Care sunt modificările aduse Ordonanţei creditelor

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor a aprobat favorabil cu amendamente proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Proiectul trebuie să mai primească avizul Comisiei de buget, finanţe şi bănci pentru dezbaterea în plenul Camerei Deputaţilor şi, ulterior, legea să fie promulgată şi publicată în Monitorul Oficial.

Decizia Comisiei de buget, finanţe şi bănci a fost amânată marţea trecută după ce Asociaţia Română a Băncilor a depus o serie de amandamente la actul normativ. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor a aprobat cinci dintre amendamentele aduse de bancheri, potrivit Agerpres.

Principalele amendamente:

1. Se interzice majorarea unilaterală de către creditor a comisioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare sau a oricăror altor costuri aferente contractului, cu excepţia costurilor impuse prin legislaţie.

2. Se interzice introducerea şi perceperea unilaterală de către creditor de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau orice alte costuri aferente contractului, cu excepţia costurilor specifice unor servicii suplimentare solicitate în mod expres de consumator. Costuri neprevăzute vor fi percepute numai pe baza unor acte adiţionale acceptate de consumator, fiind exceptate costurile impuse prin legislaţie.

3. Se interzice perceprea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit, cu excepţia comisioanelor aferente utilizării instrumentelor de plată.

4. Dobânda penalizatoare se aplică doar la sumele restante prevăzute în contract. Rata dobânzii penalizatoare/majorată aplicabilă în cazul creditelor restante nu poate depăşi cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzii aplicată atunci când creditul nu înregistrează restanţă, în cazul în care consumatorul sau soţul/soţia acestuia se află într-una din următoarele situaţii: şomaj, suferă o reducere drastică a salariului şi deces.

5. Se interzic clauzele contractuale care dau dreptul creditorului să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional acceptat de consumator sau fără respectarea procedurii prevăzute la art. 41, potrivit căruia creditorul poate propune modificarea conţinutului clauzelor contractuale referitoare la costuri printr-o notificare ce va fi transmisă consumatorilor cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicarea acestora. Consumatorul poate ca în termen de 15 zile de la primirea notificării să comunice opţiunea sa de acceptare sau neacceptare a noilor condiţii. Neprimirea unui răspuns din partea consumatorului în termenul menţionat nu este considerată acceptare tacită şi contractul rămâne neschimbat. În cazul în care consumatorul nu acceptă noile condiţii, creditorul nu are dreptul de a penaliza consumatorul sau a declara creditul scadent. Reducerea costurilor, însă, va putea fi facută de creditor în mod unilateral, cu obligaţia informării consumatorului.

6. Ratele nevariabile ale dobânzii, marjele nevariabile, comisioanele şi tarifele din contractele de credit aflate în curs de derulare rămân fixe la valoarea de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi nu vor putea fi modificate unilateral de către creditor.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite