Două organizaţii califică inginerii silvici în ONG-ism

Două organizaţii califică inginerii silvici în ONG-ism

Asociaţia Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Columna, împreună cu Asociaţia Administratorilor de Păduri (AAP), organizează azi şi mâine la Braşov două sesiuni de formare în politici publice, adresate inginerilor angajaţi ai ocoalelor silvice membre AAP sau ai altor instituţii din domeniul silvic.

Programul educaţional, în care se pot înscrie maximum 3 participanţi de ocol sau instituţie, are loc în Braşov, la sediul Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, pe strada Şirul Ludwig van Beethoven 1 şi va fi susţinut de conferenţiarul universitar Viorel Marinescu. Durata unei sesiuni este de 8 ore şi fiecare va instrui  un număr de 50 de ingineri, deci 100 în total.

Cele două sesiuni sunt incluse într-un proiect la scară naţională, Opţiuni strategice pentru dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, care urmăreşte realizarea unor politici publice eficiente si coerente pentru sectorul forestier, ca o alternativă la soluţiile avansate la nivel ministerial pentru sectorul silvic. AAP e implicată în activităţile adresate angajaţilor ocoalelor silvice, proiectul urmărind identificarea unor soluţii la firul ierbii, „de jos în sus”, pornind de la discuţiile cu personalul silvic care participă la programele de formare.

Alte două module educaţionale sunt similare ca structură cu programul de formare de la Braşov (cu două sesiuni, in cadrul cărora se vor instrui 100 de cursanţi) – unul dedicat relaţiilor publice şi comunicării, susţinut la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava în perioada octombrie – decembrie 2018 şi celălalt centrat pe noutăţile legislative din sectorul forestier şi domeniile conexe, ce se va desfăşura la Universitatea din Oradea, în intervalul ianuarie – martie 2019. În plus, localitatea Sălişte din Sibiu va găzdui încă două serii de sesiuni educaţionale: una centrată pe managementul de mediu şi implicând 25 de participanţi care la sfârşit vor primi un atestat (în intervalul aprilie – mai 2019), cealaltă, pe formarea formatorilor şi implicând 10 cursanţi (în intervalul august 2019 - octombrie 2019).

AAP e partener şi în alte două programe, respectiv schimbul de bune practici cu Danemarca şi Belgia (cu 10 persoane implicate şi derulat în perioada august – octombrie 2018), precum şi promovarea politicilor publice rezultate în urma proiectului către ministerul de resort prin intermediul unei campanii de strângere de semnături. Documentul de politică publică final, centrat pe soluţii alternative, va fi prezentat într-o conferinţă organizată în ultima lună de implementare, în regiunea Bucuresti-Ilfov - urmând ca, ulterior, propunerea să fie înaintată cu adresă oficială ministerului.

Asociaţia Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Columna e lider de proiect, iar  AAP e partenerul care furnizează materialul uman care urmează a fi instruit în domeniul relativ nou al politicilor publice; proiectul a început în iunie 2018 şi se va termina în octombrie 2019. Bugetul eligibil al proiectului este de 936.849,27 lei, din care procent de finanţare nerambursabilă 98% şi 2% contribuţie proprie. Valoarea eligibilă aferentă AAP este de 142.308,40 lei (nerambursabil 139.462,23 lei; contribuţia proprie 2846,17 lei).

Articol susţinut de Asociaţia Administratorilor de Păduri.

citeste totul despre: