Începând cu listele lunii septembrie, administratorii trebuie să aibă în vedere toate aceste modificări legislative şi să ceară îngrijitorului, fochistului, paznicului etc dovezi privind venitul realizat, să raporteze şi să verse la buget sumele datorate. Pentru administratorii persoane fizice aceste prevederi se aplică deja şi prin urmare cota de întreţinere a crescut acolo unde administratorii realizează venituri cumulate sub 1450 lei (aici intervine implicarea preşedintelui şi cenzorului în verificarea raportării administratorului).

Ceea ce s-a propus iniţial, pentru aducerea de bani la buget (buget ce pare gândit pe cârca locatarilor) privea impozitarea la venitul minim a „remuneraţiei primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare“.

Cu alte cuvinte se dorea, în asociaţiile de proprietari unde preşedintele era remunerat şi acesta NU atingea prin cumulare venitul minim, locatarii să aibă introduse în listele de întreţinere taxele aferente venimului minim.

Nu trebuie trecută cu vederea prevederea care făcea trimitere la „alte persoane, în baza contractului de mandat“. Această altă persoană, în cadrul asociaţiilor de proprietari era cenzorul, cel care prestează tot în baza unui contract de mandat (dacă activitatea de cenzorat este realizată de către o persoană fizică). Prin urmare, în acea formă iniţială propusă, în situaţia în care cenzorul nu realiza un venit cumulat lunar de 1450 lei, asociaţia ar fi raportat lunar şi ar fi achitat contribuţia către stat la venimul minim menţionat.

Precizăm că, în forma finală, contractele de mandat ce vizează asociaţiile de proprietari (preşedinte, cenzor) NU mai intră în sfera de reglementare. Sperăm să nu apară modificarea schimbării.

Să facem o recapitulare cu privire la deciziile care au dus şi duc la creşterea cotelor de întreţinere:

a) Creşterea preţului la gazele naturale – costul a crescut fapt care a determinat şi creşterea cotei lunare de întreţinere. În lunile de iarnă această scumpire se va vedea şi simţi în buzunarul locatarilor.

b) Montarea detectoarelor de gaze – o nouă reglementare a dus la situaţia în care locatarii sunt determinaţi să-şi monteze în apartament şi pe părţile comune, acele detectoare care, pe lângă costul deloc de neglijat, au venit la pachet cu costuri adiacente (schema izometrică, avize, schimbat record, robinet etc.). Astfel, la acest moment multe asociaţii au afişate rate lunare pentru acoperirea costului.

c) Creşterea preţului energiei electrice - pentru locatarii din blocurile cu ascensor şi a căror scară este lipsită de lumină naturală, costul s-a simţit în lista lunară de plată.

d) Creşterea preţului pentru energia termică – va lovi fără milă în această iarnă, creşterea cu 30% fiind greu de suportat.

e) Subvenţia pentru încălzire – în situaţia în care subvenţia şi ajutorul pentru încălzire nu vor fi majorate în concordanţă cu creşterile de mai sus, mulţi locatari nu vor putea suporta costul cu întreţinerea. Astfel, cei 30% (creştere preţ gigacalorie) pot reprezenta în fapt mult mai mult (sumă regăsită în lista lunară de plată) dacă subvenţia scade (diferenţă subvenţie + creştere tarif cu 30% = ???).

f) Creşterea costului cu administratorul (persoană fizică), îngrijitorul (persoană fizică) etc. – creştere determinată de categoriile de venituri supuse contribuţiilor de asigurări sociale.

g) Costul cu evacuarea deşeurilor menajere – între 2012 şi 2017, au existat Consilii Locale care au suportat costul (din bugetul local) cu evacuarea gunoiului. S-a decis, spre exemplu Bucureşti – Sectorul 3, ca începând din luna septembrie costul cu evacuarea deşeurilor menajere să fie suportat, din nou, de către asociaţiile de proprietari.

Asociaţiile de proprietari prin organele de conducere TREBUIE să ia în serios aceste aspecte, să se implice şi să verifice dacă declaraţiile lunare sunt realizate şi plăţile sunt făcute. Orice fel de scăpare, omisiune din partea administratorului va fi taxată de către organul fiscal.

Toate aceste declaraţii lunare (documente şi demersuri) pentru personalul care prestează au dus la apariţia unui cost adiacent, în condiţiile în care unii administratori (persoane fizice) şi de ce nu, preşedinţi, sunt depăşiţi sau habar nu au de aceste modificări, iar realizarea lor va costa, iar pentru administratorii persoane juridice reprezintă o activitate nouă, ce va fi taxată corespunzător.

Până unde se va ajunge? Cât mai pot suporta locatarii şi mai ales pensionarii aceste majorări?

P.S. Măi, legiuitorilor: ştim că sacul numit buget este gol, dar nu îl cârpiţi pe spinarea locatarilor pentru că în acest ritm nimeni nu se va mai implica în blocuri pe de o parte, iar pe de altă parte restanţierii (nu cei tradiţionali, ci cei care nu vor mai putea suporta creşterile de costuri) vor sufoca sistemul şi vai ce se vor mai plânge „furnizorii“că nu mai scot bani din ţară.