Istoria accidentelor tehnologice de pe platforma Kronospan Sebeş. Momentul în care 800 de kilograme de fomaldehidă au fost deversate din rezervoare

Istoria accidentelor tehnologice de pe platforma Kronospan Sebeş. Momentul în care 800 de kilograme de fomaldehidă au fost deversate din rezervoare

Incidentul tehnologic din 29 ianuarie a provocat panică în Sebeş

Compania Kronospan, care deţine la Sebeş trei fabrici, de PAL, MDF şi formaldehidă, are o lungă istorie de evenimente tehnologice de genul celui care a avut loc în 29 ianuarie 2020.

Ştiri pe aceeaşi temă

O listă a tuturor evenimentelor tehnologice este prezentată în raportul de securitate, parte a documentaţiei de mediu necesară pentru demolarea vechii fabrici de formaldehidă cu capacitate de 40.000 de tone. În total, este vorba despre 15 incidente, inclusiv cel din ianuarie 2020. Cel mai grav avut loc în februarie 2008, când 800 de kilograme de formaldehidă au fost deversate accidental.
 
În ordine descrescătoare din punct de vedere a datei, ultimul incident care a provocat panică printre locuitorii din Sebeş a avut loc în 29 ianuarie 2020. (1) În urma unei alarme apărute pe linia de PAL, uscătorul s-a oprit automat din motive de siguranţă. Aburul de uscare împreună cu o parte din materia primă (praf de lemn) aflate în acel moment în uscător au fost dispersate în atmosferă timp de 20 de minute. Materia primă aflată în uscător nu a era contaminată cu substanţe chimice susţin reprezentanţii companiei. 
 
2. În data de 2 martie 2019, în jurul orei 16.00, la Secţia PAL – Zona Seco (pregătire/sortare material producţie plăci), s-a produs un eveniment tehnologic la un siloz de stocare material pentru stratul intern, şi anume un incendiu în interiorul hotei prin care se descarcă materialul în siloz. Evenimentul s-a produs cel mai probabil datorită unei frecări mecanice ce a generat scântei, cauzând aprinderea materialului lemnos în siloz. Evenimentul a avut un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu, nu a implicat substanţe chimice, nu au existat răniţi. SPSU Kronospan Trading a intervenit prompt cu două autospeciale din dotare. Preventiv a fost apelat şi numărul unic de urgenţă 112. Incendiul a fost lichidat la aproximativ 20 de minute după sosirea ISU Albă – Garda de Intervenţie nr. 2 Sebeş. Pentru a preveni un astfel de eveniment, au fost luate următoarele măsuri: montarea câte unui sistem manual de inundare pe fiecare siloz.
 
 
3. În data de 24 noiembrie 2018, în jurul orei 12.15, la Secţia PAL – Linia pregătire material, s-a produs un eveniment tehnologic la o bandă transportoare, şi anume aprinderea benzii şi tocătura aflată pe porţiunea de bandă, fără a se fi extins la alte utilaje din zonă. Evenimentul s-a produs cel mai probabil datorită unei frecări mecanice ce a generat scântei cauzând aprinderea materialului lemnos de pe bandă transportoare. Evenimentul nu a avut impact asupra factorilor de mediu, nu a implicat substanţe chimice, nu au existat răniţi. SPSU Kronospan Trading a intervenit prompt cu două autospeciale din dotare, lichidând incendiul în cca. 15 min. Măsuri: montarea de senzori de temperatura pe întreg corpul transportorului; montarea de sisteme de inundare acţionate de Grecon.
 
4. În dată de 19 august 2018, în jurul orei 08.00, la Secţia PAL – Linia pregătire material, s-a produs un eveniment tehnologic la o bandă transportoare şi anume aprinderea benzii şi tocătură aflată pe porţiunea de bandă, fără a se fi extins la alte utilaje din zona. Evenimentul s-a produs cel mai probabil datorită unei frecări mecanice ce a generat scântei cauzând aprinderea materialului lemnos de pe bandă transportoare. Evenimentul nu a avut impact asupra factorilor de mediu, nu a implicat substanţe chimice, nu au existat răniţi. SPSU Kronospan Sebeş a intervenit prompt cu o autospecială din dotare, lichidând incendiul în cca. 10 – 12 min. Măsuri: montarea a 3 sisteme Grecon pe toate hotele de descărcare ale benzilor transportoare.
 
 
5. În dată de 2 noiembrie 2017, în jurul orei 4.00, la Secţia MDF, la centrala termică de încălzire ulei diatermic s-a fisurat una dintre serpentine şi a luat foc în interior. Flacăra a fost generată de uleiul ieşit prin fisură, până în momentul golirii. Echipa de intervenţie SPSU Kronospan a intervenit cu cele două autospeciale de stingere din dotare, pentru răcirea exterioară a instalaţiei cu spumă şi apă. Focul a fost stins în jurul orei 5.15, dar s-a reaprins în jurul orei 6.00. Pentru siguranţă s-a solicitat intervenţia Gărzii ISU Sebeş. La sosirea echipajului ISU, incendiul era lichidat. Evenimentul a avut un impact nesemnificativ asupra mediului. Măsuri: monitorizarea permanentă a temperaturii în instalaţia de ulei diatermic; frecvenţa pentru verificarea serpentinelor a fost modificată de la semestrial, la un interval de 4 luni.
 
6. În dată de 1 august 2017, în jurul orei 3.30, la Secţia PAL, s-a produs un incendiu la linia de pregătire material, care a cuprins 4 cicloane şi un filtru de praf de lemn. Focul a fost iniţiat de o scânteie produsă în interiorul unei mori de măcinare aşchii şi s-a extins prin sistemul de transport la cicloane. Sistemele automate de stingere au declanşat instantaneu. Echipa de intervenţie a SPSU Kronospan a intervenit cu cele două autospeciale din dotare şi a fost apelat numărul unic de urgenţă 112. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 5.00. Evenimentul a avut un impact nesemnificativ asupra mediului. Măsuri: Pentru a preveni un astfel de eveniment, linia de pregătire material a fost modernizată.
 
7. În dată de 3 iulie 2017, în jurul orei 7.35, s-a produs un eveniment tehnologic în Secţia PAL, la instalaţia de curăţare saci aspiraţie, prin aprinderea mocnită a unei cantităţi mici de material lemnos în interiorul ciclonului. A fost pornită instalaţia de stingere din interiorul ciclonului şi s-a intervenit cu autospeciala de stingere. Evenimentul s-a produs cel mai probabil datorită unei frecări mecanice la instalaţia de curăţare saci aspiraţie, rezultând scântei care a condus la apariţia jarului în ciclon Evenimentul a avut un impact nesemnificativ asupra mediului. Măsuri: frecvenţa pentru verificarea serpentinelor a fost modificată de la un interval de 6 luni la un interval de 3 luni.
 
 
8. În dată de 14 iunie 2017, în jurul orei 6.00, s-a produs un eveniment tehnologic în Secţia PAL, la instalaţia de curăţare saci aspiraţie, prin aprinderea mocnită a unei cantităţi mici de material lemnos în interiorul ciclonului. A fost pornită instalaţia de stingere din interiorul ciclonului şi să intervenit cu autospecială de stingere. Evenimentul s-a produs cel mai probabil datorită unei frecări mecanice la instalaţia de curăţare saci aspiraţie, rezultând scântei care a condus la aparitia jarului în ciclon Evenimentul a avut un impact nesemnificativ asupra mediului. Măsuri: Pentru a preveni un astfel de eveniment, frecvenţa pentru verificarea  serpentinelor a fost modificată de la un interval de 6 luni la un interval de 3 luni.
 
9. În data de 12 decembrie 2016, la Secţia MDF, în sectorul formare covor a avut loc un eveniment tehnologic care a generat un incendiu, care s-a produs datorită supraîncălzirii prin frecare mecanică la sistemul de role de dispersie fibră şi formare covor. Sistemul automat de stins incendii s-a declanşat instantaneu. Nu au fost expuse pericolului celelalte instalaţii. Măsuri: Pentru a preveni un astfel de eveniment, s-a luat în studiu posibilitatea montării de termostate în punctele esenţiale ale instalaţiei, care să ofere un control mai riguros al temperaturii.
 
 
10. În data de 22 octombrie 2015, la Secţia PAL, în sectorul „Sortare aşchii uscate” a avut loc un eveniment tehnologic care a generat un incendiu. Incendiul s-a produs datorită supraîncălzirii (prin frecare) unor subansamble mecanice în mişcare la sistemul de acţionare a benzii transportoare. După ruperea accidentală a unui ghidaj de protecţie, acesta a ajuns în contact cu praful de lemn şi a declanşat o scânteie. Sistemele de securitate au funcţionat şi linia a fost oprită. Sistemul automat de stins incendii s-a declanşat instantaneu. Echipele de intervenţie au intervenit prompt şi incendiul a fost stins. Evenimentul a avut un Impact nesemnificativ asupra mediului. Măsuri: a fost instruit personalul responsabil; suplimentar au fost montate în 3 puncte senzori de detecţie şi stingerea incendii; frecvenţa pentru verificarea benzilor transportoare a fost modificată de la trimestrial, la lunar.
 
11. În data de 9 octombrie 2014 la secţia PAL, un eveniment tehnologic ce a condus la un incendiu. S-a produs datorită supraîncălzirii unor subansamble mecanice în mişcare. Acestea au ajuns în contact după ruperea accidentală a unui ghidaj de protecţie. Sistemul automat de stins incendii s-a declanşat instantaneu stingând focul înainte de a se extinde. Evenimentul a avut un impact nesemnificativ asupra mediului. Măsuri: a fost instruit personalul responsabil şi s-a schimbat furnizorul ghidajelor de protecţie.
 
12. În data de 7 octombrie 2013, la Secţia MDF a avut loc un eveniment tehnic, la una din serpentinele (schimbătoare de căldură) de la instalaţia de ulei diatermic. Evenimentul s-a produs datorită unei căderi de tensiune circa 15 - 20 min, de la Staţia Pianu. După căderea tensiunii, sistemul de siguranţă şi separare a instalaţiei de ulei diatermic au intrat imediat în funcţiune, serpentinele fiind separate şi golite în rezervor. Datorită şocului termic îndelungat, una din serpentine s-a fisurat şi a luat foc interiorul. Flacăra a fost generată de uleiul ieşit prin fisură apărută, până în momentul golirii totale. Nu au fost expuse pericolului restul instalaţiilor. S-a intervenit prompt cu maşină de stins incediu din dotare pentru răcirea exterioară a instalaţiei. Măsuri: a fost instruit personalul responsabil, furnizorul de energie electrică va comunica eventuale şocuri de curent; la staţia de alimentare s-a montat un stabilizator de tensiune.
 
 
13. În data de 10 mai 2013 a avut loc, la Secţia PAL, un eveniment tehnologic care a determinat eliberarea în atmosfera, pentru circa 2-3 minute, a fumului provenit de la praful de lemn care să aprins pe tubulatura de aspiraţie până la declanşarea sistemului de stingere incendii. Evenimentul s-a produs datorită unei bucăţi de metal care a intrat în moară de aşchii fine de la sortarea aschiilor de PAL, generând scântei în interiorul morii, scântei care s-au propagat de-a lungul tubulaturii de aspiraţie. Măsuri: a fost instruit personalul responsabil şi au fost suplimentate numărul de detectoare de metale.
 
14. În data de 19 mai 2008, a avut loc o defecţiune tehnică la Secţia Chimică, ce a constat în ruperea unei blînde (disc de rupere confecţionat dintr-un aliaj de aluminiu de 0,1 mm cu un diametru de 30 cm) la un reactor prin care circulă amestec gazos de aer-metanol. Această defecţiune a fost remediată într-un interval de timp scurt. Pentru prevenirea şi evitarea unei situaţii similare, operatorul economic a luat următoarele măsuri: au fost înlocuite toate discurile; personalul responsabil a fost instruit verificarea periodică a instalaţiei;
 
15. În dată de 19 februarie 2008 s-a produs o defecţiune tehnică în cadrul Secţiei Chimice, s-a fisurat o garnitură la un filtru amplasat în cuva de retenţie a rezervoarelor de formaldehidă care a condus la deversarea accidentală a circa 800 kg de formaldehidă. S-a acţionat prompt cu substanţă absorbantă, rumeguş, care a fost colectat în saci de plastic şi eliminat prin firme autorizate. În 2,5 - 3 ore a fost colectată întreagă cantitate de formaldehidă scursă iar locul a fost curăţat. Pe perioada remedierii defecţiunii, zona a fost izolată, iar utilajul a fost scos din funcţiune. Defecţiunea a fost remediată în scurt timp. Măsuri: a fost instruit personalul responsabil; verificarea periodică a integrităţii garniturilor borduirea pompei şi filtrului în vederea limitării zonei în care poate ajunge soluţia de formaldehidă (substanţă deversată); s-a montat indicator de nivel cu alarmă, în zona delimitată prin bordură pentru avertizarea operatorului în caz de deversare.
 
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările