EY: România ar fi putut crea 1.000 de noi locuri de muncă la 1 milion de locuitori prin proiecte de investiţii în energie regenerabilă

0
Publicat:
Ultima actualizare:
energie-regenerabila.jpg

România ar putea recupera peste 60% din pierderea de PIB cauzată de pandemie şi genera 1.000 de noi locuri de muncă la 1 milion de locuitori prin proiecte de investiţii în energie regenerabilă, consideră Mihai Drăghici, Director, Consultanţă, EY România.

Proiectele potenţiale din domeniul energiei eoliene (terestre şi marine), solare şi hidro de la nivel global ar putea aduce o schimbare majoră în reducerea emisiilor, precum şi să creeze 10 milioane de locuri de muncă şi să genereze creştere economică în valoare de aproximativ 1,9 trilioane de dolari. În plus, prin intermediul politicilor cheie, statele ar putea stimula investiţiile din sectorul privat care să acopere peste 90% din oportunităţile totale de investiţii, accelerând astfel creşterea cu un aport minim de resurse publice, arăta recent un studiu EY derulat în 47 de ţări, printre care şi România.

Conform datelor raportului, produsul intern brut a scăzut în toată lumea în 2020 din cauza impactului economic al pandemiei provocate de COVID-19. Însă, prin proiectele de investiţii s-ar putea diminua sau recupera o parte substanţială din pierderile economice de peste 2,2 trilioane de dolari provocate de pandemie la nivelul tuturor ţărilor incluse în studiu şi s-ar pune bazele unei creşteri economice durabile susţinută de sursele de energie regenerabile, care sunt disponibile şi presupun costuri mici. Fluxul de proiecte pregătite pentru demarare ar putea asigura o injecţie de peste 1,9 trilioane de dolari în economia globală într-un interval de trei ani, ceea ce ar reprezenta aproximativ 85% din pierderea de produs intern brut din 2020.

Situaţia României

În România, impactul pe care aceste proiecte l-ar putea avea asupra pieţei locale merge dincolo de argumentul aprovizionării cu energie şi intră pe agenda de sustenabilitate: investiţiile în energie regenerabilă ar putea permite o reducere substanţială a emisiilor de CO2, atingând până la 17% din ţinta contribuţiilor stabilite la nivel naţional pentru 2030, angajată prin Acordul de la Paris.

În acelaşi timp, oportunităţile de investiţii în proiectele de energie regenerabilă ar putea acoperi aproximativ 60% din totalul de pierdere de PIB în 2020 cauzată de pandemie, poziţionând ţara noastră în rândul ţărilor cu capacităţi investiţionale ridicate. Potenţialul de creare de locuri de muncă la nivel local este de aproximativ 1000 de noi locuri de muncă la un milion de locuitori, un număr uşor mai mic în comparaţie cu alte ţări incluse în primele 40 de ţări atractive pentru investiţii în proiecte de energie regenerabilă (EY RECAI Renewable Energy Country Attractiveness Index).

În prezent, România a definit o reformă încurajatoare a pieţei de energie electrică ca parte a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care include şi:

-        eliminarea treptată a centralelor pe bază de cărbune şi lignit până în 2032;

-        introducerea contractelor pentru diferenţă (CfD) ca principal mecanism de sprijin pentru investiţiile în producţia de energie din surse regenerabile;

-        negocierea directă a acordurilor de cumpărare de energie electrică (Power Purchase Agreements - PPA) de către toţi producătorii de energie;

-        simplificarea procedurilor de acordare a licenţelor şi de autorizare pentru investiţiile în surse regenerabile;

-        stabilirea unor timpi de răspuns administrativ mai scurţi şi obligatorii şi proceduri pentru întârzieri inutile;

-        introducerea unui un cadru specific de sprijin pentru investiţiile offshore în domeniul    energiei din surse regenerabile în regiunile în prezent insuficient exploatate.

Fluxul existent de proiecte de investiţii poate permite începerea imediată a unei redresări „verzi”, iar dependenţa de fondurile publice este minimă. Exemplele recente de politici de succes în domeniul energiei regenerabile arată că, prin intermediul unui sistem adecvat de politici, între 90% şi 99% dintre investiţiile necesare pentru implementarea accelerată a capacităţilor de producţie a energiei din surse regenerabile pot fi asigurate de sectorul privat. Acest flux include de asemenea, proiecte de transformare a infrastructurii care pot avea un impact la nivel naţional sau regional, făcând posibile sau accelerând investiţii suplimentare.

Cinci măsuri pentru stimularea proiectelor de investiţii în domeniul energiei verzi

·        Guvernele să aibă în vedere stabilirea unor obiective naţionale exigente, cu responsabilităţi şi angajamente clare care să ofere încredere investitorilor şi sectorului privat.

·        Guvernele şi organismele de reglementare să definească un mediu legislativ care să favorizeze în mod clar producţia de energie din surse regenerabile şi să asigure un cadru de susţinere a pieţei.

·        Instituţiile financiare naţionale să evalueze posibilitatea acordării de capital unei game largi de dezvoltatori, inclusiv întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM).

·        Simplificarea procedurilor de atribuire a terenurilor şi de autorizare astfel încât acestea să se deruleze rapid şi la costuri mai mici, pentru a asigura terenurile necesare proiectelor de energie regenerabilă.

·        O infrastructură de distribuţie care să ofere o largă interconectare la nivel naţional şi internaţional, un echilibru între cerere şi ofertă, precum şi reglementări liberalizate care să permită furnizorilor privaţi să se conecteze la reţea, extinzând-o.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite