De ce trenează Autostrada Moldova. CNAIR: S-a ajuns să fie studiate 63 de variante de traseu

0
Publicat:
Ultima actualizare:

După ce Asociaţia „Moldova vrea autostradă” a anunţat că Autostrada Ploieşti - Paşcani va întârzia, pentru că proiectarea a fost prelungită prin acte adiţionale, Compania naţională de drumuri afirmă că doar trei dintre cele patru proiecte au fost prelungite, iar experţii europeni Jaspers vin cu „exigenţe care exced normativelor şi standardelor naţionale“, astfel că s-a ajuns la 63 de variante de traseu doar pentru tronsonul Bacău-Paşcani.

Asociaţia „Moldova vrea autostradă” a anunţat luni că toate contractele pentru proiectare aferente celor patru tronsoane ale Autostrăzii Ploieşti - Bacău - Paşcani au fost prelungite prin acte adiţionale, ceea ce înseamnă că şi licitaţiile pentru construcţia propriu-zisă vor fi întârziate. Mai precis, asociaţia susţine că posibil abia din trimestrul IV 2023 sau trimestrul I 2024 vom putea circula pe primii kilometri de autostradă din A7.

CNAIR a venit cu un răspuns şi susţine că doar pentru trei din cele patru tronsoane ale autostrăzii au fost prelungite perioadele de prestare a serviciilor de proiectare. Motivul este faptul că datele de trafic preluate de la CESTRIN - Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică la sfârşitul lunii aprilie 2019 au prezentat diferenţe semnificative faţă de datele puse la dispoziţie în luna ianuarie 2019. Astfel, a trebuit reluat întregul proces de modelare a traficului.

Totodată, CNAIR acuză experţii Jaspers - consultantul Comisiei Europene – că are exigenţe „care exced normativelor şi standardelor naţionale în vigoare şi mai mult, fără a avea la bază o metodologie sau un ghid, creează inclusiv premisele unor excese poziţionând astfel Jaspers pe o poziţie «de forţă» atât în raport cu beneficiarul cât şi cu prestatorii“.

CNAIR susţine că astfel s-a ajuns ca pentru analiza multicriterială 1 aferentă tronsonului Bacău-Paşcani să fie studiat un număr de 63 de variante de traseu, iar pentru tronsoanele cuprinse între Ploieşti şi Bacău experţii Jaspers solicită detalierea modului de lucru în Modelul Naţional de Transport, model care a fost agreat anterior de către reprezentanţii JASPERS.

Explicaţiile complete ale CNAIR:

DRUM DE MARE VITEZĂ                                                                            

Ploieşti – Buzău – Focşani – Bacău – Paşcani

 Sectorul rutier cuprins între Ploieşti şi Paşcani este prevăzut în cadrul Master Planului General de Transport al României, aprobat prin H.G 666/2016, fiind sectorizat astfel:

  • Ploieşti – Buzău - Muntenia Expres
  • Buzău – Focşani - Drumul Siretului
  • Focşani – Mărăşeşti – Adjud – Bacău - Drumul Siretului
  • Bacău – Român – Paşcani - Drumul Siretului

C.N.A.I.R. S.A. a lansat în luna noiembrie 2016 procedurile de achiziţie publică pentru contractarea serviciilor de Proiectare pentru Elaborare Studii de Fezabilitate şi Proiecte Tehnice pentru tronsoanele Ploieşti – Buzău – Focşani – Bacău – Paşcani.

Prin cerinţele din cadrul Caietelor de Sarcini s-a solicitat viitorilor Prestatori efectuarea unei analize pentru stabilirea profilului transversal al drumului AutostradĂ sau Drum Expres.

Totodată, în cadrul caietelor de sarcini capitolul 4.1.3.2 STUDIUL DE TRAFIC – Scop şi obiective este prevăzută următoarea obligaţie a Beneficiarului:

„[...]Având în vedere gradul de segmentare aferent lucrărilor la coridorul TEN-T CORE precum şi faptul că în perioada de timp imediat următoare se urmăreşte scoaterea la licitaţie şi a altor sectoare de drum de mare viteză aferente TEN-T CORE, în scopul tratării unitare şi omogene, se va acorda acces Prestatorului declarat câştigător la Modelul de transport implementat sub licenţă de software Visum la CESTRIN.”

Drum de mare viteză Ploieşti – Buzău

În datA de 24.09.2018 C.N.A.I.R S.A a încheiat cu Prestatorul CONSITRANS S.R.L contractul de servicii nr. 92/66263. Valoarea contractului de servicii este de 12.277.618,53 lei fără T.V.A, iar durata de prestare a serviciilor era de 24 de luni de la datA de începere a Contractului, respectiv dată de 12.11.2018.

În datA de 08.01.2019 a avut loc la sediul CESTRIN o primĂ întâlnire de lucru la care au participat reprezentanţi ai CESTRIN, C.N.A.I.R S.A şi Consitrans. Reprezentanţii CESTRIN au declarat că Modelul Naţional de Transport este în evaluare la Jaspers şi se estimează a fi avizat în luna aprilie 2019, însă acesta poate fi folosit ca bază pentru analiza multicriterială.

Consitrans S.R.L a extras date de trafic din Modelul Naţional de Transport (neavizat) pus la dispoziţie şi a început prelucrarea acestora.

Modelul naţional de transport avizat de către experţii Jaspers a fost disponibil la CESTRIN la sfârşitul lunii aprilie 2019. Consitrans S.R.L a extras din nou datele de trafic pentru a putea fi comparate cu cele extrase iniţial din modelul neavizat. Datele de trafic preluate de la CESTRIN la sfârşitul lunii aprilie 2019 au prezentat diferenţe semnificative faţă de datele puse la dispoziţie în luna ianuarie 2019, motiv pentru care Consitrans S.R.L a reluat întregul proces de modelare a traficului.

Având în vedere aspectele menţionate anterior, în dată de 25.11.2019 a fost încheiat Actului Adiţional nr. 1 la Contractul nr. 92/66263/24.09.2018 semnat între C.N.A.I.R. S.A. şi CONSITRANS S.R.L, ce are ca obiect prelungirea perioadei de prestare a serviciilor de proiectare cu o durată de 169 zile. Prin urmare durata Contractului de servicii se va prelungi până la data de 30.04.2021.

Această modificare, ce presupune introducerea unei durate suplimentare de 169 zile şi automat prelungirea duratei contractului de servicii până la data de 30.04.2021 nu a majorat valoarea iniţială a contractului de servicii, reprezentând o modificare nesubstanţială prin prisma condiţiilor impuse de Instrucţiunea nr. 1/2016 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

Date tehnico-economice:

Lungime:                 65 km

Valoare contract:          12.277.618,53 lei fără T.V.A.

Dată de începere:           12.11.2018

Contract de finanţare:       nr. 3/14.05.2018 *finanţare nerambursabilă din cadrul P.O.I.M 2014-2020

Drum de mare viteză Buzău - Focşani

În data de 24.09.2018 C.N.A.I.R S.A a încheiat cu Prestatorul CONSITRANS S.R.L contractul de servicii nr. 92/66256. Valoarea contractului de servicii este de 13.933.291,10 lei fără T.V.A, iar durata de prestare a serviciilor este de 24 de luni de la data de începere a Contractului, respectiv data de 12.11.2018.

În data de 08.01.2019 a avut loc la sediul CESTRIN o primă întâlnire de lucru la care au participat reprezentanţi ai CESTRIN, C.N.A.I.R S.A şi Consitrans. Reprezentanţii CESTRIN au declarat că Modelul naţional de transport este în evaluare la Jaspers şi se estimează a fi avizat în luna aprilie 2019, însă acesta poate fi folosit ca bază pentru analiza multicriterială.

Consitrans S.R.L a extras date de trafic din Modelul naţional de transport (neavizat) pus la dispoziţie şi a început prelucrarea acestora.

Modelul naţional de transport avizat de către experţii Jaspers a fost disponibil la CESTRIN la sfârşitul lunii aprilie 2019. Consitrans S.R.L a extras din nou datele de trafic pentru a putea fi comparate cu cele extrase iniţial din modelul neavizat. Datele de trafic preluate de la CESTRIN la sfârşitul lunii aprilie 2019 au prezentat diferenţe semnificative faţă de datele puse la dispoziţie în luna ianuarie 2019, motiv pentru care Consitrans S.R.L a reluat întregul proces de modelare a traficului.

Având în vedere aspectele menţionate anterior, în data de 25.11.2019 a fost încheiat Actului Adiţional nr. 1 la Contractul nr. 92/66256/24.09.2018 semnat între C.N.A.I.R. S.A. şi CONSITRANS S.R.L, ce are ca obiect prelungirea perioadei de prestare a serviciilor de proiectare cu o durată de 169 zile. Prin urmare durata Contractului de servicii se va prelungi până la data de 30.04.2021.

Această modificare, ce presupune introducerea unei durate suplimentare de 169 zile şi automat prelungirea duratei contractului de servicii până la data de 30.04.2021 nu a majorat valoarea iniţială a contractului de servicii, reprezentând o modificare nesubstanţială prin prisma condiţiilor impuse de Instrucţiunea nr. 1/2016 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

Date tehnico-economice:

Lungime:                 72 km

Valoare contract:          13.933.291,10 lei fără T.V.A.

Dată de începere:           12.11.2018

Contract de finanţare:       nr. 4 / 14.05.2018 *finanţare nerambursabilă din cadrul P.O.I.M 2014-2020

Drum de mare viteză Focşani - Bacău

În data de 14.11.2018 C.N.A.I.R S.A a încheiat cu Presatorul CONSITRANS S.R.L contractul de servicii nr. 92/78621. Valoarea contractului de servicii este de 20.123.408,52 lei fără TVA, iar durata de prestare a serviciilor este de 24 de luni de la data de începere a contractului, respectiv 10.01.2019.

În data de 08.01.2019 a avut loc la sediul CESTRIN o primă întâlnire de lucru la care au participat reprezentanţi ai CESTRIN, C.N.A.I.R S.A şi Consitrans. Reprezentanţii CESTRIN au declarat că Modelul naţional de transport este în evaluare la Jaspers şi se estimează a fi avizat în luna aprilie 2019, însă acesta poate fi folosit ca bază pentru analiza multicriterială.

Consitrans S.R.L a extras date de trafic din Modelul naţional de transport (neavizat) pus la dispoziţie şi a început prelucrarea acestora.

Modelul naţional de transport avizat de către experţii Jaspers a fost disponibil la CESTRIN la sfârşitul lunii aprilie 2019. Consitrans S.R.L a extras din nou datele de trafic pentru a putea fi comparate cu cele extrase iniţial din modelul neavizat. Datele de trafic preluate de la CESTRIN la sfârşitul lunii aprilie 2019 au prezentat diferenţe semnificative faţă de datele puse la dispoziţie în luna ianuarie 2019, motiv pentru care Consitrans S.R.L a reluat întregul proces de modelare a traficului.

Având în vedere aspectele menţionate anterior, în data de 25.11.2019 a fost încheiat Actului Adiţional nr. 1 la Contractul nr. 92/78621/14.11.2018 semnat între C.N.A.I.R. S.A. şi CONSITRANS S.R.L, ce are ca obiect prelungirea perioadei de prestare a serviciilor de proiectare cu o durată de 110 zile. Prin urmare durata Contractului de servicii se va prelungi până la data de 30.04.2021.

Această modificare, ce presupune introducerea unei durate suplimentare de 110 zile şi automat prelungirea duratei contractului de servicii până la data de 30.04.2021 nu a majorat valoarea iniţială a contractului de servicii, reprezentând o modificare nesubstanţială prin prisma condiţiilor impuse de Instrucţiunea nr. 1/2016 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

Date tehnico-economice:

Lungime:                 110 km

Valoare contract:          20.123.408,52 lei fără T.V.A.

Dată de începere:           10.01.2019

Contract de finanţare:       nr. 30 / 26.03.2019 *finanţare nerambursabilă din cadrul P.O.I.M 2014-2020 

Drum de mare viteză Bacău - Paşcani

C.N.A.I.R. S.A. în calitate de Beneficiar şi INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A în calitate de Prestator au semnat în dată de 17.01.2019 Contractul de servicii „Elaborare Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteză Bacău - Paşcani”.

Date tehnico-economice:

Lungime:                 82 km

Valoare contract:          16.950.944,23 lei fără T.V.A.

Dată de începere:           01.03.2019

Contract de finanţare:       nr. 27 / 14.02.2019 *finanţare nerambursabilă din cadrul P.O.I.M 2014-2020

Pentru acest tronson nu a fost încheiat un act adiţional pentru prelungirea duratei contractuale 

Pentru asigurarea finanţării din fonduri europene proiectele trebuie să corespundă exigenţelor experţilor JASPERS, exigenţe care exced normativelor şi standardelor naţionale în vigoare şi, mai mult, fără a avea la bază o metodologie sau un ghid, creează inclusiv premisele unor excese poziţionând astfel Jaspers pe o poziţie „de forţă” atât în raport cu beneficiarul cât şi cu prestatorii. Astfel s-a ajuns ca pentru analiza multicriterială 1 aferentă tronsonului Bacău-Paşcani să fie studiat un număr de 63 de variante de traseu iar pentru tronsoanele cuprinse între Ploieşti şi Bacău experţii Jaspers solicită detalierea modului de lucru în Modelul Naţional de Transport, model care a fost agreat anterior de către reprezentanţii JASPERS.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite