În cazul nostru, că tot ne-am jelit de criminalul MCV într-o uriaşă mişcare simfonică a jignirii naţionale, iată cum ne trezim în faţa visului împlinit: este foarte posibil ca mecanismul inventat pentru România şi Bulgaria să fie transformat, printr-o includere în altul cu mult mai amplu, la nivel UE, dar şi cu mult mai complicat, mai precis şi dotat cu mijloace de penalizare, mult mai limpede formulate decât până acum.

Este nevoie de un mecansim pentru salvgardarea valorilor fundamentale ale UE dacă o ţară membră încalcă principiile democratice? Întrebare nu este nouă, a fost pusă pe tapet în momentul în care Austria îl ridica pe culmile puterii pe extremistul-naţionalist Jorg Heider şi atunci s-a pus problema aplicării singurei penalităţi prevăzute de Tratate, adică ridicarea dreptului de vot în Consiliu.

Chestiunea discutată atunci, şi revenită acum în actualitatea urgentă a instituţiilor comunitare, este dacă ar fi firesc şi necesar să existe:

1. Un mecanism specific, propus de Comisia Europeană, validat de Parlamentul European şi de Consiliu, care să stipuleze foarte clar ofensele care pot fi considerate într-atât de grave încât să justifice măsuri de retorsiune

2. Definirea acestor măsuri de retorsiune, gradaţia lor, perioada de graţie acordată fiecărui stat pentru a pune în aplicare recomandările ce-i vor fi făcute

3. Responsabilitatea instituţiilor europene în cadrul monitorizării statelor membere

4. Componenţa comisiei de sancţiuni şi modul în care se va vota 

5. Modalitatea în care decizia, odată luată, este validată şi la ce nivel de instituţiile europene (spre exemplu, în cadrul Parlamentului European, este vorba despre o decizie a Comisiei de specialitate, sau se va trece prin plen)?

6. Care sunt modalităţile prin care un stat membru poate face recurs la o asemenea decizie? În faţa Mediatorului European? Direct în faţa Curţii Europene de Justiţie? O asemenea contestaţie ar trebui să fie evaluată înainte de un Summit UE?

Spre exemplu, dacă se va confirma că una dintre sancţiuni va fi tăierea sau limitarea accesului la fondurile UE, vedem cât de spinos, complicat şi extrem de sensibil politic va fi procesul de ajungere la o asemenea decizie. Odată precedentul creat, lista cu statele penalizate ar putea să crească în orice moment, odată cu sentimental de euroscepticism care şi aşa pune mari problem în momentul actual.  Complicată va fi şi stabilirea ofenselor susceptible de sancţiuni, atâta timp cât, deocamdată, singurul criteriu de referinţă este reprezentat de pachetul “Criteriile de aderare Copenhaga” , cele după care a fost analizată şi cererea de aderare a României. Criterii generale, nobile şi frumoase, dar într-atât de largi încât aproape orice derapaj, fie el cât de insignifiant, ar putea fi evocat pe listă....Foarte complicat pentru că, dacă un asemenea Mecanism de evaluare va fi creat şi urmat până la ultimele sale consecinţe, atunci puţine, foarte puţine ţări europene vor putea evita intrarea pe lista sancţionaţilor.

Uite un exemplu: se anunţă existenţa, în afara scrisorii celor patru miniştri de externe (Germania, Finlanda, Danemarca şi Olanda), şi a unei alta, de data asta semnată de Germania, Olanda, Marea Britanie şi Austria, care ar cere executivului comunitar să ia măsuri în scopul de a permite statelor de a opera restricţii mai mari pentru evitarea “turismului vizând ajutoarele sociale”.

Despre ce tip de restricţii ar putea fi vorba în momentul în care toate statele membre sunt obligate de la 1 ianuarie 2014 să deschidă piaţa muncii pentru români şi bulgari? Măsură discriminatorie la orizont? Atunci uite la ce ar putea fi bun Mecanismul...

Dar să nu ne facem iluzii, noi care, de la şcoală, învăţam, să ne intre bine în cap, că dreptatea nu e pentru căţei şi că, prin corolar absolut, cine împarte (dreptatea, referindu-ne la tema discutată), parte-şi face. Va trebui să ne pregătim să ne prezentăm corect şi profesionist argumentele, să intrăm în bătălia diplomatică şi a jocurilor de influenţă de la Bruxelles cu o altă echipă de negociatori şi cu obiective foarte clare, însoţite şi de o mai limpede înţelegere a jocurilor profunde. Dacă vom şti să profităm de un asemenea Mecanism pentru a negocia dreptatea şi poziţia, atunci bine. Dacă nu...