Rabla pentru Electrocasnice, buget de 30 milioane lei. Peste 100.000 de electrocasnice vechi vor putea fi înlocuite

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Rabla pentru electrocasnice a fost un program îndrăgit de români, anul trecut FOTO Shutterstock
Rabla pentru electrocasnice a fost un program îndrăgit de români, anul trecut FOTO Shutterstock

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat vineri că în acest an va aloca 30 milioane lei pentru ca românii să-şi poată înlocui electrocasnicele vechi. Anul trecut voucherele s-au dat ca pâinea caldă, epuizându-se în doar câteva ore.

Astăzi, 13 martie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Fondului pentru Mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Astfel, prin bugetul de venituri şi cheltuieli, AFM va asigura resursele financiare pentru susţinerea şi realizarea mai multor proiecte prioritare şi programe pentru protecţia mediului.

„Un alt program ce urmează să fie lansat în anul 2020 este Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic (Rabla pentru Electrocasnice) cu un buget total de 30 milioane lei, buget ce va permite înlocuirea a aproximativ 100.000 de electrocasnice vechi, uzate din punct de vedere fizic şi moral cu unele mai performante din perspectiva consumului energetic”, a anunţat AFM.

Anul trecut, toate fondurile alocate programului Rabla pentru Electrocasnice s-au epuizat în doar câteva ore. În 2019, Guvernul a alocat 40 de milioane de lei pentru vouchere. În celelalte două ediţii ale programului românii au cheltuit doar jumătate din suma pusă la dispoziţie de autorităţi.

Alte programe finanţate de AFM

Alte proiecte prioritare şi programe pentru protecţia mediului finanţate de AFM în 2020: 

- Programul privind gestionarea deşeurilor pentru care s-au alocat credite de angajament în valoare de 527 milioane lei destinate pentru investiţii privind infrastructura de colectare a deşeurilor, precum şi pentru instalaţii de tratare/reciclare. 

- Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului pentru care au fost alocate credite de angajament în valoare de 45 milioane lei pentru derularea campaniei naţionale de informare şi conştientizare a cetăţenilor în ceea ce priveşte colectarea separată şi reciclarea deşeurilor demarată anul trecut, precum şi pentru lansarea unei noi sesiuni de finanţare în anul 2020. 

- Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Programul Rabla Clasic) cu o alocare de credite de angajament de 405 milioane lei, ceea ce reprezintă echivalentul a aproximativ 60.000 de maşini uzate scoase din uz. 

- Programul privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puţin poluante în transportul public local de persoane – autobuze şi troleibuze electrice/GNC, tramvaie şi troleibuze cu o alocare de credite de angajament în valoare de 480 milioane lei, program ce se adresează autorităţilor publice locale în vederea extinderii reţelei de transport în comun electrificat în oraşele din România. 

- Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in la nivelul autostrăzilor, drumurilor europene şi drumurilor naţionale, cu o alocare de 92 milioane lei reprezentând credite de angajament. 

- Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic (Programul Rabla Plus) pentru care au fost alocate credite de angajament în valoare de 140 milioane lei. Începând de anul acesta, în cadrul programului vor putea fi achiziţionate şi motociclete cu propulsie electrică. 

- Programul privind iluminatul public stradal (lămpi cu LED) pentru care au fost alocate credite de angajament în valoare de 384 milioane lei. Lansarea acestui program vizează creşterea eficienţei energetice prin scăderea consumului de energie electrică, la nivelul autorităţilor publice locale, scădere obţinută prin înlocuirea actualelor sisteme de iluminat public cu sisteme care au consum redus de energie, obţinându-se astfel o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

- Programul privind creşterea eficienţei energetice în clădiri unifamiliale – Casa Eficientă Energetic, program pentru care s-au alocat credite de angajament în valoare de 429 milioane lei. În contextul alinierii la prevederile Pactului Ecologic European, problematica eficienţei energetice la nivelul clădirilor existente trebuie să reprezinte o prioritate a oricărui stat membru şi trebuie să fie combătută prin susţinerea financiară a eficientizării consumului de energie. 

- Programul privind creşterea eficienţei energetice în clădiri publice - Casa Eficientă Energetic, program pentru care s-au alocat credite de angajament în valoare de 384 milioane lei. 

- Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in în localităţi, cu credite de angajament de 96 milioane lei. Complementar programului care se adresează municipiilor reşedinţă de judeţ, acest program vizează interconectarea marilor aglomerări urbane prin dezvoltarea infrastructurii de încărcare în localităţile care se află pe coridoare rutiere importante sau care au un flux important de trafic, fie acesta permanent sau sezonier. 

- În contextul Pactului ecologic european care vizează tranziţia către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor, decarbonarea sectorului energetic se află printre măsurile esenţiale în scopul atingerii acestei neutralităţi. Mixul energetic al României se bazează în mare măsură pe combustibili fosili, ca sursă de producere a energiei, astfel impunându-se necesitatea susţinerii actorilor din sectorul energetic, în eforturile acestora de schimbare a tehnologiilor, fie în scopul eficientizării actualelor procese tehnologice, fie prin modificări fundamentale ale modalităţii de producere a energiei. Pentru anul 2020, pentru Programul privind reducerea emisiilor prin creşterea eficienţei energetice în complexuri de producere a energiei a fost prevăzută o alocare de credite de angajament în sumă de 628 milioane lei. 

- Pentru Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin împădurirea terenurilor a fost aprobată o alocare de credite de angajament de 59 milioane lei prin care se intenţionează crearea de perdele forestiere şi împădurirea terenurilor degradate, cu scopul captării emisilor de gaze, prin sechestrare forestieră, şi de prevenire a efectelor fenomenelor meteo periculoase. 

- În ceea ce priveşte Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, acesta este un program lansat anul trecut, fiind un program multianual, cu un buget total de 537 milioane lei, reprezentând finanţarea acordată prin Programul Operaţional Regional (POR) şi contribuţia Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru Regiunea Bucureşti - Ilfov. În cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice, suntem în etapa de evaluare a cererilor de finanţare, iar aprobarea bugetului pentru anul 2020 ne permite să publicăm în perioada următoare, pe site-ul AFM, primele liste cu proiectele aprobate şi efectuarea următorilor paşi în implementarea proiectelor pentru instalarea panourilor fotovoltaice.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite