (SIE). De aceea, a fi angajat al SIE înseamnă să-ţi doreşti să fii cel mai bun. „Adevărul este că lucrăm mai degrabă cu creierul şi cu informaţia decât cu arme“, spun cu mândrie cei de la SIE.

Spre deosebire de SRI, SIE nu are propria instituţie de învăţământ, recrutările fiind din sursă externă. Cine vrea să facă o carieră în SIE trebuie să îndeplinească anumite condiţii: să fie absolvent cu diplomă de licenţă al unei instituţii de învăţământ superior acreditate, să aibă medii mari de absolvire şi rezultatele deosebite obţinute pe parcursul anilor de studiu (reprezintă criterii de departajare) şi să aibă maximum 35 de ani. 

Însă nu doar studiile te pot recomanda pentru o carieră în SIE. „Punem mare preţ şi pe «şcoala vieţii», şi pe talentele tale, poate nedescoperite sau nefolosite până acum“, susţin cei de la SIE pe site-ul oficial. SIE recrutează personal în patru categorii de activitate – operativ, analiză strategică, specialişti şi protecţie. 

Trebuie spus că ofiţerii operativi, aflaţi în prima linie a SIE, se formează în 5-8 ani şi se dezvoltă continuu. Pentru angajarea în domeniul operativ, candidatul trebuie să dispună de o inteligenţă peste medie, cultură generală de nivel superior, capacitate foarte bună de relaţionare, abilitate de comunicare, exprimare bogată, fluentă şi elevată, atât în vorbire, cât şi în scris. De asemenea, disponibilitatea de a lucra în străinătate este obligatorie. Exprimarea fluentă într-o limbă de circulaţie internaţională este obligatorie, iar cunoştinţele de limbi străine rare reprezintă un avantaj. 

Mai multe - Educație

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite