Peste 4.000 de locuri pentru viitorii studenţi, la ULBS. Înscrierea candidaţilor se poate face şi online

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cifra de şcolarizare propusă de reprezentanţii Universităţii Lucian Blaga include aproape 2.000 de locuri bugetate şi peste 2.000 de locuri cu taxă. Candidaţii se pot înscrie la admitere şi online.

La Facultatea de Drept studenţii viitorii studenţi pot alege dintre mai multe specializări, respectiv Drept, Administraţie Publică, Poliţie Locală şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. Admiterea se face în funcţie de specializare fie exclusiv pe bază de dosar fie trecând printr-o serie de probe eliminatorii, şi apoi pe baza examenului de bacalaureat. Sunt propuse în total 160 de locuri fără taxă şi 375 cu taxă, iar perioada de înscriere pentru sesiunea din vară este 15-20 iulie. 

La Facultatea de Inginerie sunt disponibile în total 17 specializări, printre care Calculatoare, Robotică sau Ingineria sistemelor multimedia. Cea mai mare parte dintre ele au admitere pe bază de dosar, cu media de la examenul de bacalaureat, iar câteva au probă scrisă, care contează în proporţie de 80 la sută la admitere, plus 20 la sută media examenului de bacalaureat. Sunt propuse 455 de locuri fără taxă şi 615 locuri cu taxă, iar înscrierile pentru admiterea din vară se fac între 15 şi 20 iulie. 

La Facultatea de Litere şi Arte pe viitorii specializări îi aşteaptă 12 specializări, printre care Limba şi Literartura Chineză-Limba şi Literatura Engleză, Studii Americane sau Actorie. Cu excepţia celei din urmă, cu probe eliminatorii şi probă de aptitudini, la celelalte admiterea se face pe bază de dosar. Sunt propuse 204 locuri fără taxă şi 112 cu taxă, iar perioada de înscriere este 9-17 iulie. 

La Facultatea de Medicină la specializările Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie se dă examen de admitere iar la Asistenţă Medicală Generală şi Tehnică Dentară e concurs de dosare, pe baza mediei de la Bacalaureat. Sunt propuse 120 de locuri fără taxă şi 185 cu taxă iar înscrierile se fac între 16 şi 20 iulie. 

La Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului sunt şase specializări printre care Ingineria produselor alimentare, Biotehnologii pentru industrai alimentară sau Montanologie iar admiterea se face exclusive pe bază de dosare. Sunt propuse 179 de locuri bugetate şi 311 cu taxă, iar înscrierile se fac între 15 şi 20 iulie. 

La Facultatea deŞtiinţe Socio-Umane sunt în acest an 13 specializări printre care Istorie, Psihologie, Jurnalism sau Ştiinţe Politice. Cu excepţia specializării Conservare-Restaurare, unde se dă admitere şi media de la bacalaureat contează doar în proporţie de 20 la sută, la celelalte specializări admiterea se face exclusive pe bază de dosare. Sunt propuse 330 delocuri fără taxă şi 216 fără taxă, iar înscrierile se fac între 15 şi 23 iulie. 

La Facultatea de Ştiinţe Economice sunt în acest an 6 specializări printre care Management, Contabilitate şi informatică de gestiune sau Finanţe-Bănci, iar admiterea se face exclusive prin concurs de dosare. Sunt propuse 212 locuri fără taxă şi 173 de locuri cu taxă, iar înscrierile se fac între 15 şi 20 iulie. 

Facultatea de Ştiinţe îşi aşteaptă viitorii studenţi cu 5 specializări, printre care Informatică, Ecologie şi protecţia mediului sauEducaţie Fizică şi sportivă, iar admiterea se face pe bază de dosar cu excepţia celei din urmă secţii unde candidaţii au probe practice iar media examenului de bacalaureat contează în proporţie de 20 la sută. Sunt propuse 214 locuri fără taxă şi 86 cu taxă iar înscrierile se fac între 15 şi 20 iulie. 

La Facultatea de Teologie sunt 2 specializări, 115 locuri fără taxă şi 120 cu taxă şi se dă examen de admitere. Înscrierile se fac între 15 şi 22 iulie.    

Taxele de admitere variază între 150 şi 250 de lei. Taxele de şcolarizare pornesc de la 1950 de lei pe an, la anumite specializări din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, şi pot ajunge la 5.500 de lei în cadrul unor specializări de la Medicină   sau la 10.000 de lei pe an la teatru şi artele spectacolului.

Înscriere online

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se poate face şi online, la adresa: http://admitere.ulbsibiu.ro. Potrivit metodologiei de admitere, în acest caz solicitanţii îşi vor pregăti toate documentele personale necesare întocmirii dosarelor de concurs, cu excepţia fişelor de înscriere.

Accesând pagina web special destinată admiterii, candidaţii vor completa pe proprie răspundere (în baza documentelor personale), fişele de înscriere online, cu toate informaţiile solicitate, inclusiv cele referitoare la dovezile achitării taxelor de înscriere la concursul de admitere, pe numele candidaţilor (cu menţionarea programelor/domeniilor de studii şi facultăţilor la care aceştia candidează). De asemenea, vor completa şi chestionarul online necesar pentru realizarea studiului privind caracteristicile candidaţilor la admiterea în anul universitar 2013-2014. 

După completarea integrală a fişelor de înscriere online acestea devin disponibile candidaţilor şi comisiilor de admitere, sub formă de document imprimabil (în format pdf, de exemplu).

Candidaţii care s-au înscris online la concursul de admitere trebuie să participle la toate probele de concurs prevăzute, de la caz la caz, pentru programele de studii la care concurează. Participarea la concurs se face pe baza actului de identitate şi a fişei de înscriere online (care ţine locul legitimaţiei de concurs).

Candidaţii înscrişi online vor prezenta dosarele de concurs Comisiilor de admitere ale facultăţilor la care candidează doar în cazul în care sunt declaraţi admişi sau dacă sunt pe listele de aşteptare, în perioadele de confirmare a ocupării locurilor (conform calendarelor concursurilor de admitere la care au candidat). Dosarele vor conţine toate documentele necesare, fără excepţie. Dacă candidaţii vor să confirme locuri finanţate de la buget (fără taxă) dosarele vor conţine originalele diplomelor de absolvire specificate de regulamentele/metodologiile de admitere, în funcţie de situaţie. 

Dosarele de concurs întocmite de candidaţii înscrişi online vor fi verificate (la confirmarea ocupării locurilor) de persoanele desemnate în acest scop de Comisiile de admitere ale facultăţilor. Dacă informaţiile din acestea coincid cu cele declarate în fişele de înscriere online atunci candidaţii pot confirma ocuparea locurilor pentru care au concurat (sau pot rămâne în aşteptare). În caz contrar, se consideră că s-a comis fraudă şi candidaţii în cauză vor fi eliminaţi din concurs.

Comisiile de admitere ale facultăţilor afişează zilnic situaţia numerică a înscrierilor, la sediile facultăţilor şi pe paginile web proprii.

SibiuPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite