UPDATE Consiliul local Alba Iulia a majorat impozitele pe clădirile şi terenurile persoanelor fizice

UPDATE Consiliul local Alba Iulia a majorat impozitele pe clădirile şi terenurile persoanelor fizice

Sediul Primăriei şi al Consiliului local Alba Iulia. Foto Adevărul

Consilierii locali din Alba Iulia au aprobat propunerea primăriei privind majorarea impozitelor şi taxelor locale care vor fi plătite de contribuabilii persaone fizice în anul 2013. Decizia a fost luată în şedinţa de consiliu desfăşurată luni, 7 ianuarie 2013.

UPDATE: Consiliul local Alba Iulia a decis în şedinţa de luni să majoreze şi impozitele plătite de persoanele fiizice. Singurele bunuri pentru care nu se aplică majorarea sunt maşinile.

 

Impozitul pe clădiri
 
Persoanele fizice vor plăti un impozit mai mare pe clădiri, prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii, care se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea. Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri majorat după cum urmează:
- cu 65% pentru prima clădire în afara cei de la adresa de domiciliu
- cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu
- cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.
 
Impozitul pe teren
 
Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul localităţii şi zona sau categoria de folosinţă a terenului. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în anexa proiectului de hotărâre astfel:
- 7,553 de lei pe hectar pentru zona A
- 5,269 lei pe hectar în zona B
-3,335 de lei pe hectar în zona C
-1,763 de lei pe hectar în zona D
În ceea ce priveşte taxele aplicabile în 2013 pentru remorci, semiremorci şi rulote, impozitul va fi de: 9 lei, cu masa până la 1 tonă inclusiv, 34 de lei – cu masa peste o tonă dar nu mai mult de 3 tone, 52 de lei pentru vehiculele care au masa peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone şi 64 de lei pentru cele peste 5 tone.
 

Consilierii locali din Alba Iulia au aprobat propunerea primăriei privind majorarea impozitelor şi taxelor locale care vor fi plătite de contribuabilii persaone fizice în anul 2013. Decizia a fost luată în şedinţa de consiliu desfăşurată luni, 7 ianuarie 2013.

Având în vedere că în ultimii trei ani impozitul şi taxa pe clădirile deţinute de persoane juridice care au efectuat reevaluarea clădirilor a fost de 1% şi deoarece impozitul în cote procentuale nu se indexează, propunem ca, începând din 1.01.2013, impozitele şi taxele să revină la 1,5%”, au susţinut reprezentanţii Primăriei în proiectul de hotărâre adoptat în luna decembrie

„Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice care au efectuat reevaluarea clădirilor în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă se calculează prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de inventar rezultate în urma reevaluării şi înregistrate în contabilitate”, se afirmă în hotărârea adoptată de consilierii locali.
 
Modificarea modului de calcul la impozitele pe vehicule înregistrate este susţinută prin prevederile Legii 209/13.11.2012, de modificarea Codului fiscal. „Începând cu 1.01.2013, impozitul se calculează ca şi la mijloacele de transport (vehicul) înmatriculate, respectiv în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma cuprinsă astfel:
-          vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai mică de 4.800 cmc: 3 lei pe an
-          vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai mare de 4.800 cmc: 6 lei pe an
-          vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată: 100 lei pe an”. 
 
De exemplu, în cazul unui tractor U650 înmatriculat, impozitul este de 432 lei, iar pentru cel înregistrat – 144 lei. Hotărârea a a stabilit şi taxa pentru divorţ la valoarea de 500 de lei pentru divorţurile pronunţate prin acordul soţilor la Serviciul public comunitar pentru evidenţa persoanelor.

 

citeste totul despre: