LICEU. Mistificare curriculară cu premeditare, în formă continuată

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Tabelele în vigoare au 28-29 ore pe săptămână. Tabelele noi sar la 31. O cohortă are 170000 elevi, din care cam jumătate aleg filiera teoretică. 85000 ori 4 ani de liceu egal 340000 elevi. Deîmpărţit la 25 elevi în clasă egal 13600 clase. Deci, 13600-27200 ore în plus. Deîmpărţite la o medie de 18 ore / normă egal 750-1500 norme didactice noi. Ex-sindicalistul Liviu Pop tocmai a cumpărat pace sindicală, cu preţul elevilor. Tare!... Cinic!...

Aici găsiţi planurile-cadru în vigoare pentru clasele IX-X, astfel:

·         clasele IX-X, teoretic REAL (p. 1)

·         clasele IX-X, teoretic UMANIST (p. 2)

Iar aici găsiţi planurile-cadru în vigoare pentru clasele XI-XII, astfel:

·         clasele XI-XII, teoretic REAL – mate-info (p. 1)

·         clasele XI-XII, teoretic REAL – ştiinţe ale naturii (p. 2)

·         clasele XI-XII, teoretic UMANIST – filologie (p. 3)

·         clasele XI-XII, teoretic UMANIST – ştiinţe sociale (p. 4)

Că făcăturile de tabele pe numele lor de lemn planuri-cadru pentru liceu teoretic, aflate în dezbatere publică, pe care le găsiţi aici, n-au nici în clin, nici în mânecă, neam, cu binele elevilor, sare în ochi de la o poştă. Paradigma de proiectare este fix sindicalistă, centrată exclusiv pe conservarea (sau creşterea) numărului de norme didactice ale profesorilor. Pentru început, număraţi disciplinele din trunchiul comun şi veţi obţine 14. Punct.

Ca să nu lungesc argumentul, reproduc remarcile răposatului acad. Solomon Marcus de acum doi-trei ani, în care vă invit să înlocuiţi gimnaziu cu liceu şi restul iese la fix:

9 decembrie 2015:

Suntem invitaţi să evaluăm programe de gimnaziu LICEU, de fapt nişte caricaturi de programe, reduse la combinaţii de posibile repartizări de ore. Sursa acestor programe este aceeaşi care anterior a produs ceva similar pentru şcoala primară/gimnaziu [...]. În acea fază, nimeni nu ne-a întrebat, nu ne-a chemat, am fost puşi în faţa unui fapt împlinit.“

Şi, încă, pe 4 ianuarie 2016, la fel de ucigător, la fel de fără echivoc:

S-a pierdut şi se pierde timpul cu o treabă de o utilitate îndoielnică, număr de ore pentru diverse materii, ignorându-se faptul că aceste materii s-au amestecat în ultimii 50 de ani într-un asemenea grad, încât nu ştim unde sunt frontierele dintre ele. Cultura nu se mai organizează acum pe discipline, pe arii curriculare, ci pe probleme şi pe paradigme. SĂ NE INTRE BINE ÎN CAP ACEST LUCRU!“

Şi iată câteva concluzii de fond, rezultate din analiza comparată a planurilor în vigoare şi a celor nou propuse:

 • Religia rămâne înfiptă adânc în trunchiul comun în toate tabelele, de la a IX-a la a XII-a, consfinţind şi consolidând în veci baza de putere a cultului religios majoritar din România
 • Limba şi literatura română, şi, respectiv Matematica rămân neatinse
 • Ariile curriculare Om şi societate, Arte, Tehnologii suferă corecţiile de ore cele mai semnificative
 • În fapt, există deficite şi surplusuri acute de profesori, la diverse discipline, drept pentru care tabelele citate scot şi introduc ore în/din TC-CD pe cale de consecinţă, în fiecare arie curriculară; găsiţi  dumneavoastră disciplinele cu pricina
 • Numărul de ore este inegal repartizat pe arii curriculare, cu dezechilibre nefaste puternice
 • Numărul de discipline obligatorii continuă să fie inadecvat de mare – cel puţin 14; mai mult, numărul de ore pe săptămână a crescut la 31, de la 28-29 în actualele planuri în vigoare.

Pe scurt: ore mutate iar şi iar şi iar, de la soare la răcoare şi de la răcoare la soare, din raţiuni de politici de resurse umane revolute, nicidecum din raţiuni de proiectare centrate pe nevoile reale al elevilor.

Şi acum, urmăriţi, pas cu pas, linia de proiectare reală a nefericitelor tabele. 

 • Planurile-cadru în vigoare prevăd 28-29 ore pe săptămână / clasă.
 • Noile tabele sar la 31 de ore.
 • Deci, 1-2 ore în plus / clasă de liceu.
 • O cohortă are 170000 elevi / an, din care aproximativ jumătate, deci 85000, parcurg filiera teoretică. O sursă de date, aici
 • 85000 ori 4 ani de liceu egal 340000 elevi
 • 340000 de elevi împărţiţi la 25 elevi în clasă egal 13600 de clase; adică, între 13600 şi 27200 de ore în plus
 • 13600 sau 27200 deîmpărţite la 18 ore / normă medie sunt echivalente cu 800-1600 norme didactice suplimentare, dintr-un foc.

Ex-sindicalistul Liviu Pop tocmai a cumpărat pace sindicală electorală la greu, cu preţul elevilor, cu concursul descalificant profesional al directorului IŞE, Ciprian Fartuşnic. Beneficiari direcţi: cohortele votante ale preşedinţilor Marius Nistor, FSE-SH, şi Simion Hăncescu, FSLI. Q.E.D.!

Tare!... CINIC!...

Domnule prim-ministru Mihai Tudose, în acest moment sunteţi părtaş direct la încă o rundă de dezastru preuniversitar liceal, girând cu portofoliul dumneavoastră prim-ministerial a treia farsă din ciclul rinocerilor României educaţionale de lemn, după farsa din 2013 / învăţământ primar, şi cea din 2016 / gimnaziu.

Domnule Preşedinte Klaus Iohannis, primind la masa României Educate personajele denunţate mai sus pentru ceea ce tocmai au făcut cu aceste planuri-cadru pentru liceu, aveţi o foarte gravă problemă de legitimitate în faţa oamenilor şcolii profesionişti adevăraţi şi integri în mod autentic. Aşa, "ca între bărbaţi", vă notific formal mistificarea curriculară cu premeditare în formă continuată pe numele său planuri-cadru pentru liceu, sezonul 2018. Iar cine zice că ele sunt bune şi de secol XXI, nu a fost niciodată inspector şcolar general. 

Şi, ca lucrurile să fie şi mai evidente, iar diferenţa dintre curaj autentic perfect posibil şi laşitate cinică impardonabilă să fie şi mai grotească, notific opiniei publice de la noi recenta decizie politică spectaculoasă a fraţilor de peste Prut de a da lumină verde transformării curriculare autentice, adică schimbării reale a paradigmei Educaţiei. Într-un exerciţiu real de leadership educaţional, coordonat de doamna ministru Monica Babuc, echipa Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova a luat act de rezultatele excelente ale pilotării unui model curricular de secol XXI la Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (felicitări, dragilor, pentru curajul vostru vizionar şi pentru perseverenţa cu care aţi luptat pentru adevăr!...) , iniţiat în mandatul echipei Maia Sandu-Liliana Nicolaescu-Onofrei, şi, pe această bază, a aprobat Conceptul de dezvoltare a Curriculumului Naţional din învăţământul primar, gimnazial şi liceal. Iată detaliile de fond:

 • Reducerea numărului de ore de liceu de la 31 la 28
 • Reducerea numărului de discipline de liceu până la 6 obligatorii, celelalte (3) fiind opţionale, ca elevii să îşi poată continua studiile în baza profilului ales
 • Includerea în Planul de învăţământ a compartimentului Extensii curriculare, ce prevăd studierea la un nivel avansat a disciplinelor de profil
 • Reconceptualizarea statutului (rolului şi funcţiilor) disciplinelor opţionale şi mărirea cotei acestora în planurile de învăţământ, pentru diversificarea ofertelor educaţionale şi asigurarea la maximum a intereselor şi oportunităţilor elevilor, determinând traseul individual de formare.

CINSTE lor!

RUŞINE nouă!

Stimaţi părinţi, cu aceste tabele copiii pe care îi trimiteţi la şcoală vor continua să devină analfabeţi funcţional, pentru că ne vom preface în continuare că facem şcoală spre binele lor.

Stimaţi profesori, cu aceste tabele pe frontul dumneavoastră va fi linişte. O linişte bazată pe norme didactice şi pe mediocritate garantate. 

Acum, rinocerii MEN, IŞE, FSE-SH, FSLI apasă cinic butoanele propriilor interese ineptocrat-sindicalist-electorale. Pentru voturi, adică.

Cu preţul unei noi generaţii de liceeni, sacrificate fără ruşine.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite