SRI, MAI şi MApN caută tineri pentru angajare. Vezi cum poţi ajunge ofiţer sub acoperire

0
Publicat:
Ultima actualizare:
SRI, MAI şi  MApN au început înscrierile în instituţiile de învăţământ Foto Arhiva
SRI, MAI şi  MApN au început înscrierile în instituţiile de învăţământ Foto Arhiva

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii, au început înscrierile în instituţiile de învăţământ.

Candidaţii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, iar recrturarea se face în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj. SRI, MAI şi MApN scoate la concurs aproximativ 1000 de locuri. „Este un examen greu, dar merită să încerc. Vreau să lucrez la SRI. Este un vis al meu din adolescenţă. De trei ani mă pregătesc şi cu siguranţă voi reuşi să obţin unul din posturile scoase la concurs”, a spus Marian Cristea.     

Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti scoate la concurs:

 Specializarea „Drept” - 40 de locuri

Specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică”

- arma poliţie : 255 de locuri şi 15  locuri pentru minorităţi (7 locuri pentru rromi, 5 locuri pentru maghiari şi 3 pentru alte minorităţi)

Şcoala de Agenţi de Poliţie „ Vasile Lascăr” Câmpina are  500 de locuri ( 10 locuri pentru rromi, 5 locuri pentru alte minorităţi )

Şcoala de Agenţi de  poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca  scoate la concurs – 125 de locuri (3 locuri pentru rromi, 2 locuri pentru alte minorităţi)

Sunt locuri disponibile şi la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N.:

Învăţământ superior – studii universitare de licenţă:

- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” - Sibiu - 33 de locuri

- Academia Tehnică Militară - 18 de locuri;

- Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” - 10 locuri

- Învăţământ postliceal (maiştri militari):

- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”- Piteşti - 17 de locuri

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. se realizează de către Serviciul de Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Judeţene de Poliţie Dolj.

Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti - Facultatea de Poliţie - beneficiar Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii legale şi criterii specifice:

- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 

- să cunoască limba română scris şi vorbit; 

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

- să fie declaraţi "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.; 

- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

- să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; 

- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; 

- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; 

- nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

- îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

     

Criterii specifice:

- să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere; 

- să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00; 

- să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ; 

- să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt: 

- cererea de înscriere, având modelul prevăzut în anexe şi CV 

- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare 

- copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar

- diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2012 şi foaia matricolă (original/copie legalizată); adeverinţa eliberată de către liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma 

- următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă 

- autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului 

- cazierul judiciar al candidatului 

- certificatul de examinare psihologică al candidatului sau nota compartimentului de resurse umane în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal 

- fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Administraţiei şi Internelor 

- caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire 

-3 fotografii 3x4 cm

Cererile de înscriere vor fi primite până la data de 2 iunie. Pentru şcolile de agenţi de poliţie, înscrierea se face până la data de 14 august 2014.

Craiova



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite