După bacalaureatul la Liceul ”Mihai Viteazul” din Bucureşti, cu sprijinul ministrului Spiru C. Haret obţine o licenţă specială, absolvind Şcoala Superioară de Arhitectură din Bucureşti la 6 iulie 1919 cu menţiunea ”foarte bine”, fiind prima femeie-arhitect din România. A fost elevă în atelierul arh. Petre Antonescu. Ulterior, în perioada 1921-1922, a avut o specializare la Roma. Societatea Arhitecţilor din România a trimis-o la congrese internaţionale la Bruxelles, Roma, Paris, Moscova şi Berlin.

A lucrat pentru Comisia Monumentelor Istorice între 1918-1921, apoi pentru Ministerul Învăţământului Public între 1921 şi 1947. Cel mai înalt grad atins în minister a fost cel de inspector general în arhitectură. Din 1947 până în 1951 a avut o colaborare cu A.G.I.R. Din 1953 devine membră a Uniunii Arhitecţilor din România.

De-a lungul timpului a colaborat cu editurile Tehnică (documentarea pentru cele trei volume ale ”Manualului arhitectului proiectant” publicat de Gheorghe Radu şi Chiţulescu Traian în 1954) şi Arta.

O componentă esenţială a carierei sale a fost formarea tinerelor arhitecte în instituţii de învăţământ. A făcut parte din comisiile permanente ale Învăţământului tehnic, a lucrat la Casa Şcoalelor şi ca profesor în şcolile tehnice ale Ministerului de Construcţii.Virginia în 1922
Lucrările ei publicistice prezintă o prioritate feminină, începând cu deceniul al treilea al secolului al XX-lea colaborând cu reviste de specialitate. De asemenea, a lucrat cu arh. Nicolae Ghyka - Budeşti la ampla lucrare ”Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia” (1930) şi a publicat articole în revista ”Arhitectura” (nr.12/1938, pp.5-12), ”Artele Frumoase”. În ultimii ani ai vieţii a elaborat monografia: „Istoricul clădirii Teatrului Naţional din Bucureşti”.

      

A realizat numeroase lucrări de artă grafică, existând si astăzi la Academia română desene, acuarele, tablouri create de ea.

Concursuri la care a participat: o aripă nouă la Ministerul Domeniilor din Bucureşti – locul II (neexecutat), Băi Făgăraş – locul I (neexecutat), internat pentru Şcoala de Meserii din satul Năsăud – locul II (neexecutat), concurs de timbre pentru direcţia unei fabrici.

A încetat din viaţă în 1962.

Surse: B.A.R. mss., fond Spiru C. Haret, ing. Radu Haret, fişa Arhiva U.A.R, revista Arhitectura nr.5/1976, pp.33-41, Artele Frumoase 1923

Acuarelele de mai jos au fost publicate în revista Artele frumoase, nr. 1-2, anul II (1923) imortalizând o excursie de documentare în Balcani.