Amnistia fiscală, aproape de aplicare. Cine va beneficia de ştergerea unor obligaţii fiscale şi ce trebuie să facă

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Foto gov.ro
Foto gov.ro

Amnistia fiscală aprobată în urmă cu ceva timp are, în sfârşit, şi norme metologice, proiectul de ordin fiind deja postat spre dezbatere pe site-ul Ministerului Finanţelor.

Ordinul ministrului Florin Cîţu priveşte acordare a unor facilităţi fiscale de anulare a obligaţiilor fiscale accesorii, care vizează toţi contribuabilii care au datorii restante la 31 martie 2020 (persoane fizice, juridice, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice sau profesii libere, entităţi fără personalitate juridică, instituţii publice, etc), astfel:

Măsura 1 - Anularea dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în cazul contribuabililor care datorează la această dată atât obligaţii bugetare accesorii, cât şi obligaţii bugetare principale.

În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plătească obligaţiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, să achite obligaţiile curente (cele născute după 31 martie 2020), să depună toate declaraţiile fiscale şi să depună cererea de anulare a acesoriilor până la 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decăderii.

Cu alte cuvinte, la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilul nu trebuie să mai aibă niciun fel de datorie, cu excepţia accesoriilor care se anulează.

Măsura 2 - Anularea dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declaraţie rectificativă, cu scadenţă anterioară datei de 31 martie 2020 inclusiv.

În acest caz, contribuabilii care consideră că sunt erori în sumele declarate iniţial pot depune declaraţie rectificativă prin care să declare obligaţiile suplimentare şi pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligaţiilor declarate suplimentar dacă plătesc aceste obligaţii, precum şi obligaţiile curente (cele născute după 31 martie 2020), depun toate declaraţiile fiscale şi, bineînţeles, depun cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decăderii.

Măsura 3 - Anularea dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, dacă la această dată contribuabilul datorează doar accesorii, iar obligaţiile bugetare principale au fost stinse.

În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plătească obligaţiile curente (cele născute după 31 martie 2020), să depună toate declaraţiile fiscale şi să depună cererea de anulare a acesoriilor până la 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decăderii.

Măsura 4 - Anularea dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a inspecţiei fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

În acest caz, contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă au în derulare o inspecţie fiscală ori o verificare a situaţiei fiscale personale pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligaţiilor stabilite suplimentar de organul de control dacă plăteşte aceste obligaţii până la termenul de plată stabilit în decizia de impunere şi dacă depune cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei, indiferent dacă acest control a fost finalizat până la 15 decembrie 2020 sau ulterior acestei date.

Care este procedura

Concret, se plăteşte obligaţia principală şi se scapă astfel de accesoriile care s-au acumula între timp.

Procedura în dezbatere presupune ca datornicii să îşi exprime intenţia de a beneficia de această Ordonanţă 69 (deci amnistia nu se va aplica automat/din oficiu), începând printr-o notificare făcută orin prin Spaţiul Privat Virtual (SPV), ori depusă la registratura organului fiscal, ori prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Fiscul emite apoi decizia privind obligaţiile de plată accesorii şi certificatul de atestare fiscală. Dacă contribuabilului i se pare că există neconcordanţe între situaţia reală şi ce scrie în acele documente, poate solicita punerea în acord, scrie avocatnet.ro.

Dacă nu există chestiuni de lămurit sau, dacă există, după ce au fost lămurite, Fiscul emite decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii respective, de la acel moment nemaiputându-se efectua executări pentru respectivele creanţe. Acesta este unul dintre avantajele acestei proceduri, de fapt, faptul că, odată anunţă intenţia de a beneficia de acesta şi emis certificatul fiscal, nu se vor mai putea derula executări.

"De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:

a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;

b) nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, după caz", prevede, mai exact, procedura în dezbatere.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite