A demarat faza a doua a proiectului de interconectare energetică Iaşi-Ungheni-Chişinău

0
Publicat:
Ultima actualizare:

În Republica Moldova, la Chişinău, a avut loc astăzi inaugurarea oficială a începerii lucrărilor la proiectul de interconectare Iaşi-Ungheni-Chişinău Faza a II-a. Aceste obiectiv este de interes naţional atât pentru Republica Moldova, cât şi pentru România.

„Proiectul reprezintă dovada concretă a angajamentului prin care România sprijină Republica Moldova în realizarea obiectivului de consolidare a securităţii energetice şi de integrare în piaţa energetică a Uniunii Europene”, transmite Ministerul Economiei.

Cu ocazia acestui eveniment, ministrul Economiei Niculae Bădălău a declarat: „Este şi o dovadă a angajamentului de suflet pe care ni l-am asumat faţă de Republica Moldova. Totodată, este şi o măsură care va aduce rezultate economice pozitive atât pentru România, cât şi pentru Republica Moldova”.

Directorul general al SNTGN Transgaz SA, Ion Sterian, a subliniat faptul că: „Transgaz îşi ia foarte în serios rolul şi angajamentele pe care le are în calitate de jucător regional în sectorul energetic. Avem responsabilitatea angajamentelor pe care România şi compania noastră, şi le-au asumat. Realizarea acestui gazoduct contribuie la modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii energetice existente, sporind eficienţa sectorului energetic al Republicii Moldova şi asigurând un mecanism de dezvoltare durabilă a economiei naţionale şi conectarea cu piaţa energetică europeană. Proiectul reprezintă un câştig în plan geopolitic, urmărind diminuarea dependenţei energetice a Republicii Moldova, prin ruta alternativă pe care o propune, precum şi o contribuţie la consolidarea în general a parcursului pro-european al ţării. Pentru securizarea finanţării proiectului, am semnat în luna ianuarie, la Luxemburg, cu Banca Europeană de Investiţii, contractul de finanţare în valoare de 38 milioane de euro pentru interconectarea Ungheni – Chişinău".

În urmă cu o lună, în data de 14 ianuarie 2019, administratorul Societăţii Vestmoldtransgaz SRL a semnat contractul de achiziţie lucrări cu ofertantul declarat câştigător, Asocierea formată din Societatea ACI Cluj SA (România), Societatea Imsat Service SA (România) şi Societatea Abcony Serv SRL (România), evenimentul marcând etapa de începere a lucrărilor pentru obiectivul investiţional referitor la construcţia gazoductului Ungheni-Chişinău şi implementarea unor măsuri pentru operarea, exploatarea şi întreţinerea conductei de transport gaze naturale Iaşi-Ungheni-Chişinău.

Despre proiectul gazoductului Ungheni-Chişinău şi despre dezvoltarea Sistemului de Transport gaze din Republica Moldova

Realizarea proiectului Ungheni – Chişinău presupune construirea unei conducte de transport gaze naturale cu o lungime de 120 km, trei staţii de predare a gazelor naturale (două în Chişinău şi una în Ungheni, localitatea Semeni) şi dotarea centrului de dispecerizare şi dirijare de la Ghidighici. Reţeaua de transport gaze naturale pe ruta Ungheni – Chişinău reprezintă cea de-a doua etapă a proiectului de interconectare Iaşi – Ungheni – Chişinău.

Prima parte a conductei, corespunzând interconectorului Iaşi-Ungheni, a fost pusă în funcţiune în anul 2014 şi prin ea pot fi transportate anual circa 1,5 miliarde metri cubi de gaze naturale. Extinderea interconectorului de la Ungheni la Chişinău este un obiectiv major pentru sectorul energetic moldovenesc, întrucât conectarea acestuia cu piaţa gazieră din România şi cu cea europeană reprezintă primul pas în vederea reducerii dependentei energetice, prin intermediul diversificării surselor şi a rutelor de aprovizionare cu energie şi, implicit, a consolidării securităţii energetice a ţării.

Diversificarea surselor de aprovizionare se numără printre angajamentele asumate de către Republica Moldova odată cu aderarea la Comunitatea Energetică (în octombrie 2010), aceasta asumându-şi transpunerea eficientă a legislaţiei europene în domeniul energetic, în mod particular cel al gazelor naturale, în vederea integrării pe piaţa energetică europeană. Eforturile privind diversificarea surselor de furnizare a gazelor naturale au sporit odată ce Republica Moldova s-a angajat să transpună Pachetul Energetic III, care prevede accesul nediscriminatoriu al părţii terţe la reţelele de transport al gazelor naturale.

Proiectul “Dezvoltări ale Sistemului Naţional de Transport gaze naturale în zona de Nord-Est a României”, încheiat în luna noiembrie a anului 2018 în parteneriat cu Ministerul Fondurilor Europene, în valoare de 152 de milioane euro (dintre care 46 de milioane euro reprezentând fonduri europene din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare), presupune dezvoltări ale SNT în vederea îmbunătăţirii alimentării cu gaze naturale a acestei regiuni, precum şi creşterea capacităţii de transport în perspectiva oferită de noua conductă de interconectare dintre România şi Republica Moldova.

SNTGN Transgaz SA Mediaş este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale şi asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale privind transportul intern şi internaţional al gazelor naturale şi dispecerizarea gazelor naturale, precum şi cercetarea şi proiectarea în domeniul specific activităţii sale, cu respectarea cerinţelor legislaţiei europene şi naţionale, a standardelor de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă.

Societatea Vestmoldtransgaz SRL este operator tehnic al Sistemului Naţional de Transport gaze naturale din Republica Moldova şi asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei privind transportul şi dispecerizarea gazelor naturale, cu respectarea cerinţelor legislaţiei europene şi celor din Republica Moldova, a standardelor de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite