Guvernul va modifica modul în care este finanțată reabilitarea energetică a blocurilor de locuinţe

0
Publicat:

Guvernul are pe agenda şedinţei de luni aprobarea unei ordonanţe de urgenţă care vizează diminuarea contribuţiei financiare de la bugetele locale şi asociaţiile de proprietari la lucrările de reabilitare energetică a blocurilor de locuinţe.

Guvernul vrea să modifice finanţarea reabilitării energetice a blocurilor FOTO Shutterstock
Guvernul vrea să modifice finanţarea reabilitării energetice a blocurilor FOTO Shutterstock

Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de ordonanţă de urgenţă modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, conform Agerpres.

Actul normativ propune reglementarea unor măsuri care să conducă la creşterea numărului de clădiri renovate energetic şi la utilizarea optimă a fondurilor alocate prin Politica de Coeziune pentru realizarea obiectivelor europene şi naţionale în domeniul eficienţei energetice în clădiri, se precizează în nota de fundamentare. În acest sens, se prevede ca finanţarea unor activităţi/lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe se poate asigura din fonduri europene. Totodată, se diminuează contribuţia suplimentară asigurată de la bugetele locale şi asociaţiile de proprietari pentru acest tip de investiţii.

Pe ordinea de zi a şedinţei va fi un proiect de hotărâre care vizează realocarea sumei de 2.500.000.000 lei, din fondul pentru implementarea de măsuri de ajutor de stat şi/sau de minimis administrat de Eximbank S.A., pentru Schema de ajutor de stat Ucraina, în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit notei de fundamentare, sumele rămase disponibile din fondurile alocate pentru precedentul program de ajutor de stat COVID-19 pot fi realocate pentru implementarea de către EximBank în numele şi în contul statului a unor noi măsuri de ajutor de stat, iar EximBank S.A. are în vedere construirea unui portofoliu nou de produse cu componentă de ajutor de stat, având ca obiectiv deblocarea accesului la finanţare al firmelor care se confruntă cu deficit de lichidităţi, în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Executivul mai are pe agendă alocarea sumei de 924.362.000 lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital.

Guvernul discută şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMANIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST.

De asemenea, Executivul urmează să aprobe mai multe proiecte de hotărâri referitoare la lucrări de utilitate publică de interes naţional, printre care "Autostrada de centură Bucureşti", "Drum Expres Craiova-Piteşti", precum şi la obiectivul de investiţii "Autostrada Târgu Mureş-Târgu Neamţ"

.Alte proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a şedinţei se referă la stabilirea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I,II şi III de invaliditate, precum şi la modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.

Executivul mai are pe agendă aprobarea Strategiei naţionale privind prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi şi accelerarea procesului de dezinstituţionalizare, pentru perioada 2022-2030 şi a Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2022-2027.

Totodată, un proiect de hotărâre de Guvern care va fi discutat luni vizează completarea structurilor, autorităţilor şi instituţiilor publice în care este încadrat personalul care îndeplineşte atribuţii privind gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene şi modificarea majorării salariale de la 35% la 50% până la prima evaluare a activităţii/performanţelor profesionale individuale.

Alte proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi se referă a modificarea şi completarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate în vederea operaţionalizării acestei agenţii.

Guvernul mai are în vedere şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, prelungirea până la data de 31 martie 2023 a termenului de aplicare a prevederilor acesteia.

Potrivit notei de fundamentare, actul normativ prevede reglementări în privinţa asigurării asistenţei medicale primare persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat.

Pe ordinea de zi se mai află completarea Hotărârii Guvernului nr. 900/2022 referitoare la cheltuielile de cazare în imobilele administrate de RAPPS, în sensul clarificării faptului că plafoanele maxime prevăzute se aplică cheltuielilor de cazare şi reprezintă sume maxime ce pot fi decontate într-un an calendaristic.

De asemenea, Guvernul are pe agendă şi un memorandum privind aprobarea negocierii şi semnării "Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind stabilirea conexiunii drumului expres Salonta (RO) şi Bekescsaba - Mehkerek (H)".

Economie



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite