Guvernul vrea management profesionist la încă 145 de companii de stat

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Doar 35 din 180 de companii de stat au management profesionist, astfel că Guvernul forţează autorităţile să demareze procedurile de selecţie şi pentru restul de 145   FOTO Gov.ro
Doar 35 din 180 de companii de stat au management profesionist, astfel că Guvernul forţează autorităţile să demareze procedurile de selecţie şi pentru restul de 145   FOTO Gov.ro

Guvernul forţează autorităţile publice locale şi centrale să aducă echipe profesioniste de manageri la încă 145 de societăţi cu capital majoritar sau integral de stat, după ce a constatat că doar 35 din 180 de entităţi asupra cărora se aplică OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă se supun în acest moment regulilor.

Executivul a aprobat, astfel, prin Hotărâre, în şedinţa de miercuri normele metodologice de aplicare ale OUG 109/2011, iar autorităţile publice tutelare trebuie să declanşeze, în 50 de zile de la intrarea în vigoare a normelor, procedura de selecţie în cazul companiilor de stat care nu se supun încă acestor reguli.

„Aplicarea noii legislaţii are scopul să contribuie la îmbunătăţirea calităţii guvernanţei corporative, prin creşterea nivelului de profesionalism şi performanţă a managementului în întreprinderile publice şi asigurarea unei performanţe financiare şi operaţionale a acestora. Facem precizarea că 180 de întreprinderi publice  de stat intră sub incidenţa regulilor guvernanţei corporative, însă doar 35 se supun în prezent acestora“, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Normele stabilesc criteriile de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la cinci candidaţi pentru fiecare post de administrator, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere.

De asemenea, sunt stabilite regulile generale pentru redactarea scrisorii de aşteptare şi a declaraţiei de intenţie, precum şi elementele ce trebuie cuprinse în contractele de mandat încheiate de autorităţile publice tutelare cu administratorii companiilor de stat.

Ministerul Finanţelor Publice şi ministerele de resort vor publica ghiduri în care vor prezenta bunele practici în domeniul guvernanţei corporative.

Normele pentru stabilirea criteriilor de selecţie prevăd data declanşării procedurii de selecţie a noilor organe de administrare a întreprinderilor publice, responsabilităţile pentru iniţierea şi organizarea procedurii de selecţie, atribuţiile comisiei de selecţie înfiinţată de autoritatea publică tutelară, cerinţele minime care trebuie îndeplinite de fiecare administrator cu scopul de a constitui profilul personalizat al fiecărui membru al consiliului de administraţie şi al consiliului ca organ colectiv de conducere.

În cazul în care statul este acţionar majoritar, prin autoritatea publică tutelară poate face propuneri către adunarea generală a acţionarilor pentru numirea administratorilor, cu respectarea principiilor de drept societar şi al drepturilor acţionarilor minoritari.

De asemenea, este reglementat cadrul general de stabilire a obiectivelor relevante pentru întreprinderilor publice şi responsabilitatea autorităţii publice tutelare, reglementări privind măsurarea performanţei, clasificarea indicatorilor de performanţă şi reglementarea posibiltăţii pentru autorităţile publice tutelare de a stabili indicatori suplimentari.

Hotărârea stabileşte, totodată, metodologia de stabilire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, a componentei variabile a remuneraţiei, inclusiv principiile generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a administratorilor. 

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite