Comisia Europeană a aprobat Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Acesta beneficiază de 4,3 miliarde de euro din fonduri UE

Comisia Europeană a aprobat Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Acesta beneficiază de 4,3 miliarde de euro din fonduri UE

Valoarea totală a proiectelor este de aproape 5 miliarde de euro, din care 4,3 miliarde provin de la Bruxelles

Comisia Europeană a aprobat Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, acesta fiind cel de-al patrulea program coordonat de către Ministerul Fondurilor Europene care a fost aprobat de către autorităţile de la Bruxelles.

Primul program operaţional care a primit undă verde a fost Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, în data de 28 noiembrie 2014. Ulterior, Comisia a aprobat Programul Operaţional Asistenţă Tehnică în data de 18 decembrie 2014, în vreme ce Programul Operaţional Competitivitate a fost aprobat în data de 19 decembrie 2014.
 
„Vom lansa apelurile de proiecte pentru contractarea de finanţări în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 în luna martie a.c. Primul ghid pentru contractarea fondurilor UE alocate României în cadrul acestui program a fost supus consultării publice la sfârşitul anului trecut. Acest ghid a vizat acordarea finanţărilor destinate sprijinirii tinerilor. În perioada imediat următoare vom lansa în consultare publică şi celelalte propuneri de ghiduri, pentru a ne asigura că cererile de propuneri de proiecte vor răspunde nevoilor societăţii“, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Fondurilor Europene.
 
Programul Operaţional Capital Uman are o alocare totală de aproximativ 5 miliarde de euro, din care 4,3 miliarde de euro reprezintă contribuţia Uniunii Europene.
 
Acesta stabileşte priorităţile de intervenţie ale României în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale şi educaţiei. Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creşterea accesului la un sistem de educaţie şi formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale şi de sănătate.
 

Pe ce pot fi luaţi banii europeni

 
La nivelul Axei Prioritare 1 „Iniţiativa locuri de muncă pentru tineri“ (cu o alocare financiară UE de aproximativ 212 milioane de euro) şi al Axei Prioritare 2 „Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 362 milioane de euro), sunt prevăzute pachete integrate de măsuri care vizează integrarea pe piaţa muncii a tinerilor care nu au un loc de muncă şi nu urmează o formă de învăţământ sau de formare profesională cu vârste între 16-24 ani, înregistraţi la ANOFM. 
Pachetele integrate de măsuri vor include: consiliere, orientare profesională, instruire, prime de mobilitate, acordarea de stimulente angajatorilor în vederea creării de locuri de muncă dedicate tinerilor, scheme de ucenicie etc.
 
Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi“ - cu o alocare financiară UE de aproximativ 1,1 miliarde de euro - cuprinde măsuri care au ca scop, pe de-o parte, integrarea pe piaţa muncii a unor categorii defavorizate (şomeri şi inactivi, lucrători vârstnici, persoane cu dizabilităţi, persoane care aparţin minorităţii rome etc.), prin măsuri active de ocupare. Pe de altă parte, mai există şi măsuri care vizează adaptarea managementului resurselor umane la dinamica pieţei muncii, instruirea persoanelor angajate în domeniile cu potenţial competitiv.
 
Axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“ are o alocare financiară UE de aproximativ 940 milioane de euro şi vizează măsuri integrate în vederea sprijinirii comunităţilor dezavantajate, în special cele cu populaţie aparţinând minorităţii rome, pentru a diminua riscul de excluziune socială. 
 
Măsurile integrate vor viza mai multe domenii de intervenţii, precum: educaţie, acces la servicii de sociale şi sănătate, ocupare etc. De asemenea, vor fi sprijinite şi anumite grupuri vulnerabile (persoane fără adăpost, persoane victime ale violenţei domestice, persoane victime ale traficului de fiinţe umane, persoane care suferă de forme de dependenţă, persoane private de libertate sau aflate în perioada de probaţiune, foştii deţinuţi, persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi aflate în situaţii de dependenţă sau în risc de excluziune socială.
 
Complementar, în cadrul acestei axe sunt incluse şi măsuri care vizează creşterea accesului persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile la servicii sociale şi de sănătate de calitate.
 
Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii“, cu o alocare financiară UE de aproximativ 201 milioane de euro, vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate,
 
Axa Prioritară 6 „Educaţie şi competenţe“, cu o alocare financiară UE de aproximativ 1,2 milioane de euro, oferă sprijin pentru reintegrarea tinerilor în cadrul sistemului de învăţământ, reducerea părăsirii timpurii a şcolii, îmbunătăţirea accesului la educaţia terţiară pentru grupurile dezavantajate, facilitarea tranziţiei de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, atât prin corelarea ofertei educaţionale cu dinamica pieţei muncii, cât şi prin încurajarea învăţării la un potenţial loc de muncă, precum şi măsuri care promovează învăţarea pe tot parcursul vieţii.
 
Prin axa Prioritară 7 „Asistenţă Tehnică“, cu o alocare financiară UE de aproximativ 265 milioane de euro, se sprijină implementarea întregului program prin susţinerea atât a instituţiilor implicate în implementarea intervenţiilor.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările