Obiectivul principal al proiectului este îmbunătăţirea durabilă a capacităţii administrative a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi a instituţiilor aflate în subordonarea sa, prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

-  Identificarea problemelor specifice activităţilor de control managerial intern impuse de legislaţia în vigoare

-  Generarea unui cadru procedural nou prin dezvoltarea unor instrumente moderne de sprijinire a activităţilor de control managerial intern

-  Creşterea competenţelor personalului, prin activităţi de instruire specifică

Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat de:

-  personal de conducere şi execuţie al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi al instituţiilor aflate în subordonarea sa

-  420 funcţionari publici şi personal contractual, implicaţi în punerea în aplicare a sistemului de control managerial din sistemul de învăţământ preuniversitar la nivel naţional

Principalele activităţi şi rezultate ale proiectului:

-  Realizarea unei diagnoze privind capacitatea de implementare a sistemelor de control managerial intern prin elaborarea unei analize ex ante a percepţiei asupra sistemului de control  managerial intern, elaborarea unui raport de diagnoză privind capacitatea de implementare a sistemelor de control managerial intern şi consultarea acestuia cu grupul ţintă

-  Elaborarea de documente (ghiduri, analize, rapoarte) pentru susţinerea activităţilor de realizare şi implementare a sistemelor de control managerial intern la nivelul Ministerului şi instituţiilor subordonate: ghid metodologic privind implementarea sistemelor de control managerial intern şi consultarea acestuia cu grupul ţintă, analiză privind transpunerea procedurilor de transparenţă decizională la nivelul ministerului şi al instituţiilor subordonate, analiză comparativă privind sistemul de control managerial intern

-  Instruirea a 420 de personae reprezentând personal din cadrul Ministerului şi al instituţiilor subordonate, prin intermediul a 19 sesiuni de instruire în ceea ce priveşte ghidul metodologic dezvoltat în cadrul proiectului şi integritatea în sistemul educaţional

-  Evaluarea şi monitorizarea impactului sistemului de control managerial din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi instituţiilor subordonate prin elaborarea unui raport

-  Promovarea proiectului prin intermediul a 4 dezbateri regionale, un seminar national, conferinţa de prezentare a proiectului, conferinţa de prezentare a rezultatelor proiectului, materiale de informare şi publicitate (mape de prezentare, pixuri, broşuri, pliante, afişe, bannere, roll-up-uri, etc.), newslettere şi pagina web a proiectului www.scmi-educatie.ro/

Pe termen scurt şi mediu, proiectul contribuie la întărirea capacităţii manageriale şi administrative a MENCŞ şi a instituţiilor subordonate prin raţionalizarea şi uniformizarea procedurilor de control intern.

Implementarea proiectului a adus beneficii semnificative în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor specifice de control intern şi managerial în cadrul instituţiilor vizate, precum şi în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor de raportare care decurg din actele normative în vigoare.

Pentru orice informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi pagina web a proiectului

www.scmi-educatie.ro/