Secţiune în parteneriat cu Educativa

Comisia Europeană: Studenţii Erasmus+ nu vor avea de suferit în urma Brexit-ului

Comisia Europeană: Studenţii Erasmus+ nu vor avea de suferit în urma Brexit-ului

Comisia Europeană protejează drepturile studenţilor Erasmus+. FOTO: digitallife.org

Având în vedere riscul tot mai ridicat ca Regatul Unit să iasă din UE la data de 30 martie a acestui an fără a se ajunge la un acord (scenariul no deal), Comisia Europeană a adoptat un set final de propuneri de contingenţă în domeniile programului Erasmus+, coordonării în materie de asigurări sociale şi bugetului UE.

Ştiri pe aceeaşi temă

 
Aceste propuneri au fost prezentate în urma invitaţiilor formulate de Consiliul European (articolul 50), în noiembrie şi decembrie 2018, care vizau intensificarea activităţii de pregătire la toate nivelurile, a adoptării, la 19 decembrie 2018, a Planului de acţiune de contingenţă al Comisiei, care include mai multe măsuri legislative, şi a propunerilor de contingenţă prezentate săptămâna trecută, care vizau activităţile de pescuit din UE. 
 
Propunerile prezentate astăzi se adaugă activităţii ample de pregătire pe care Comisia a desfăşurat-o din decembrie 2017.
 

Măsurile prezentate astăzi ar asigura faptul că, în cazul unui scenariu no deal:

- tinerii din UE şi din Regatul Unit care participă la programul Erasmus+ la 30 martie 2019 îşi pot finaliza stagiul fără întrerupere;
- autorităţile statelor membre ale UE vor continua să ia în considerare perioadele de asigurare, de încadrare în muncă (independentă) sau de rezidenţă în Regatul Unit înainte de retragere, la calcularea prestaţiilor de asigurări sociale, cum ar fi pensiile;
- beneficiarii din Regatul Unit ai finanţării acordate de UE vor primi în continuare plăţi în cadrul contractelor lor actuale, cu condiţia ca Regatul Unit să îşi onoreze în continuare obligaţiile financiare care îi revin în cadrul bugetului UE. Această chestiune este distinctă de acordul financiar dintre Uniunea Europeană şi Regatul Unit.
 
Este important de remarcat faptul că aceste măsuri nu vor atenua – şi nu pot să atenueze – impactul global al unui scenariu no deal, nu compensează în vreun fel lipsa de pregătire şi nici nu reinstituie toate avantajele conferite de statutul de membru al UE sau condiţiile favorabile ale unei eventuale perioade de tranziţie, astfel cum se prevede în acordul de retragere.
 
Propunerile prezentate astăzi au un caracter temporar şi un domeniu de aplicare limitat şi vor fi adoptate unilateral de către UE. Acestea ţin seama de discuţiile purtate cu statele membre. Comisia va continua să sprijine statele membre în activitatea lor de pregătire şi şi-a intensificat eforturile, de exemplu prin organizarea de vizite în toate capitalele UE.
 
Protejarea drepturilor participanţilor la programul Erasmus+
   
Erasmus+ este unul dintre programele emblematice ale UE. La 30 martie, în cadrul programului Erasmus+, 14 000 de tineri din UE27 (inclusiv studenţi, stagiari în învăţământul superior şi în învăţământul profesional şi tehnic, cursanţi tineri şi personal didactic) se vor afla în Regatul Unit şi 7 000 de astfel de participanţi din Regatul Unit se vor afla în UE27. În cazul unui scenariu no deal, aceşti participanţi nu ar putea să îşi încheie stagiul Erasmus+ şi este posibil să nu mai fie eligibili pentru a beneficia de granturi. Propunerea prezentată astăzi vizează remedierea acestei situaţii, prin asigurarea faptului că, în cazul unui astfel de scenariu, studenţii şi stagiarii aflaţi în străinătate care participă la programul Erasmus+ la momentul retragerii Regatului Unit îşi pot finaliza studiile şi pot primi în continuare finanţările sau granturile relevante. 
 
Protejarea drepturilor în materie de asigurări sociale ale cetăţenilor 
 
Comisia a subliniat în mod constant faptul că drepturile cetăţenilor UE în Regatul Unit şi cele ale resortisanţilor Regatului Unit în UE reprezintă o prioritate. Aceştia nu ar trebui să suporte consecinţele Brexitului. Propunerea prezentată astăzi vizează să asigure faptul că, în cazul unui scenariu no deal, drepturile persoanelor care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie înainte de retragerea Regatului Unit sunt protejate. Aceste drepturi includ perioadele de asigurare, de încadrare în muncă (independentă) sau de rezidenţă în Regatul Unit înainte de retragere.
 
 De exemplu, acest lucru înseamnă că, în cazul în care un cetăţean al UE27 a lucrat timp de 10 ani în Regatul Unit înainte de Brexit, această perioadă ar trebui să fie luată în considerare de autorităţile competente din statele membre ale UE la calcularea drepturilor de pensie ale persoanei respective, atunci când se retrage din câmpul muncii.
 
Regulamentul propus asigură faptul că statele membre continuă să aplice principiile de bază ale coordonării asigurărilor sociale în UE, şi anume agregarea, asimilarea şi egalitatea de tratament. Propunerea prezentată astăzi nu reinstituie, în niciun caz, avantajele semnificative ale acordului de retragere, astfel cum a fost convenit la 14 noiembrie. Nu acoperă drepturile acumulate după 29 martie 2019 şi nici exportabilitatea prestaţiilor în numerar, furnizarea continuă a prestaţiilor de boală în natură şi normele privind legislaţia aplicabilă.
 
Protejarea beneficiarilor bugetului UE
 
După cum s-a subliniat în repetate rânduri, toate angajamentele asumate de cele 28 de state membre ar trebui onorate de cele 28 de state membre. Acest lucru este, de asemenea, valabil în cazul unui scenariu no deal, în care s-ar aştepta din partea Regatului Unit să îşi onoreze toate angajamentele asumate în perioada în care a fost membru al UE. 
 
Propunerea prezentată astăzi îi permite UE ca, în cazul unui scenariu no deal, să fie în măsură să îşi onoreze angajamentele şi să continue să efectueze plăţi în 2019 către beneficiarii din Regatul Unit pentru contractele semnate şi deciziile luate înainte de 30 martie 2019, cu condiţia ca Regatul Unit să îşi onoreze obligaţiile care îi revin în cadrul bugetului pentru 2019 al UE şi să accepte toate verificările de audit şi controalele necesare. Acest lucru ar contribui la atenuarea impactului semnificativ al unui scenariu no deal pentru o gamă largă de domenii care beneficiază de finanţare din partea UE, cum ar fi cercetarea, inovarea sau agricultura. 
Această chestiune este distinctă de acordul financiar dintre UE şi Regatul Unit şi nu aduce atingere respectivului acord în cazul unui scenariu no deal.
 
Etapele următoare
 
Comisia Europeană va colabora îndeaproape cu Parlamentul European şi cu Consiliul pentru a asigura adoptarea actelor legislative propuse, astfel încât acestea să intre în vigoare până la 30 martie 2019. Comisia reaminteşte, de asemenea, Parlamentului European şi Consiliului, faptul că este important ca actele delegate să intre în vigoare cât mai curând posibil. 
 
 
 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările