Serviciile de Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari sunt asaltate de reclamaţii, petiţii, cereri, plângeri şi nu mai fac faţă volumului de muncă. Să fim copii să credem că cineva se deplasează în teren să verifice fiecare sesizare a unui proprietar nemulţumit.

Efectul de bumerang: datorită reclamagiilor de profesie, proprietarii ce sesizează şi ei, pe bună dreptate, un derapaj în cadrul asociaţiei, sunt băgaţi în aceeaşi oală şi datorită volumului mare de muncă, primesc acel răspuns sec, copy-paste din lege, şi trimitere la sesizarea instanţei de judecată.

Preşedinţii de asociaţii, au început să facă potecă fie la Primărie, fie la Poliţia Locală pentru tot felul de petiţii din partea proprietarilor. Unii dintre ei (preşedinţi) au reînceput să observe cum arată Oficiile Poştale, în detaliu, stând la ghişeu ore întregi pentru efectuarea procedurilor de convocare a adunării generale (adrese cu confirmare de primire şi valoare declarată).

Efectul de bumerang: există din ce în ce mai multe asociaţii în care nimeni nu mai doreşte să se implice. De preşedinte, nici nu se pune problema. Responsabilitate mult prea mare pe umerii acestuia. Acolo unde se implică, responsabilitatea vine la pachet cu partea materială; remuneraţia lunară, ce este corespunzătoare. Puţini sunt cei ce se mai implică fără niciun fel de beneficiu şi asta se întâmplă în blocurile cu puţine unităţi locative.

Procedurile prevăzute de Legea 196/2018 ce par la prima vedere extraordinare, în favoarea şi beneficiul proprietarului, în fapt ajung să puna proprietarul pe drum şi să bage mâna în buzunar.

Chiar dacă un proprietar are dreptate şi pe bună dreptate îşi manifestă nemulţumirea acesta trebuie să parcurgă un şir de proceduri:

- contestare listă de întreţinere făcută în scris, în termen de 10 zile de la afişare;

- realizarea unei adrese către organele prevăzute la art.10 din Legea 196/2018;

- realizarea unei plângeri către cenzorul asociaţiei;

şi în final,

- sesizarea instanţei de judecată.

Efectul de bumerang: instanţele de judecată sunt pline de astfel de speţe, proprietarii nemultumiţi având practic doar această posibilitate pentru a demonstra o anumită scăpare, derapaj, greşeală etc. venită din partea asociaţiei, în ceea ce reprezintă un mod de repartizare, decizie, hotărâre etc. Costul, timpul pierdut, nervii vin la pachet cu demersul realizat.

Informarea proprietarilor şi anunţarea acestora cu privire la adunarea generală, un demers la prima vedere excelent, dar cu o procedură greoaie mai ales pentru blocurile cu multe apartamente. Aceste informări vin la pachet cu un cost suplimentar dar şi cu mult timp pierdut la ghişeul unui Oficiu Poştal.

Efectul de bumerang: după ce au blocat activitatea unităţilor poştale pentru depunerea plicurilor reprezentând informări adunare generală, după ce au pierdut ore întregi cu redactarea actelor, fie nu se mai implică şi renunţă la funcţia de preşedinte, fie solicită o remuneraţie pentru efortul depus.   

Posibilitatea deschisă prin Legea 196/2018 unor organe nespecializate de a desfăşura o muncă cu adevărat de imixtiune în modul de desfăşurare a activităţii curente, de sancţionare şi de aplicare a unor amenzi contravenţionale, este una neavenită.

Poliţia Locală, evident fără specialişti în acest domeniu, realizează un mod de interpretare propriu, aplicând amenzi „pe persoană fizică“ preşedinţilor.

Efectul de bumerang: astfel de delegări a unor atribuţii, nasc abuzuri, seamană frică printre cei ce încă se mai implică. Propria interpretare şi incercarea de substituire în instanţă de judecată, duc la derapaje şi lehamitea celor implicaţi.