1 DECEMBRIE - O altă sărbătoare naţională a Monarhiei Constituţionale Româneşti

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
TRĂIASCĂ REGELE! TRĂIASCĂ REGATUL ROMÂNIEI!
TRĂIASCĂ REGELE! TRĂIASCĂ REGATUL ROMÂNIEI!

O Republică falimentară, batjocorită şi răstignită între interesele meschine ale unei clase politice trădătoare şi calculul rece, cinic al marilor puteri planetare, sărbătoreşte chinuit şi festivist ceva ce nu-i aparţine - Ziua Marii Uniri Naţionale şi Statale, moştenire lăsată nouă de Casa Regală a României şi Monarhia Constituţională Românească.

Ziua Naţională a României reale este 10 Mai - Ziua Regalităţii Româneşti. Nu voi insista pe acest adevăr, confirmat de Istorie cu probe şi argumente de netăgăduit. Voi mărturisi, însă, la ceas de sfântă sărbătoare, despre loialitatea şi jertfa Regalităţii Româneşti pentru prosperitatea şi demnitatea Românilor, ca necesară mărturie în calea tinerilor noştri, al căror suflet este otrăvit de minciunile unui sistem necreştin şi anti-românesc ce ne distruge Neamul şi Statul începând din ziua nefastă a proclamării prin forţa tancurilor lui Stalin, a Republicii Populare Române - bunica criminală a Republicii în care avem astăzi nefericirea să trăim.

Regii României şi Monarhia Constituţională au făurit România modernă şi europeană. Regii României şi Monarhia Constituţională ne-au dăruit Independenţa de Stat, modernizarea societăţii româneşti, prima Constituţie modernă, primele instituţii de stat europene şi civilizatoare. Regalitatea Românească ne-a lăsat moştenire un Stat Naţional şi Unitar care cuprindea în graniţele sale pe aproape toţi românii trăitori în spaţiul est-european şi balcanic. Monarhia Constituţională a sprijinit pe deplin Biserica Ortodoxă Română în demersul înfiinţării Patriarhiei Române, ca o încununare spirituală a unităţii naţionale şi statale. La mijlocul secolului XX, Casa Regală a României, după rătăcirile şi trădările comise de Regele Carol II, singurul nevrednic membru al Regalităţii Româneşti, a luptat împotriva demonului comunist, prin eforturile şi curajul Majestăţii Sale Regele Mihai I al României. Lupta Majestăţii Sale Regele împotriva instaurării dictaturii staliniste a eşuat însă, în ciuda curajului Regelui şi a elitelor româneşti care s-au ridicat împotriva comunismului, prin trădarea cinică, ruşinoasă şi sângeroasă comisă de statele democratice occidentale, cu precădere de Wiston Churchill, cel care a împărţit Europa de Est cu Stalin, pe un petic de hârtie.

Ce a oferit însă Republica acestui neam oropsit?

Republica înseamnă crimele odioase comise în Gulagul Românesc, în vremea R.P.R., miile de elevi, studenţi, ţărani, muncitori, preoţi, ofiţeri, scriitori, profesori, ingineri, întreprinzători, oamenii de elită ai societăţii româneşti asasinaţi în închisorile şi lagărele de exterminare ale dictaturii comuniste.

Republica înseamnă otrăvirea sufletului românesc cu un derizoriu confort - obţinut din bani împrumutaţi de la FMI şi cu mari suferinţe achitaţi - oferit românilor de dictatorul Ceuşescu, ca dar otrăvit în anii 70, o stare de fals bine care a eşuat în cumplita sărăcie, îndobitocire şi închinare la cei doi idoli, Tovarăşul şi Tovarăşa, de la sfârşitul dictaturii ceauşiste.

Republica înseamnă crimele comise în Decembrie 1989, crime pe care trădătorii din umbra sistemului le-au pus sub lacăt, declarând închis Dosarul Revoluţiei. Prunci, copii, elevi, studenţi, militari, muncitori, ţărani, mii de români ucişi în Decembrie 1989 nu vor primi din partea Republicii nici măcar relativa dreptate omenească, prin condamnarea asasinilor care au tras în noi, în acele zile cumplite.

Republica înseamnă corupţia imensă, şocantă şi nemaiîntâlnită în Istoria României care aproape a distrus Statul Român în anii falsei democraţii post-decembriste. Miliarde de euro dispărute în buzunarele unor analfabeţi, unor desfrânate, ale unor impostori care s-au cocoţat în spinarea acestui Neam şi-l batjocoresc ca pe un sclav legat în lanţuri.

Republica înseamnă rânjetul cinic de derbedeu venit din fundătura celei mai murdare mahalale şi ajuns stăpân al Ţării, politicianul român post-decembrist corupt a cărui minte poartă în sine un singur gând: să fur, să fur şi iarăşi, să fur din banii voştri pentru tihna mea!

Republica înseamnă milioane de români siliţi să plece în exil, printre străini, fugind din calea sărăciei şi corupţiei din ţara unde s-au născut. Republica înseamnă zecile de mii de tineri şomeri, fără un loc de muncă, fără vreo speranţă de viitor.

Republica post-decembristă românească este demonul care îşi urmează menirea hotărâtă de bunica asasină R.P.R. şi de mama desfârnată R.S.R.

Aceasta este Republica...

De aceea, la ceas de sărbătoare sfântă, noi spunem iarăşi, cu curaj şi onoare: TRĂIASCĂ REGELE! TRĂIASCĂ REGATUL ROMÂNIEI!

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite