Zeci de absenţi şi un eliminat, la proba la alegere a examenului naţional de Bacalaureat, în judeţul Dâmboviţa

0
0
bacalaureat Portal invatamant

La Proba E)c) a examenului naţional de Bacalaureat, din sesiunea iunie-iulie 2021 au fost prezenţi, în judeţul Dâmboviţa, 2.785 candidaţi (96.66% din totalul de 2.881 candidaţi înscrişi la această probă): 1.731 la matematică  şi 1.054 la istorie.

Potrivit ISJ Dâmboviţa, au fost absenţi 95 candidaţi. Pentru fraudă a fost eliminat un candidat, din centrul de examen Liceul Teoretic ”I. C. Vissarion” Titu (utilizarea telefonului). Acesta nu va mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Candidaţii mai au de susţinut Proba E)d - proba la alegere a profilului şi a specializării, miercuri, 30 iunie 2021. 

Primele rezultate vor fi afişate în data de 5 iulie, până la ora 12:00.

Contestaţiile pot fi depuse/transmise în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situaţie, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

În conformitate cu prevederile art. 5 şi ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD/GDPR), afişarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui şi a prenumelui candidatului.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

•recunoaşterea/echivalarea/susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

•susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;

•obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise.

Târgovişte


Ultimele știri
Cele mai citite