Măsurarea temperaturii a devenit de azi o obligaţie, dar nu se face oricum şi de către oricine

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Mare agitaţie în aceasta frumoasă dimineaţă de 15 mai 2020. Au fost publicate pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne măsurile de prevenire şi control a infecţiilor aplicabile pe durata stării de alertă în cadrul unei anexe la Hotararea CNSSU 24/14.05.2020.

Dacă în ţări europene, precum Belgia, Olanda şi Franţa, măsurarea temperaturii ca indicator al unei posibile infectări cu virusul SARS-Cov-2 este interzisă, în România această practică tocmai a devenit obligaţie legală pentru instituţiile şi autorităţile publice, precum şi operatorii economici publici şi privaţi, altfel spus pentru toţi operatorii care îşi desfăşoară activitatea în incinte închise.

Din punct de vedere al prelucrării datelor cu caracter personal, în România, prelucrarea acestor date de face în regim de legalitate, fiind o obligaţie legală începând de azi. Dar, chiar dacă nu mai avem stresul identificării temeiului legal, această prelucrare trebuie să ţină cont şi să respecte principiile şi obligaţiile impuse de GDPR (principiul confidentialitatii, principiul transparentei, principiul minimalizarii si obligatia protectiei datelor de catre operator prin implementarea măsurilor tehnice si organizatorice adecvate ).

Măsurarea temperaturii angajaţilor

Toţi operatorii care desfăşoară activitate în spaţii închise, pe perioada stării de alertă, au obligaţia conform art. 2 (a) să "asigurare triajul epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi a vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte". Practic, deducem de aici că la intrarea în incintă personal specializat (medic, asitent medical) sau instruit (portar, responsabil numit) va măsura temperatura şi va condiţiona accesul în incintă. Dacă vorbim de "triajul epidemiologic" care va cuprinde şi verificarea altor indicatori decât temperatura, prelucrarea acestor informaţii se va face obligatoriu de către un cadrul medical, respectând confidenţialitatea.

Ca o măsură organizatorică adecvată, recomandăm utilizarea unui tabel nominal care să conţină numele angajatului şi dacă temperatura măsurată este sub 37,3 grade, sa se facă un simplu semn de tip "bifă", fără a nota valoarea măsurată şi să îi fie permis accesul. Această listă ar trebui să fie păstrată într-o mapă închisă, accesul la aceasta fiind restricţionat doar unui grup restrâns de persoane, în mod justificat. La finalul turei personalului specializat sau instruit care desfăşoară aceste măsurători, această listă va fi predată unui responsabil unic cu arhivarea şi păstrată pentru un termen de maxim 30 de zile, fiind pusă la dispoziţia autorităţilor care realizează anchete epidemiologice, dacă este cazul.

Ca o măsură organizatorică adecvată, recomandam utilizarea numărului de marcă în locul numelui şi prenumelui, instituind astfel o metodă de prelucrarea a datelor pseudoanonimizate şi reducând nivelul de risc în cazul unei breşe de securitate prin accesarea datelor de către o persoană neautorizata. 

În cazul în care, temperatura măsurată depăşeşte valoarea de 37,3 grade, personalul specializat sau instruit va interzice accesul angajatului în incintă, va nota în dreptul numelui valoarea măsurată ( eventual se va repeta manevra de măsurare pentru a elimina pe cât posibil erorile de măsurare).

Cea mai mare provocare este modul în care se pot realiza aceste măsurători în condiţii de confidenţialitate, asigurând astfel şi dreptul la intimitate. Fiind o obligaţie legală, operatorul va putea efectua triajul epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi fără a asigura dreptul al intimitate, dacă se face dovada că acest lucru este imposibil de realizat. În cazul în care măsurarea temperaturii se face prin metode automatizate, nu prin utilizarea termometrelor contactless, se va face o informare prealabila a persoanelor vizate prin afisarea pictogramelor standard, termenul de stocare este de maxim 30 de zile, accesul la înregistrări fiind limitat la persoanele special împuternicite de operator.

Măsurarea temperaturii vizitatorilor

Conform art. 2(a) obligaţiile operatorilor care desfăşoară activitate în spaţii închise, pe perioada stării de alertă, de a"asigurara triajul epidemiologic constând în controlul temperaturii" se aplică şi vizitatorilor. În cazul lor, există un registru în care portarul completează datele de identificare şi persoana vizitată. Recomandăm să nu fie schimbat scopul acestui registru prin completarea temperaturii. În schimb, se va utiliza un tabel nominal distinct care să conţină numele vizitatorului şi dacă temperatura măsurată este sub 37,3 grade sa va face un simplu semn de tip "bifă", fără a se nota valoarea măsurată şi să îi va fi permis accesul în incintă. Şi în cazul acestei liste, ar trebui să fie păstrată în mod obligatoriu într-o mapă închisă, accesul la aceasta fiind restricţionat doar unui grup restrâns de persoane, în mod justificat. La finalul turei personalului specializat sau instruit care desfăşoară aceste măsurători, această listă va fi predată unui responsabil unic cu arhivarea şi păstrată pentru un termen de maxim 30 de zile. În cazul în care măsurarea temperaturii se face prin metode automatizate, nu prin utilizarea termometrelor contactless, termenul de stocare este de asemenea de maxim 30 de zile, accesul la înregistrări fiind limitat la persoanele special împuternicite de operator.

În cazul în care, temperatura măsurată depăşeşte valoarea de 37,3 grade, personalul specializat sau instruit va interzice accesul vizitatorului  în incintă astfel că nu mai este necesară înregistrarea numelui sau a oricărei alte informaţii în registrul de vizitatori sau in tabelul nominal privind verificarea temperaturii. 

Măsurarea temperaturii clieţilor

În cazul acestor persoane se aplică Art. 3 conform căruia instituţiile publice şi operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor sunt obligate să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,30C. Observăm că în acest caz nu se face referite la "triaj epidemiologic" astfel că măsurarea temperaturii este folosită ca un sistem de alertare şi recomandăm să nu înregistraţi sub nici o formă valoarea temperaturii. Aceste măsurători se vor face la intrarea în incintă, fiind condiţionat accesul de o valoare mai mică decăt 37,3 grade. În cazul în care temperatura depăşeşte această valoare, operatorul are posibilitatea de a înregistra zilnic anonimizat numarul persoanelor cărora le-a fost refuzat accesul, ca o dovadă a responsabilităţii faţă de măsurile publicate de autorităţi. În cazul în care măsurarea temperaturii se face prin metode automatizate, nu prin utilizarea termometrelor contactless, se va face o informare prealabila a persoanelor vizate prin afisarea pictogramelor standard, termenul de stocare este de maxim 30 de zile, accesul la înregistrări fiind limitat la persoanele special împuternicite de operator.

Totuşi, ţinând cont că aceste măsurători se vor face la intrarea în incintă cel mai probabil cu un termometru contactless, credem că va fi aproape imposibilă, în acest caz, asigurarea confidenţialităţii şi a dreptului la intimitate. Vom asista probabil cum clienţii vor sta la rând şi personalul desemnat de operator va face aceste măsurători, având în vedere obligaţia legală, fără a asigura confidenţialitatea.

Concluzii

Operatorii nu au obligaţia de a anunţa autorităţile privind identitatea persoanelor a căror temperatură măsurată la intrarea încintă depăşeşte valoarea de 37,3 grade, astfel că, în cazul angajaţilor, considerăm suficientă arhivarea pentru un termen de maxim 30 de zile a înregistrărilor, fie că se fac pe suport de hârtie, electronic sau suprapuse peste imaginile video.

În cazul vizitatorilor şi a clienţilor, nu există obligaţia identificării persoanelor cărora nu li se permite accesul în incintă în urma unei măsurători a temperaturii care depăşeşte 37,3 grade. În cazul vizitatorilor cu valoarea măsurată sub 37,3 grade, va fi identificată persoana conform procedurii de acces vechi, ţinându-se o evidenţă distinctă a acestor măsurători, fără a înregistra valoarea temperaturii.

În cazul clienţilor, aceştia nu vor fi identificaţi şi înregistraţi în lipsa unei obligaţii legale sau a unui interes legitim dovedit.

Operatorii vor avea o procedură scrisă actualizată privind accesul în incintă după data de 15 mai 2020, persoanele care vor realiza aceste măsurători fiind instruite în mod special privind protecţia acestor informaţii din punct de vedere tehnic şi organizatoric.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite