În aceste vremuri întunecate, când viitorul nostru şi al copiilor noştri este compromis aprope definitv de aberaţia numită Republica - un abces mizerabil şi extrem de toxic în trupul istoric al Naţiunii Române provocat prin forţa de tancurilor bolşevice în Decembrie 1947 şi perpetuat, spre nenorocirea noastră, după Decembrie 1989, de clica comuniştilor şi securiştilor din eşaloanele 2 şi 3 ale PCR şi Securităţii - la acest moment de restrişte al existenţei Naţiunii Române, gândurile şi speranţele noastre se îndreaptă spre singurul om politic cu adevărat loial românilor, Majestestatea Sa Regele Mihai I al României. 

Dumnezeu vorbeşte românilor şi le arată, cu subtilitate şi delicateţe, cine este adevăratul lor lider politic, dăruind Majestăţii Sale multe şi binecuvâtate zile pe acest pământ, pentru ca Regele să fie alături de poporul său, slujindu-l cu loialitate într-o epocă infestată de minciună şi trădare. 

Să înţelegem înaltul deziderat al acestui moment istoric! Trăim ceasul în care salvarea politică şi economică a Ţării şi Naţiunii poate să vină doar prin desfiinţarea Republicii şi restauraţia Monarhiei Constituţionale. Am rătăcit destul! 

În două decenii şi jumătate, clasa politică românească şi liderii Republicii post-decembriste, cu rădăcini în PCR şi Securitate, au administrat bogăţiile Naţiunii doar în folosul lor. Pe noi ne-au aruncat în sărăcie, ne-au obligat să pribegim prin Europa sau să le devenim slugi umile, în încercare de a dărui un viitor copiilor noştri. Avuţia Ţării, care după dreptate este a Naţiunii, a fost înstrăinată veneticilor veniţi de aiurea în căutare de avere nemuncită, procurată cu ajutorul cozilor de topor din fruntea Republicii. 

Viitorul Naţiunii se risipeşte printre străini! Tinerii români pleacă pe meleaguri îndepărtate şi muncesc pentru prosperitatea altor neamuri, lipsind Ţara şi Naţiunea de fructele binecuvântate ale inteligenţei şi puterii lor de muncă. Un tânăr capabil, rămas în Republica România, nu are alte perspective decât ratarea profesională ori transformarea în sclav pe moşia politrucilor care ne controlează şi ne jefuiesc economia Ţării. 

Politica externă a Statului Român este una de obedienţă în faţa marilor puteri, fără a oferi Naţiunii satisfacţia respectului şi a împlinirii unor înalte idealuri naţionale, precum reunificarea Ţării şi statutul de putere regională politică, economică şi militară a Europei de Est. 

Politica internă a României este bântuită de corupţi, hoţi, jefuitori, desfrânaţi şi desfrânate care se bat între ei, ca borfaşii mahalalei, pentru bruma de bogăţie rămasă în visteria Statului. Suntem martori ai celei mai murdare campanii electorale post-decembriste pentru alegerea Preşedintelui Republicii şi ne cutremurăm văzând ipocrizia extremă conţinută în declaraţiile şi discursurile politice ale candidaţilor. 

Republica este în faliment şi elita politică a decăzut la un prag al trădării de neam şi ţară nemaiîntâlnit în istoria românilor! 

Noi, românii care ne dorim să înlăturăm această Republică - expresie a celui mai mare dezastru din istoria noastră - adresăm un solemn apel Majestăţii Sale Regele Mihai I al României şi membrilor Casei Regale a României de a ne călăuzi pe drumul sfânt al salvării Naţiunii şi Statului Român. 

Adevăratele elite spirituale, intelectuale şi economice ale Ţării înţeleg că doar prin reaşezarea la conducerea Ţării a Casei Regale a României vom avea iarăşi istorica şansă de a renaşte şi de a ne redobândi locul respectat şi de cinste în rândul Naţiunilor Europene. 

Majestatea Voastră, Naţiunea Română vă urmează! Din toată inima, rugăm pe bunul Dumnezeu să vă dăruiască, spre mântuirea sufletului Majestăţii Voastre şi spre binele Naţiunii Române, întru mulţi şi binecuvântaţi ani! Trăiască Regele!

***

Vă ofer spre lectură, spre a primeni auzul sufletului nostru atât de murdărit în aceste zile de ipocrizia discursurilor electorale, textul discursului rostit de Majestatea Sa Regele Mihai I al României în plenul Parlamentului, în ziua de 25 octombrie 2011:


”Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi,

Sunt mai bine de şaizeci de ani de când m-am adresat ultima oară naţiunii române de la tribuna Parlamentului. Am primit cu bucurie şi cu speranţă invitaţia reprezentanţilor legitimi ai poporului.

Prima noastră datorie astăzi este să ne amintim de toţi cei care au murit pentru independenţa şi libertăţile noastre, în toate războaiele pe care a trebuit să le ducem şi în evenimentele din Decembrie 1989, care au dărâmat dictatura comunistă. Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru.

Ultimii douăzeci de ani au adus democraţie, libertăţi şi un început de prosperitate. Oamenii călătoresc, îşi împlinesc visele şi încearcă să-şi consolideze familia şi viaţa, spre binele generaţiilor viitoare. România a evoluat mult în ultimele două decenii.

