Cât de mult şi cât de grav încalcă România legile UE: indisciplină în plutonul euroscepticilor şi ţărilor lovite de criză

0
Publicat:
Ultima actualizare:

România se află în plutonul statelor membre UE care ratează obiectivul de 1% deficit de transpunere a legislaţiei europene în cea naţională în privinţa directivelor legate de piaţa unică. Bucureştiul la fel ca şi alte zece state membre printre care două puternic eurosceptice (Marea Britanie şi Finlanda) trebuie să-şi dubleze eforturile pentru a avea o legislaţie europeană, arată tabloul de bord al pieţei unice publicat de Co

Deficitul mediu de transpunere la nivelul UE a scăzut de la 1,2% la 0,9% în cursul ultimelor șase luni, iar numărul statelor membre care au atins obiectivul de 1% a crescut de la unsprezece la șaisprezece. Luxemburg, România, Finlanda, Regatul Unit, Austria, Portugalia, Slovenia, Belgia, Cipru, Polonia și Italia trebuie să își dubleze eforturile pentru a atinge acest obiectiv.

În total, opt state membre și-au depășit sau egalat cele mai bune rezultate anterioare: Republica Cehă, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Letonia și Malta.  Malta și Letonia au cele mai bune performanțe în această privință, cu doar două directive așteptând să fie transpuse.

Cu adevărat impresionantă este îmbunătățirea pe care a înregistrat-o Republica Cehă în comparație cu semestrul precedent: deficitul său de transpunere a scăzut de la 1,9%, cât era în luna mai, la 0,6%, cât este în prezent. În fine, eforturile Greciei i-au permis să-și reducă deficitul mult sub obiectivul de 1%, ajungând la 0,5%. În urmă cu doi ani, Grecia avea cel mai mare deficit de transpunere dintre cele 27 de state membre.

În prezent, statele membre transpun directivele UE cu o întârziere medie de nouă luni față de termenul de transpunere. Numai Malta, Suedia, Spania, Franța și Letonia au o întârziere medie mai mică decât în noiembrie 2011. În ceea ce privește directivele cu o întârziere mai mare de doi ani față de termenul de transpunere (menționate în raport), douăzeci și două de state membre îndeplinesc obiectivul de „ toleranță zero " (față de douăzeci și cinci, în urmă cu șase luni).

Potrivit Tabloului de bord al pieţiei unice, statele membre au reușit de asemenea să reducă numărul directivelor transpuse incorect. Acest deficit mediu de conformitate a scăzut de la 0,8%, cât era în urmă cu șase luni, la 0,7%, cât este în prezent, apropiindu-se de nivelul de 0,5% propus în Actul privind piața unică în aprilie 2011.

În schimb, a crescut numărul directivelor pentru care transpunerea este în întârziere cu doi ani sau mai mult; a crescut de asemenea timpul suplimentar mediu necesar pentru transpunerea unei directive UE în legislația națională (de la 7,9 la 9,1 luni).

În ceea ce privește aplicarea legislației UE, numărul încălcărilor continuă să scadă, foarte probabil datorită introducerii de mecanisme de soluționare mai timpurie a problemelor de neconformitate cu legislația UE. Italia înregistrează cel mai mare număr de proceduri privind încălcarea dreptului UE inițiate de Comisie, urmată de Grecia și de Belgia.

Dacă se iau în considerare toți indicatorii privind asigurarea respectării normelor, Letonia, Estonia, Luxemburg și Lituania înregistrează per ansamblu cele mai bune rezultate.

Comisia a cerut statelor membre să se angajeze să respecte obiectivul de „toleranță zero" în ceea ce privește transpunerea directivelor și a anunțat că va face uz cu mai multă fermitate de competențele sale de punere în aplicare; de asemenea, a cerut statelor membre să se asigure că încălcările legislației UE sunt remediate rapid, într-un termen de optsprezece luni, respectiv de douăsprezece luni, în cazul unei a doua sesizări. În viitor, tabloul de bord al pieței interne va monitoriza conformitatea cu aceste noi valori de referință.

Comisia va elabora un raport anual privind integrarea pieței unice, care se va concentra asupra modului în care funcționează piața unică în practică, în special în aceste domenii cheie. Acest raport va cuprinde informații legate de recomandările specifice fiecărei țări, elaborate în cadrul semestrului european.

EuropaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite