Această realitate o relevă şi un Raport al Corpului de Control al Guvernului, dat publicităţii pe 17 martie 2016 (http://gov.ro/ro/stiri/raport), care a depistat numeroase ilegalităţi şi nereguli la instituţii publice de stat. Sunt prezentate ca „posibile fapte penale“ comise în activitatea acestor instituţii pe anul 2015.

Aşa cum spunea recent, şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, cele mai grave fapte de corupţie, cu prejudiciul cel mai mare, se comit la instituţiile publice cu bugetul cel mai mare. Făptaşii sunt în special demnitarii şi cei cu funcţiile cele mai mari. Tot Kovesi afirma cu câtva timp în urmă că, în ciuda prinderii, anchetării şi condamnări a tot mai mulţi corupţi, faptele de corupţie se înmulţesc cu rapiditate. Cum s-ar spune în popor „vă rugăm să ne iertaţi, nu producem cât furaţi!“

RAPORT privind activitatea desfăşurată de Corpul de control al primului-ministru în anul 2015

Constatări efectuate în urma acţiunilor de control:

• Atribuirea şi încheierea unor contracte de achiziţie publică cu încălcarea dispoziţiilorlegale;

• Exercitarea defectuoasă a atribuţiilor în legătură cu execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

• Plata contravalorii unor bunuri, servicii sau lucrări fără ca acestea să fi fost livrate/prestate/executate sau fără a se verifica realitatea furnizării bunurilor, prestării serviciilor sau executării lucrărilor;

• Nerealizarea/realizarea necorespunzătoare a unor obiective de investiţii finanţate din bugetul de stat;

• Nerespectarea normelor legale şi/sau a normelor interne în procesul de iniţiere, elaborare, avizare, prezentare şi adoptare a unor acte normative.”

În continuare, raportul enumeră actele de control cu relevanţă penală, ”posibile fapte de natură penală”, depistate la diverse instituţii publice, cum ar fi: ministere, direcţii, companii, agenţii, secretariat, administraţie publică, inspectorate, oficii. Toate de stat. În cazul multora dintre ele, acolo unde s-a apreciat că faptele constatate o impun, Guvernul a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie, Parchetul, Curtea de Conturi, ANI şi alte instituţii abilitate să rezolve problemele semnalate. Chiar şi SRI-ul, cum a fost, de exemplu în cazul cu numărul 11:

 

„Urmare a controlului efectuat la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, a fost întocmită Nota de informare privind unele deficienţe constatate la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale cu privire la documentele clasificate transmise Corpului de control al primului – ministru, document clasificat „secret de serviciu”, înregistrat cu nr. S/68/CCPM/03.04.2015, nota fiind înaintată Serviciului Român de Informaţii.”

Alte exemple din Raport:

46) Urmare a controlului efectuat la Garda Naţională de Mediu, a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate la Garda Naţională de Mediu, înregistrat cu nr. 1745/I.L./20.07.2015, constatându-se 8 (opt) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Raportul de control a fost transmis şi la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi Curtea de Conturi a României.

47) Urmare a controlului efectuat la Compania Naţională de Investiţii S.A., a fost întocmit Raportul de control privind verificările efectuate în legătură cu proiectul ”Centrul Dâmboviţa”, cunoscut public sub denumirea Casa Radio, înregistrat cu nr. 271/I.L./24.07.2015, constatându-se 2 (două) posibile fapte de natură penală, raportul fiind înaintat Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Raportul de control a fost transmis şi la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Departamentul pentru investiţii străine şi parteneriat public – privat, Serviciul Român de Informaţii, Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă şi Curtea de Conturi a României.

48) Urmare a controlului efectuat la autorităţile administraţiei publice locale ale unor unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Dâmboviţa, Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa, a fost întocmită Nota de informare privind rezultatul verificărilor efectuate în legătură cu exercitarea funcţiilor de demnitate publică, a funcţiilor publice şi a altor funcţii asimilate acestora, în cadrul unor autorităţi publice locale şi al unor entităţi publice de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Dâmboviţa, înregistrată cu nr. 1720/I.L./24.07.2015, constatându-se o posibilă faptă de natură penală, nota fiind înaintată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.”

De asemenea, raportul evidenţiază şi numeroase deficienţe administrative constatate la instituţiile publice de stat, pe care guvernul le-a transmis pentru soluţionare organelor şi autorităţilor competente în domeniu, iar, după caz, organelor de urmărire penală.

Dacă aceste fapte sunt cercetate şi anchetate cu celeritate de către autorităţile cărora le-au fost transmise pentru rezolvare, se vor confirma şi se vor identifica făptaşii actelor de corupţie, o să avem o nouă serie de foşti demnitari, de şefi ai instituţiilor publice de stat trimişi în faţa instanţelor de judecată şi condamnaţi.

În urma acestui raport al Corpului de Control, Guvernul tehnocrat va fi şi mai urât şi mai hulit şi mai vânat de mafia gulerelor albe.