Mersul României europene de astăzi are ca fundament existenţa Parlamentului. Drumul nostru ireversibil către Uniunea Europeană şi NATO nu ar fi fost posibil fără acţiunea, întru libertate şi democraţie, a Legislativului românesc de după anul 1989.

Dar politica este o sabie cu două tăişuri. Ea garantează democraţia şi libertăţile, dacă este practicată în respectul legii şi al instituţiilor. Politica poate însă aduce prejudicii cetăţeanului, dacă este aplicată în dispreţul eticii, personalizând puterea şi nesocotind rostul primordial al instituţiilor Statului.

Multe domenii din viaţa românească, gospodărite competent şi liber, au reuşit să meargă mai departe, în ciuda crizei economice: micii întreprinzători şi companiile mijlocii, tinerii şi profesorii din universităţi, licee şi şcoli, cei din agricultură.

Încearcă să-şi facă datoria oamenii de artă, militarii, diplomaţii şi funcţionarii publici, deşi sunt puternic încercaţi de lipsa banilor şi descurajaţi instituţional. Îşi fac datoria faţă de ţară instituţii precum Academia Română şi Banca Naţională, deşi vremurile de astăzi nu au respectul cuvenit faţă de ierarhia valorilor din societatea românescă.

Sunt mâhnit că, după două decenii de revenire la democraţie, oamenii bătrâni şi cei bolnavi sunt nevoiţi să treacă prin situaţii înjositoare.

România are nevoie de infrastructură. Autostrăzile, porturile şi aeroporturile moderne sunt parte din forţa noastră, ca stat independent. Agricultura nu este un domeniul al trecutului istoric, ci al viitorului. Şcoala este şi va fi o piatră de temelie a societăţii.

Regina şi cu mine, alături de Familia noastră, vom continua să facem ceea ce am făcut întotdeauna: vom susţine interesele fundamentale ale României, continuitatea şi tradiţiile ţării noastre.

Nu m-aş putea adresa naţiunii fără a vorbi despre Familia Regală şi despre importanţa ei în viaţa ţării. Coroana regală nu este un simbol al trecutului, ci o reprezentare unică a independenţei, suveranităţii şi unităţii noastre. Coroana este o reflectare a Statului, în continuitatea lui istorică, şi a Naţiunii, în devenirea ei. Coroana a consolidat România prin loialitate, curaj, respect, seriozitate şi modestie.

Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi,

Instituţiile democratice nu sunt guvernate doar de legi, ci şi de etică, simţ al datoriei. Iubirea de ţară şi competenţa sunt criteriile principale ale vieţii publice. Aveţi încredere în democraţie, în rostul instituţiilor şi în regulile lor!

Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credinţă şi fără memorie. Cinismul, interesul îngust şi laşitatea nu trebuie să ne ocupe viaţa. România a mers mai departe prin idealurile marilor oameni ai istoriei noastre, servite responsabil şi generos. 

În anul 1989, în ajutorul României s-au ridicat voci cu autoritate, venind de pe toate meridianele globului. Ele s-au adăugat sacrificiului tinerilor de a înlătura o tiranie cu efect distrugător asupra fiinţei naţiunii. A sosit momentul, după douăzeci de ani, să avem un comportament public rupt complet şi definitiv de năravurile trecutului. Demagogia, disimularea, egoismul primitiv, agăţarea de putere şi bunul plac nu au ce căuta în instituţiile româneşti ale anului 2011. Ele aduc prea mult aminte de anii dinainte de 1989.

Se cuvine să rezistăm prezentului şi să ne pregătim viitorul. Uniţi între noi şi cu vecinii şi fraţii noştri, să continuăm efortul de a redeveni demni şi respectaţi.

Am servit naţiunea română de-a lungul unei vieţi lungi şi pline de evenimente, unele fericite şi multe nefericite. După 84 de ani de când am devenit Rege, pot spune fără ezitare naţiunii române:

Cele mai importante lucruri de dobândit, după libertate şi democraţie, sunt identitatea şi demnitatea. Elita românească are aici o mare răspundere.

Democraţia trebuie să îmbogăţească arta cârmuirii, nu să o sărăcească. România, ca şi toate ţările din Europa, are nevoie de cârmuitori respectaţi şi pricepuţi.

Nu trebuie niciodată uitaţi românii şi pământurile româneşti care ne-au fost luate, ca urmare a împărţirilor Europei în sfere de influenţă. Este dreptul lor să decidă dacă vor să trăiască în ţara noastră sau dacă vor să rămână separaţi.

Europa de astăzi este un continent în care popoarele şi pământurile nu se schimbă ca rezultat al deciziilor politicienilor. Jurământul meu a fost făcut şi continuă să fie valabil pentru toţi românii. Ei sunt toţi parte a naţiunii noastre şi aşa vor rămâne totdeauna.

Stă doar în puterea noastră să facem ţara statornică, prosperă şi admirată în lume.

Nu văd România de astăzi ca pe o moştenire de la părinţii noştri, ci ca pe o ţară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noştri. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu!”