Sărbătoarea prilejuită de Valentine’s Day este primită de fiecare om, după propriul fel de a gândi, de a trăi. Unii văd în Valentine’s Day, un prilej de beţie şi de sex. Alţii se bucură de Valentine’s Day că pot oferi iubitei, logodnicei, soţiei un zâmbet, o vorbă de iubire, o floare, un sărut. Câte unii rămân indiferenţi, câte alţii se strâmbă mofturoşi.

Eu nu voi judeca, nu voi comenta. Eu mă bucur că originea acestei sărbători este una creştină şi vă îndemn să vă iubiţi cu gând curat, cerând iertare pentru greşeli şi făcând legământ pentru renaşterea iubirii.

Îngăduiţi-mi, în această zi, să-mi mărturisesc dragostea mea. Dragostea pentru Hristos şi dragostea pentru soţia mea. 

Mărturisesc pe Hristos şi vă mărturisesc şi vouă, dragii mei cititori, cuvântul despre dragostea curată: 

„De aş grăi în limbile oamenilor şi ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare şi chimval răsunător. Şi de aş avea darul proorociei şi tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea atâta credinţă încât să mut şi munţii, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte. 

Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. 

Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” (Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Cap.13,1-8, 13)

Soţiei mele, mama celor trei copii ai mei şi lumina mea în clipele de încercare şi rătăcire, îi dăruiesc aceste rânduri, îndrăznind să vă aşez martori, pe voi, cititorii mei cei dragi: 

Iubesc…

Iubesc… Iubesc adâncul privirii tale… ocean de promisiuni care îşi cer împlinirea. 

Iubesc… Iubesc dulceaţa buzelor tale… pregustare de vin vechi şi bucurie de tânără femeie. 

Iubesc… Iubesc taina şoaptelor tale… legământ de iubire şi cântec de înger. 

Iubesc… Iubesc adâncul îmbrăţişărilor tale… uitare şi regăsire, amurg al tristeţii şi răsărit de viaţă. 

Iubesc… Iubesc clipa întâlnirii noastre… binecuvântare pentru sufletul meu şi milă a lui Dumnezeu. 

Iubesc… da… TE IUBESC! 

Soţiei mele, Diana Valentina