Sebastian Burduja: EAU, un model de stabilitate şi toleranţă care promovează pacea, securitatea internaţională şi dezvoltarea sustenabilă

0
0
Foto: Inquam Photos /  Octav Ganea
Foto: Inquam Photos /  Octav Ganea

Într-o perioadă cu multiple provocări la nivel global, partenerii tradiţionali sunt cei pe care ne putem baza indiferent de cât de tulburi sunt apele.

La 50 de ani de la formarea naţiunii EAU, mă înclin în faţa modelului de stabilitate şi toleranţă pe care partenerii noştri l-au promovat într-o regiune deloc liniştită şi a politicii externe care se remarcă prin echilibru şi deschidere către lume, promovând pacea, securitatea internaţională şi dezvoltarea sustenabilă. EAU este un partener strategic pentru România, la nivel economic, politic şi diplomatic, de la care avem permanent de învăţat. Cu o economie diversificată şi un rol comercial cheie în regiune, Emiratele au arătat deschidere pentru un parteneriat pe termen lung pentru România, care nu poate decât să ne onoreze. Câteva exemple relevante sunt tehnologiile agricole inovative, conservarea resurselor de apă sau a tehnologiilor verzi, iar parteneriatul economic strategic semnat în 2018 vizează continuarea cooperării în transporturi, infrastructură şi aviaţie civilă.

De asemenea, chiar dacă dimensiunea comunităţii româneşti din Emiratele Arabe Unite este de doar 10.000 de persoane, sunt convins că fiecare dintre aceşti români are o contribuţie valoroasă în societate şi economie. Totodată, ne unesc o viziune comună şi un plan pentru viitorul mai bun al acestei planete.

Nu în ultimul rând, EAU este un model la nivel global de gestionare a pandemiei: zilele trecute, Ministerul Sănătăţii din Emirate a anunţat că întreaga populaţie eligibilă pentru vaccinare din Emiratele Arabe Unite a primit „cel puţin o doză de vaccin” împotriva COVID, marcând astfel o premieră la nivel mondial, conform informaţiilor din presa internaţională.

Sunt convins că Emiratele Arabe Unite vor continua să fie un exemplu de viziune de dezvoltare economică, iar relaţiile noastre vor fi tot mai apropiate, în toate domeniile.

Sebastian Burduja 

Vicepreşedinte al Comisiei de buget şi finanţe, deputat în Parlamentul României

Membru al Comisiei parlamentare de prietenie România-EAU

***

Sebastian Burduja: UAE, a model of stability and tolerance, promoting peace, international security, and sustainable development

In a time of multiple global challenges, traditional partners are the ones we can rely on no matter how troubled the waters.

50 years after the formation of the UAE state, we admire the model of stability and tolerance that our partners have promoted in a complex region and a foreign policy that stands out through balance and openness to the world, promoting peace, international security, and sustainable development. The UAE is a strategic partner for Romania, on economic, political, and diplomatic issues, and we always have something to learn from this great nation. With an increasingly diversified economy and a key role in the region, the Emirates have shown commitment to a long-term partnership with Romania, which greatly honors us. Some relevant examples are innovative agricultural technologies, water conservation, green technologies, and the strategic economic partnership signed in 2018, which aims to further our cooperation in transport, infrastructure, and civil aviation.

Also, even if the size of the Romanian community in the United Arab Emirates is only 10,000 people today, I am convinced that each of these Romanians makes a valuable contribution to the UAE’s society and economy. At the same time, we are united by a common vision and a plan for the better future of this planet.

Last but not least, the UAE is a global model for pandemic management: in recent days, the UAE Ministry of Health announced that the entire population eligible for vaccination in the UAE has received "at least one dose of the vaccine against COVID”, marking thus an important global milestone, according to information from the international press.

I am convinced that the United Arab Emirates will continue to be an example of visionary economic development, and our relations will only get closer and closer in all areas.

Sebastian Burduja 

Vicechairman of Budget and Finance Committee, Member of Romania’s Parliament

Member of the Romania-UAE Parliamentary Friendship Committee

Politică


Ultimele știri
Cele mai citite