Nouă formulă de calcul pentru salariul minim, stabilită până pe 15 noiembrie. Care sunt criteriile

0
Publicat:

Ministerul Muncii trebuie să stabilească o nouă formulă de calcul pentru salariul minim brut garantat în plată, ținând cont de criteriile cerute de Comisia Europeană prin Directiva 2041/2022.

Un calculator lângă câteva monede euro, peste steagul UE
Noua formulă va ține cont de cerințele UE

Directiva europeană 2041/2022 urmează să fie transpusă în România în acest an. Actul legislativ al Uniunii Europene stabilește că fiecare stat va avea nivelul venitului minim în funcție de condițiile sociale, economice și de evoluția indicatorilor economici.

Ce prevede Directiva

În vederea îmbunătățirii condițiilor de trai și de muncă în Uniune, în special a gradului de adecvare al salariilor minime pentru lucrători, pentru a contribui la convergența socială ascendentă și a reduce inegalitatea salarială, prezenta directivă instituie un cadru pentru:

- un grad corespunzător de adecvare a salariilor minime legale, cu scopul de a asigura condiții de trai și de muncă decente;

- promovarea negocierilor colective pentru stabilirea salariilor;

- îmbunătățirea accesului efectiv al lucrătorilor la drepturile de protecție a salariului minim în cazurile prevăzute de dreptul național și/sau de convenții colective.

Prezenta directivă nu aduce atingere respectării depline a autonomiei partenerilor sociali, și nici dreptului acestora de a negocia și de a încheia convenții colective.

  • Criteriile naționale trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

- puterea de cumpărare a salariilor minime legale, luând în considerare costul vieții;

- nivelul general al salariilor și distribuția acestora;

- rata de creștere a salariilor;

- nivelurile și evoluțiile productivității la nivel național pe termen lung.

  • Statele membre pot folosi, în plus, un mecanism automat de ajustare a indexării salariilor minime legale, bazat pe orice criterii adecvate și în conformitate cu dreptul intern și practicile naționale, cu condiția ca aplicarea mecanismului respectiv să nu conducă la o scădere a salariului minim legal.
  • Statele membre folosesc valori de referință orientative pentru a ghida evaluarea gradului de adecvare a salariilor minime legale. În acest scop, ele pot folosi valori de referință orientative utilizate în mod obișnuit la nivel internațional, cum ar fi 60 % din salariul median brut și 50 % din salariul mediu brut și/sau valori de referință orientative utilizate la nivel național.

15 noiembrie 2024 este termenul de aplicare a Directivei

Statele membre se asigură că se efectuează actualizări periodice și în timp util ale salariilor minime legale cel puțin o dată la doi ani sau, în cazul statelor membre care folosesc un mecanism de indexare automată cel puțin o dată la patru ani.. 15 noiembrie 2024 - termenul de aplicare

Directiva a fost adoptată la data de 22 octombrie 2022 și prevede că statele membre trebuie să adopte măsurile necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 15 noiembrie 2024. „Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, acestea trebuie să conțină o trimitere la prezenta directivă sau să fie însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Metodele de efectuare a acestei trimiteri sunt stabilite de statele membre”, se mai arată în Directivă.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite