Admiterea la Universitatea „Dunărea de Jos”, în linie dreaptă. La Medicină, cele mai multe locuri

0
0
Universitatea din Galaţi, sursa: Arhiva
Universitatea din Galaţi, sursa: Arhiva

Peste 1.500 de locuri bugetate la licenţă sunt disponibile pentru Admiterea 2022 la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Cele mai multe locuri bugetate merg, ca în fiecare an, la Facultatea de Medicină şi Farmacie.

Nu mai puţin de 1.520 de locuri bugetate la licenţă sunt disponibile pentru Admiterea 2022 la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Cele mai multe locuri bugetate merg către Facultatea de Medicină şi Farmacie (263). 

Urmează, în ordinea descrescătoare: Facultatea de Economia şi Administrarea Afacerilor (217), Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică (190), Facultatea de Inginerie (150), Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila (103), Educaţie Fizică şi Sport (100) şi Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie (100).

Facultatea Transfrontalieră dispune de 275 de locuri la buget cu bursă, dedicate românilor de pretutindeni. Facultatea de Arhitectură Navală, unică în ţară, are pregătite, anul acesta, 60 de locuri la buget, iar Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor va avea la admiterea din vară, 64 de locuri bugetate. Mai puţin de 100 de locuri bugetate sunt la Litere (93), Ştiinţe şi Mediu (60), Drept (90) şi Arte (30). 

 Şi pentru admiterea de anul acesta au fost prevăzute locuri speciale destinate absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială, celor din mediul rural, dar şi celor care au absolvit o facultate la UDJG şi doresc să o urmeze pe a doua.

Calendarul admiterii

Prima etapă a Admiterii este de înscriere a candidaţilor, online sau fizic, în intervalul 4-16 iulie 2022. 

Pentru Facultăţile: Educaţie Fizică şi Sport/ Arte/ Istorie, Filosofie şi Teologie (domeniile Teologie, Arte vizuale), la care se susţin probe de aptititudini, calendarul din Etapa I este următorul: 4-15 iulie înscrieri online şi la centrele special amenajate, 16-17 iulie probe eliminatorii şi de concurs. 

Candidaţii declaraţi „admişi” trebuie să depună diploma de bacalaureat în original, până la data de 22 iulie 2022. După această dată, începe Etapa a II-a a Admiterii din vară.

Facultatea de Medicină şi Farmacie are un calendar de admitere propriu: 11-22 iulie - înscrieri online şi la centrele special amenajate, 24-25 iulie - probe de concurs, 25-26 iulie - afişarea rezultatelor din Etapa I şi rezolvarea eventualelor contestaţii, 26-31 iulie – depunerea diplomelor de bacalaureat în original (termen final de depunere diplome - 31 iulie, ora 1200).

Şi Facultatea Transfrontalieră are un calendar propriu de admitere: 20-26 iulie - înscrieri online şi la centrele special amenajate, 25-26 iulie - probe eliminatorii şi de concurs la programele de studii care presupun acest lucru, 27-28 iulie afişarea rezultatelor din Etapa I şi rezolvarea contestaţiilor, 28-31 iulie depunerea diplomelor de bacalaureat în original (termen final de depunere diplome 31 iulie, ora 1200).

La aproape toate facultăţile, admiterea se face pe bază de dosar, ponderea mediei de bacalaureat oscilând între 50 şi 100%, în funcţie de specificul fiecăreia. Examen se organizează doar la Facultatea de Medicină şi Farmacie, în zilele de 24 şi 25 iulie.

Pot fi admişi în învăţământul superior la studii universitare de licenţă, fără concurs de admitere, olimpicii cu performante recunoscute la concursurile internaţionale şi absolvenţii de liceu care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare, concursuri artistice sau sportive la nivel naţional sau internaţional.

Atât în perioada înscrierii, cât şi pe durata probelor de concurs, candidaţii se pot caza în Căminul studenţesc A din Complexul „Al. I. Cuza” - Strada Domnească nr. 115.  

Facilităţi la admitere

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licenţă şi de masterat: orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii cadrelor didactice din instituţiile aparţinând Ministerului Educaţiei şi care au vârsta de până la 26 ani; cadrele didactice active. 

De asemenea, copiii personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic aflat în activitate sau pensionat, precum şi copiii orfani de unul sau de ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ şi care au vârsta de până la 26 ani sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

Candidaţii la admiterea din 2022, ai căror părinţi sunt absolvenţi ai Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, beneficiază de o reducere de 50 de lei la plata taxei de înscriere, pentru un singur dosar de concurs. Aceştia trebuie să prezinte, la înscriere, o copie după diploma de absolvire a părintelui. 

Absolvenţii UDJG, care se înscriu la al doilea program de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă, beneficiază de o reducere de 50% din taxa de şcolarizare pe întreaga perioadă a studiilor, în limita a maximum 10% din numărul candidaţilor admişi pe facultate. 

Vă recomandăm să mai citiţi:

Universitatea Stanford: Un medic gălăţean, printre cei mai influenţi oameni de ştiinţă din lume

Doctorand din Galaţi, ales între cei 200+  români extraordinari. A participat la programe educaţionale, de cercetare şi voluntariat în 28 de ţări, pe 5 continente

Mai multe - Galaţi

Ultimele știri

adevarul de weekend jpeg anunt adevarul jpeg

Cele mai citite