Spre a vă înlesni şi mai mult comparaţia propusă, vă ofer, astăzi, această pagină cuprinsă în Caietul program al Teatrului din stagiunea 1927-1928.

Iată, astfel, ce personalităţi au stat la temelia celebrei instituţii:

”Primii membrii ai Societăţii Dramatice

Din primul ”Comitet al Theatrelor” au făcut parte: Ion Ghica, G.Sion, V.A.Urechia, C.I.Stăncescu, Petre Grădişteanu, Ed. Wachmann şi Al. Băicoianu.”

Iată, aşadar, personalităţile care prezidau instituţia Teatrului.

Şi acum să-i cunoaştem şi pe ”primii membri ai Societăţii Dramatice”: Eufrosina Popescu, Matei Millo, C. Dimitriad, Maria Flechtenmacher, Maria Vasilescu, Anna Poppescu, Ion Christescu, Ştefan Iulian, Petre Vellescu, Anna Dănescu, Aristiţa Romanescu, Theodora Petraşcu, Irina Poenaru, Ion Panu, M.I. Mateescu, Anetta Florescu, Frossa Sarandi, V. Vasilescu, Maria Constandineasca şi Gr. Manolescu!

Aşadar, în numărul următor, concluziile comparaţiei.