Cred că o abordare serioasă a subiectului este foarte necesară, mai ales că momentul care se va desfăşuea la Sibiu reprezintă finalul unui capitol (şi nu numai în sensul strict al unei legislaturi)  şi obligă kiderii politici să evalueze corect şansele supravieţuirii împreună, cu asumarea costurilor necesare. Ceea ce veţi citi în aceste documente sunt, absolut toate, propuneri de bun simţ şi, cel mai adesea, de o logică elemntară. De ce ar fi o problemă să se meargăpe acest drum?

Răspunsul este simplu şi, pe fond, reflectă dilema fundamentală a momentului: forţele centriguge, majoritare pe timp de creştere economică şi care au fundamentat deceniile delinişte, prosperitate şi dezvoltare neîncetată a Uniunii, sunt acum contrate de cele centripete, favorizând jocuri politice ciudate şi pierzătoare de tip BREXIT, dar, în acelaşi timp, foarte uşor propagate pe valul unei lipse de încredere comunitare motivată de lipsa din ce în ce mai mare de contact între decidenţii europeni şi electorat. Propunerile pe care le veţi citi în continuare le veţio regăsi şi în textul final al Summitului de la Sibiu. Lecturaţi-le cu atenţie, căci nu este vorba despre un simplu document politic, ci despre unul care, în opinia autorilor, cuprinde orientări strategice, priorităţile absolute ale infrastructurii critice a proiectului european. Ar trebui să fie şi ale noastre? Le asumăm a fi şi ale noastre? Întrebarea rămâne deschisă deoarece, ca şi dumneavoastră, nu am auzit ca, în România care se pregăteşte de europarlamentare, onorabilii candidaţi să fi făcut referire la aceste puncte. E o problemă deoarece sistemul va merge înainte, vom vedea în ce formulă exactă de lucru, dar este cert că va merge cu cei care vor, ştiu şi pot să se implice în procesele comune.

Iată textul oficial difuzat de Comisia Europeană:

Următoarea agendă strategică a UE
 
Plecând de la progresele înregistrate de Uniune în ultimii ani, ascultând punctele de vedere ale cetăţenilor în cadrul a aproximativ 1 600 de dialoguri cu cetăţenii şi în lumina rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul European, agenda strategică a UE pentru perioada 2019-2024 reprezintă ocazia potrivită pentru a aborda provocările şi oportunităţile cu care se confruntă Europa în prezent. În opinia Comisiei, acţiunile viitoare ar trebui să se concentreze asupra a 5 dimensiuni:
 
1. O Europă care protejează: ar trebui să continuăm eforturile de consolidare a unei uniuni a securităţii efective şi reale şi să construim o veritabilă uniune europeană a apărării, astfel încât cooperarea în domeniul apărării în cadrul UE să devină regula, şi nu excepţia. De asemenea, trebuie să fim mai proactivi în gestionarea migraţiei. În acest sens, sunt necesare ample acţiuni la toate nivelurile şi o abordare reală la nivelul UE care să aibă la bază partajarea responsabilităţii şi solidaritatea între statele membre;
 
2. O Europă competitivă: trebuie să actualizăm, să modernizăm şi să transpunem în practică, sub toate aspectele sale, piaţa unică. În activitatea de cercetare şi inovare trebuie să punem accentul pe tranziţia ecologică, socială şi economică şi pe provocările societale aferente. Trebuie să investim în principalele capacităţi digitale ale Europei şi să colaborăm pentru a stimula inteligenţa artificială centrată pe factorul uman, creată în Europa. Trebuie să promovăm în continuare creşterea economică şi să asigurăm o prosperitate durabilă prin aprofundarea uniunii economice şi monetare. De asemenea, trebuie să sprijinim în continuare transformarea pieţei europene a forţei de muncă, asigurând în acelaşi timp echitatea acesteia;
 
3. O Europă echitabilă: trebuie să ne continuăm eforturile pentru îndeplinirea obiectivelor urmărite prin Pilonul european al drepturilor sociale. De asemenea, trebuie să colaborăm cu statele membre pentru a asigura incluziunea şi egalitatea socială, inclusiv prin abordarea disparităţilor regionale, a nevoilor minorităţilor, a aspectelor legate de gen şi a provocării pe care o reprezintă îmbătrânirea populaţiei. Trebuie să susţinem şi să promovăm cu fermitate valorile comune care stau la baza Uniunii Europene, cum ar fi statul de drept. Avem nevoie de o politică fiscală echitabilă şi modernă, de servicii de sănătate de înaltă calitate, la preţuri rezonabile şi accesibile tuturor, precum şi de acces la locuinţe de calitate, eficiente din punct de vedere energetic şi abordabile ca preţ pentru toţi cetăţenii din Europa;
 
4. O Europă durabilă: trebuie să modernizăm economia pentru a adopta modele de consum şi de producţie durabile. Trebuie să ne consolidăm eforturile de combatere a schimbărilor climatice şi de inversare a tendinţei de degradare a mediului. Trebuie să trecem la o economie circulară mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor prin promovarea creşterii verzi, a bioeconomiei şi a inovaţiilor durabile. De asemenea, trebuie să valorificăm la maximum potenţialul uniunii energetice prin abordarea provocărilor majore rămase, printre care se numără securitatea energetică, costurile energiei pentru gospodării şi întreprinderi, precum şi impactul asupra schimbărilor climatice;
 
5. O Europă influentă: pe scena mondială, Europa trebuie să se afirme ca actor-cheie sprijinind consecvent şi cu fermitate o ordine mondială multilaterală, bazată pe norme, având în centrul său Organizaţia Naţiunilor Unite. De asemenea, dezvoltarea de relaţii solide cu ţările din imediata vecinătate, în baza unui echilibru clar între drepturi şi obligaţii, ar trebui să reprezinte o prioritate pentru UE. Un rolul consolidat al monedei euro în lume ar contribui, de asemenea, la sporirea suveranităţii economice şi monetare a Europei.
 
 

În final, pentru aceia dintre dumneavoastră care vor să aprofundeze puţin problema, iată documentul pe care-l cred extrem de important pentru că cei care l-au realizat sunt membrii echipei care acum dau raportul final la încheierea mandatului acestei Comisii Juncker şi, ca atare, au ştiut foarte bine unde se află atât reuşitele cât şi vulnerbilităţile, alcătuind, în opinia mea, un tablou onest care să ajute la luarea deciziilor măcar privind etapa imediat următoare. Puteţi accesa aici https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/comm_sibiu_06-05_web.pdf textul respectiv pe care, când şi dacă-l veţi lectura, puteţi să-l puneţi în contextul în care se întâlnesc cei de la masa deciziilor de la Sibiu, adică nevoia de a decide asupra proiectului european şi sensul drumului de mâine, dar şi, tocmai în lumina rezultatelor de până acum, negocierea diferitelor posturi strategice în structurile instituţiilor europene.