Cu cât au crescut în septembrie salariile bugetarilor şi cât au ajuns cele din mediul privat

0
Publicat:
Ultima actualizare:
70 de primării din Dolj nu au banii pentru salarii

Câştigul salarial mediu nominal net a fost în luna septembrie de 3.082 lei, în urcare faţă de luna precedentă cu 38 lei (+1,2%), arată datele transmise joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,7%.

În luna septembrie 2019, câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5041 lei, cu 60 lei (1,2%) mai mare decât în luna august 2019.

Indicele câştigului salarial real a fost 110,8% pentru luna septembrie 2019 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (7108 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1762 lei).

În luna septembrie 2019, în majoritatea activităţilor din economie, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna august 2019 ca urmare a acordării de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai mari creşteri ale câştigului salarial mediu net au fost de 21,8% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv 17,6% în fabricarea produselor din tutun.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă ca urmare a reluării plăţii unor drepturi salariale ce nu se acordă pe perioada concediilor de odihnă, astfel: învăţământ (8,5%, inclusiv acordarea sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice) şi administraţie publică (1,2%).

Câştigul salarial mediu net a înregistrat o uşoară scădere faţă de luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (-0,9%).

Tabel 1. CÂŞTIGURILE SALARIALE PE DIVIZIUNI CAEN Rev.2   DIVIZIUNE  CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2019 CAEN Rev.2 BRUT NET LEI % faţă de august 2019 LEI % faţă de august 2019 TOTAL ECONOMIE   5041 101.2 3082 101.2 Agricultură, silvicultură şi pescuit 01-03 3989 99.0 2393 98.8 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 01 3834 100.1 2297 100.0 Silvicultură şi exploatare forestieră; pescuitul şi acvacultura 02-03 4447 96.2 2677 96.0 Industrie total 05-39 4533 100.6 2767 100.8 Industria extractivă 05-09 7594 109.8 4619 109.2 Extracţia cărbunelui superior şi inferior 05 5577 97.8 3402 97.1 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 06 11918 121.7 7018 121.8 Extracţia minereurilor metalifere 07 5750 96.7 3402 94.8 Alte activităţi extractive 08 3794 99.8 2686 99.4 Activităţi de servicii anexe extracţiei 09 8873 104.8 5247 105.0 Industria prelucrătoare 10-33 4317 100.0 2643 100.3 Industria alimentară 10 3529 99.8 2127 100.0 Fabricarea băuturilor 11 5221 98.5 3115 98.4 Fabricarea produselor din tutun 12 8891 117.5 5279 117.6 Fabricarea produselor textile 13 3617 103.6 2199 104.3 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 14 2872 100.0 1762 100.5 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 15 3279 103.1 2004 103.9 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei;fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 16 3368 99.9 2115 100.4 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 17 4323 100.6 2615 100.8 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 18 4331 101.0 2610 101.3 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 19 11588 109.8 6839 109.7 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 20 5101 99.0 3049 98.9 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 21 6031 105.8 3607 106.2 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 22 4796 102.2 2975 102.4 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 23 4536 100.0 3189 100.1 Industria metalurgică 24 5438 96.9 3264 97.1 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 25 4403 100.7 2797 100.9 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 26 5354 103.9 3235 104.0 Fabricarea echipamentelor  electrice 27 4395 100.8 2658 101.2 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a 28 5355 100.2 3216 100.4 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 29 4973 96.5 3013 96.7 Fabricarea altor mijloace de transport 30 5713 98.6 3424 99.0 Fabricarea de mobilă 31 3276 100.4 1987 100.4 Alte activităţi industriale n.c.a. 32 3399 103.0 2071 103.4 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 33 4815 104.2 2910 105.0 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 35 7205 100.7 4319 100.6 Distribuţia apei; salubritate gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 36-39 4006 98.9 2410 98.8 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 36 4489 99.9 2698 99.7 Colectarea şi epurarea apelor uzate 37 4271 97.9 2579 97.5 Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare 38-39 3579 98.1 2153 98.2 Construcţii 41-43 4035 100.9 2992 101.0 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 45-47 4240 99.8 2549 99.9 Transport şi depozitare 49-53 4839 102.8 2901 102.7 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 49 4392 102.7 2633 102.7 Transporturi pe apă 50 5163 97.1 3185 97.1 Transporturi aeriene 51 9312 101.8 5480 102.0 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 52 6478 103.7 3865 103.5 Activităţi de poştă şi de curier 53 3474 100.7 2118 100.8 Hoteluri şi restaurante 55-56 3028 99.3 1832 99.4 Informaţii şi comunicaţii 58-63 9386 104.1 5851 104.5 Activităţi de editare 58 8725 108.7 5482 109.0 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe 59-60 6444 103.5 3880 105.2 Telecomunicaţii 61 6937 97.9 4173 98.5 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice 62-63 11273 104.9 7108 105.1 Intermedieri financiare şi asigurări 64-66 8126 97.0 4826 97.0 Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 64 8202 96.5 4871 96.6 Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 65 8777 99.8 5205 99.8 Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii 66 6669 97.4 3972 97.5 Tranzacţii imobiliare 68 4502 102.0 2702 102.0 Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 69-75 6981 99.9 4281 99.8   din care: Cercetare-dezvoltare 72 7645 98.8 4663 98.9 Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 77-82 3855 99.8 2320 99.8 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public*) 84 8069 101.4 4769 101.2 Învăţământ 85 5642 108.3 3337 108.5 Sănătate şi asistenţă socială 86-88 6272 99.4 3705 99.1 Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 90-93 4535 101.8 2709 102.3 Alte activităţi de servicii 94-96 3434 100.3 2058 100.1 *) exclusiv forţele armate şi asimilaţi Conform prevederilor legale în vigoare, salariaţii din domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare, respectiv din activitatea de creare de programe pentru calculator beneficiază de scutire de impozit. Pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv, conform legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene), salariaţii din domeniul construcţiilor beneficiază de unele prevederi speciale în ceea ce priveşte impozitul, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite